×
 

Anki Bystedt

Porträttbild av Anki Bystedt

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Studier vid Montana State University.

Övriga nuvarande uppdrag: Huvudsekreterare i Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19. Regeringens utnämnde revisor för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Tidigare uppdrag: Chef för Samverkansavdelningen på Stockholms universitet. Länsråd vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Departementsråd vid Näringsdepartementet. Arbete inom Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.