×
 

AcadeMedia avser att publicera preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2021/22 onsdagen den 20 juli

Onsdagen den 20 juli klockan 08.00 avser AcadeMedia att publicera koncernens preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/22. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade. AcadeMedia kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan bokslutskommunikén har publicerats.

 

Bokslutskommunikén publiceras tisdagen den 30e augusti 2022 klockan 08:00, vilket tidigare kommunicerats. Samma dag klockan 9:30 presenteras rapporten på engelska. Inbjudan till presentationen publiceras cirka två veckor innan rapportdagen.

 

För mer information, kontakta:

Hanna Clausén, IR-ansvarig 

Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se