×
 

AcadeMedia AB (publ) växer i Tyskland, förvärvar förskoleverksamheten Stepke

- Det känns spännande att ta nästa steg i utvecklingen av AcadeMedia i Tyskland. Med Stepke får vi ytterligare en fin förskoleverksamhet att lära av och att fortsätta utveckla tillsammans med våra kollegor i den nuvarande tyska verksamheten, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

- AcadeMedia är en bra plattform för Stepkes fortsatta utveckling. Genom att gå samman med AcadeMedia får vi norra Europas största utbildningsföretag i ryggen, och all den expertis, erfarenhet samt de resurser som finns inom företaget, säger Kurt Berlin grundare och verkställande direktör i Stepke.

Johannes Nagel, även han grundare och verkställande direktör fyller på:

- Vi är övertygade om att detta kommer gynna våra barn, deras föräldrar, våra medarbetare och de kommuner vi arbetar med.

Stepke grundades 2011 och driver idag sju förskolor samt tre mobila förskolor i Brandenburg och i Nordrhein-Westfallen med 640 barn och 200 anställda. Stepke befinner sig i en expansiv fas med två nya förskolor etablerade under 2016 och ytterligare åtta förskolor säkrade för uppstart under de närmaste 18 månaderna. Stepkes omsättning uppgick under 2016 till 6,6 MEUR, medan resultatet hölls nere av nystarterna under året och var svagt positivt.   

Övertagandet genomförs idag den 18 april 2017 men med ekonomisk effekt från den 1 april 2017. Köpeskillingen för aktierna i Stepke är fastställd till 8,15 MEUR, varav 3,0 MEUR betalas i AcadeMediaaktier. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling på maximalt 4,0 MEUR falla ut, beroende på det ekonomiska utfallet för kalenderåren 2018 och 2019. Värderingen reflekterar både värdet av de förskolor Stepke redan har i drift, men också det stora antalet säkrade nystarter som förvärvet bidrar med.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 17:30 CET.