×
 

AcadeMedia avstyrker välfärdsutredningens förslag– Utredningen hanterar inte ett enda av de problem som finns inom skolan och ingen av de åtgärder som föreslås löser några av de problem som faktiskt finns. Dessutom finns det allt för många brister i utredningens förslag, både när det gäller de rent juridiska möjligheterna att genomföra förslagen och kring vilka konsekvenser det i så fall skulle få, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

Att utredningen inte hanterar ett enda av de problem som finns i skolan är en av AcadeMedias fyra huvudinvändningar. De andra invändningarna handlar om de juridiska möjligheterna att genomföra förslagen, att det operativa kapitalet är ett irrelevant mått för att mäta lönsamhet i tjänsteföretag samt att utredningen helt valt att kapitulera inför utmaningen att ta fram tydligare kvalitetskrav.

– Att utredningen rakt av avfärdar kvalitetsvägen är närmast häpnadsväckande. Att definiera och mäta kvalitet är en av de viktigaste frågorna för skolan, och inom AcadeMedia har vi en modell för detta sedan fler år. I våra ögon är det en grundförutsättning för att kunna utveckla svensk skola och det är precis där som fokus borde ligga, säger Marcus Strömberg.

Många tunga remissinstanser har riktat skarp kritik mot välfärdsutredningens förslag, bland annat Konkurrensverket, Riksrevisionen och flera kommuner. Även organisationer som företräder mindre, ideella aktörer i välfärdssektorn ställer sig kritiska.

– Det utbredda motståndet mot utredningens förslag visar tydligt att den har fokus på helt fel saker. Skolan, och välfärden i stort, är alldeles för viktig för att vara ett ideologiskt slagträ. Vi har utmaningar i skolan som vi behöver ta itu med, som att öka likvärdigheten, låt oss istället diskutera hur vi gör det på bästa sätt. Debatten om vinster har stulit fokus från de verkliga problemen allt för länge, säger Marcus Strömberg.

– För oss är detta ett viktigt remissvar. Utredningens förslag berör alla våra 12 500 medarbetare och alla som valt våra verksamheter. Därför känns det bra att hela styrelsen, inklusive våra arbetstagarrepresentanter, har skrivit under. Nu hoppas vi att debatten framöver fokuserar mer på svensk skolas verkliga utmaningar, säger han.

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 500 medarbetare på drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.