×
 

2 500 skolplatser för flyktingbarn från Ukraina

AcadeMedias skolor har kapacitet för att omedelbart ta emot cirka 2500 barn och unga som anlänt till Sverige från Ukraina. Koncernens förskolor kan ordna med minst 500 platser och grund- och gymnasieskolorna kan tillsammans ta emot cirka 2000 barn och unga, fördelade över hela landet.
Jens Eriksson

– Vi tycker det är viktigt att dessa barn snabbt kommer in i det svenska skolsystemet. Skolan representerar en trygghet och ett sammanhang, därför vill vi erbjuda dem skolplatser direkt, säger Jens Eriksson, segmentschef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. 

EU:s massflyktsdirektiv innebär att ukrainska medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Dessa personer har bland annat rätt till skolgång för barn.

– Vi har gått ut med en förfrågan till våra skolor runt om i Sverige, för att få en översikt av vilka som snabbt kan ordna platser. För att alla elever ska få plats på en skola så snart det är möjligt är det viktigt att kommuner och friskolor samarbetar med elevernas bästa för ögonen. Våra insatser måste samordnas, säger Jens Eriksson. 

Flera av AcadeMedias skolor har blivit kontaktade av nyanlända ukrainare vars vänner och släktingar i Sverige har sina barn på koncernens skolor. Föräldrar eller andra vuxna som kommit från Ukraina till Sverige med barn ska få information om förskolor och skolor när de kontaktar den kommun de bor i. Kommunerna ska då hjälpa dem att välja skola. 

Jessica Mozakka är utbildningsdirektör för Innovitaskolan och Pops Academy inom AcadeMedias grundskolesegment. 

– Våra skolor vill och kan ta emot barn och elever som är på flykt från kriget i Ukraina. Om familjerna kontaktar oss direkt hjälper vi dem att gå via kommunen så att allt går rätt till. När kommunen vet att de finns här har de samma rätt som alla andra att välja skola, säger Jessica Mozakka.

För mer information, kontakta AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog, 073-334 87 50.

Fakta om AcadeMedias skolor:

AcadeMedia har nära 150 förskolor i Sverige, ett 30-tal av dem är integrerade med någon av koncernens 80 grundskolor. Totalt driver AcadeMedia cirka 150 gymnasieskolor, flera kan erbjuda språkintroduktion till nyanlända elever.