×

 

Sofia Lundström

Porträttbild av Sofia Lundström

Född 1984. Arbetstagarrepresentant sedan 2020, arbetstagarsuppleant sedan 2019, Lärarnas Riksförbund.

Utbildning: Lärarexamen, Södertörns högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.