×
 

8 av 10 medarbetare rekommenderar sin arbetsplats  

Drygt 8 av 10 medarbetare inom AcadeMedia säger att de skulle rekommendera sin arbetsplats till andra och 86 procent känner stolthet över att jobba på sin förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet
Bild på lärare

Det visar resultatet i årets medarbetarundersökning som besvarats av nära 10 000 medarbetare inom koncernen. 

-Att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser och i sina yrkesroller är helt avgörande för att vi ska kunna erbjuda utbildningar av hög kvalitet. Det är också viktigt för hela utbildningssverige att förskolor och skolor ses som attraktiva arbetsplatser där medarbetare mår bra och utvecklas, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia. 

Ledarskap som motiverar 

Många av frågorna i medarbetarundersökningen handlar om uppdraget, arbetssituationen och hur man som medarbetare upplever sin chefs ledarskap. 

-Inom AcadeMedia har vi länge haft ett stort fokus på just ledarskapet eftersom vi vet vilken betydelse det har. En bra chef som också är en skicklig ledare gör stor skillnad för en enskild verksamhet, säger Lisa Oldmark. 

Cirka 8 av 10 tycker att deras närmaste chef motiverar dem i arbetet och att hen är tydlig i sin kommunikation. En lika stor andel säger att deras chef hjälper dem att prioritera arbetsuppgifter vid behov, och 85 procent svarar att chefen är mottaglig för idéer och förslag.  

- Vi är tydliga med vilken typ av ledare vi vill ha inom AcadeMedia och vilket ledarskap som behövs inom skola och utbildning. Därför känns det bra att medarbetare generellt är väldigt nöjda med sin närmaste chef, säger Lisa Oldmark.  

Viktigt med balans 

Andra viktiga frågor är de som handlar om arbetsbelastning. 77 procent säger att de har en god balans mellan arbete och privatliv och 66 procent att de har en rimlig arbetsbelastning över tid. 

-Det kan vi inte vara riktigt nöjda med, även om det är siffror som är talande för stora delar av utbildningssektorn. Många har en stressig vardag och för oss som utbildningsorganisation är det viktigt att hela tiden titta på vad vi kan göra för att skapa en bättre balans. Det ska vara roligt att jobba, men man måste också ha utrymme att koppla bort, säger Lisa Oldmark. 

Goda utvecklingsmöjligheter 

7 av 10 medarbetare tycker att de har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och drygt 8 av 10 anser att deras kompetens tas tillvara. Men Lisa Oldmark siktar högre. 

-Här kan vi bli ännu bättre, inte minst när det kommer till att berätta om vilka möjligheter som finns inom AcadeMedia. Vi är en stor organisation, vi finns i hela landet och i alla delar av utbildningskedjan. Detta kombinerat gör oss helt unika i utbildningssverige. Den som jobbar hos oss behöver inte lämna organisationen för att hitta nya utmaningar, säger hon. 

Fakta 

Medarbetarenkäten skickades ut till 11 706 medarbetare i AcadeMedias svenska verksamheter. Den skickas inte ut till konsulter, timanställda, medarbetare som varit tjänstlediga de senaste tre månaderna eller medarbetare som varit anställda kortare tid än tre månader.

Svarsfrekvens i årets enkät: 84 procent.