×
 

800 personer på jobbjakt!

Jobbjakten är en metod utvecklad för arbetsförmedlare från början. Eductus har tagit den vidare och involverat de arbetssökande. Syftet är att på effektivaste sätt identifiera dolda jobb. Jobb som aldrig kommer ut på öppna arbetsmarknaden. Många små och medelstora företagare har svårt att hinna och orka rekrytera. De är också osäkra över hur de skall gå till väga, rekrytering är en tidsödande och svår process för en mindre företagare. Jobbjakten hjälper dem att identifiera och tydliggöra anställningsbehoven. Nästa steg är att göra anställning möjligt genom att matcha behoven mot tillgänglig arbetskraft.
Stärker självförtroendet
Alla som deltar i jobbjakten, arbetssökande såväl som arbetsförmedlare och Eductus personal får en förberedande säljutbildning. Jakten genomförs genom dörrknackning och spontanbesök hos företagare. Besök som mottas positivt av företagarna. Effekten hos de deltagare som medverkar är även den positiv. Man lär sig nya vägar till jobb, man ser att det finns jobb och man bryter barriärer för att som arbetssökande våga sig ut och prata och sälja sig själv till företagare.
En väg till ökad sysselsättning
Metoden kommer ursprungligen från Kenneth Österberg som har 25 års erfarenhet av utbildning inom försäljning i Norge, Sverige och Finland. Kenneth har tränat arbetsministeriepersonal i Finland i metoden med stor framgång. Eductus har utvecklat den vidare och involverat de arbetssökande. I oktober gjordes med framgång ett test i Eskilstuna, över 100 jobb hittades på en dag. Nästa steg är ett större test där flera av de orter Eductus har verksamhet på kommer delta. Tänkta orter är Stockholm, Göteborg, Halmstad, Norrköping, Västerås, Malmö, Örebro, Linköping, Uddevalla, Kristianstad, Hallsberg och Köping.
Totalt kommer över 800 personer då att ha fått utbildning i metoden. Når man lika stor framgång i detta test kommer jobbjakten att etableras i hela Eductus organisation var sjätte månad med start i februari 2007. Eductus öppnar också för andra företag och organisationer verksamma inom arbetsmarknadsområdet att vara delaktiga i februari!