×
 

Christian Liljeros

Porträttbild på styrelseledamot Christian Liljeros

Född 1981. Arbetstagarsuppleant sedan 2021, Lärarnas Riksförbund.

Utbildning: Lärarexamen, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.