×
 

Marie Osberg

AcadeMedias styrelseledamot Marie Osberg

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet samt MBA, Webster University, Geneve, Schweiz.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i ATG, Nordisk Bergteknik AB, Almi AB, Norion Bank AB (tidigare Collector Bank), samt Destination Invest i Göteborg AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Rädda Barnen distrikt Göteborg. Seniora positioner inom DNB Bank.

Aktieägande i bolaget: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.