×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Inga kommande event!

Senaste pressmeddelanden

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 februari 2023

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2022

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2022 Summering andra kvartalet (oktober – december 2022) Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent och uppgick till 4 041 MSEK (3 774). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 266 MSEK (342). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 203 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 januari 2023

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2022/23

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2022/23 Den 2a februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2022/23. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 12 januari 2023

AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelades drygt 7 300 utbildningsplatser och tar marknadsandelar

AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelades drygt 7 300 utbildningsplatser och tar marknadsandelar AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats drygt 7 300 utbildningsplatser och tar marknadsandelar. Detta har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som idag presenterat vilka ansökningar som beviljats. Tilldelningen innebär att AcadeMedias totala antal utbildningsplatser hösten 2023 uppskattas vara fler jämfört med hösten 2022. Årets tilldelning på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2022

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2022 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 08 november 2022

AcadeMedia förvärvar FAWZ och breddar verksamheten i Tyskland

AcadeMedia förvärvar FAWZ och breddar verksamheten i Tyskland AcadeMedia har förvärvat samtliga aktier i Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH (FAWZ). Förvärvet omfattar verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, och breddar AcadeMedias befintliga verksamhet i Tyskland till att omfatta utbildning från förskola till vuxenutbildning. FAWZ hade en omsättning 2021 på 22,6 MEUR och en EBITDA...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 november 2022

AcadeMedia förtydligar utdelningspolicy och inför nya finansiella nyckeltal

AcadeMedia förtydligar utdelningspolicy och inför nya finansiella nyckeltal AcadeMedias styrelse har beslutat att förtydliga bolagets utdelningspolicy och samtidigt införa nya finansiella nyckeltal relaterat till kapitalstruktur. Bakgrunden till beslutet är att tydliggöra både AcadeMedias kapitalstruktur samt hur kapitalet ska allokeras över tid. AcadeMedias nya utdelningspolicyn lyder: AcadeMedias syfte är att tillhandahålla god utbildning för de ersättningar...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2022

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021/22

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021/22 AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning för 2021/22 finns nu tillgänglig på företagets hemsida samt som bifogad pdf i detta pressmeddelande. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 14-42. https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ Av hänsyn till miljön publiceras denna Års- och hållbarhetsredovisning endast digitalt. För mer information kontakta: Hanna Clausén, IR-ansvarig Telefon: +46 70 587 97...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2022

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr 556846-0231, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma onsdagen den 30 november 2022 klockan 14:00 på AcadeMedias huvudkontor, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm. Registrering startar klockan 13:15.   Utvalda datum: Avstämningsdag                                                               22 november 2022 Sista dag för anmälan                                                       24...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2022

AcadeMedias delårsrapport juli – september 2022

AcadeMedias delårsrapport juli – september 2022 Första kvartalet (juli – september 2022) Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent och uppgick till 3 104 MSEK (2 911). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 239 MSEK (233). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 151 MSEK (194)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 oktober 2022

AcadeMedia kommenterar den tillträdande regeringens överenskommelse om skolan

AcadeMedia kommenterar den tillträdande regeringens överenskommelse om skolan Med anledning av den överenskommelse den tillträdande regeringen gjort när det gäller skolan (Tidöavtalet) lämnar AcadeMedia följande kommentar:  -Vi välkomnar många av de förslag som står i Tidöavtalet och ser fram emot att de utreds och genomförs. Många av de förslag AcadeMedia tagit fram genom åren finns...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 12 oktober 2022

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2022/23

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2022/23 Den 25e oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2022/23. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 04 oktober 2022

AcadeMedia förhandlar om förvärv i Tyskland

AcadeMedia förhandlar om förvärv i Tyskland AcadeMedia har påbörjat förhandling om att förvärva en skol- och vuxenutbildningsverksamhet i Brandenburg, Tyskland. Verksamheten, Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH, omsatte under verksamhetsåret 2021 cirka 22,0 MEUR. En eventuell affär skulle öka AcadeMedias närvaro i Tyskland, vilket är i enlighet med AcadeMedias tillväxtstrategi. Rykten i Tyskland har gjort att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 september 2022

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under september 2022 ökat som en följd av omvandling av konvertibler inom ramen för det konvertibelprogram riktat till anställda i AcadeMediakoncernen som infördes vid årsstämman den 22 november 2018. Totalt har antalet aktier och röster ökat med 504 stamaktier...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2022

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2021 – juni 2022

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2021 – juni 2022 Fjärde kvartalet (april – juni 2022)   Nettoomsättningen ökade med 4,9 procent och uppgick till 3 851 MSEK (3 672). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 3,7 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 337 MSEK (330). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 279...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 augusti 2022

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2021/22

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2021/22 Tisdagen den 30 augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké för 2021/22. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.   Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 augusti 2022

Håkan Sörman föreslås som ny ordförande och Mikael Helmerson som ny ledamot i AcadeMedias styrelse

Håkan Sörman föreslås som ny ordförande och Mikael Helmerson som ny ledamot i AcadeMedias styrelse AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Håkan Sörman, ledamot i AcadeMedias styrelse sedan 2017, väljs som ny styrelseordförande samt att Mikael Helmerson väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 30 november 2022. Anders Bülow har meddelat att han avböjer...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 juli 2022

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/2022

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/2022 AcadeMedias nettoomsättningen ökade med 4,9 procent i det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till cirka 3 850 MSEK (3 672). Genomsnittligt antal elever, exklusive vuxenutbildningssegmentet, ökade med 3,6 procent och uppgick till 93 308 (90 032). Justerat rörelseresultat förväntas ligga i nivå med föregående år, cirka 280...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 juli 2022

AcadeMedia avser att publicera preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2021/22 onsdagen den 20 juli

AcadeMedia avser att publicera preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2021/22 onsdagen den 20 juli Onsdagen den 20 juli klockan 08.00 avser AcadeMedia att publicera koncernens preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/22. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade. AcadeMedia kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan bokslutskommunikén har publicerats.   Bokslutskommunikén publiceras tisdagen den 30e...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 juli 2022

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Förändringar i AcadeMedias koncernledning Veronica Rörsgård, chef för den svenska förskoleverksamheten, lämnar AcadeMedia för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Veronica Rörsgård lämnade koncernledningen i samband med uppsägningen. Veronica Rörsgård skulle ha tillträtt som segmentschef för förskoleverksamheten den 1 juli 2022 och rekryteringsprocessen för denna tjänst är i gång. Efterträdare kommer att meddelas så snart den...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 08 juli 2022

AcadeMedia förvärvar Changemaker Educations AB och stärker satsningen inom spelutbildning

AcadeMedia förvärvar Changemaker Educations AB och stärker satsningen inom spelutbildning AcadeMedia har ingått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Changemaker Educations AB för 60 MSEK. Bolaget, som driver Futuregames, har rankats som ett av världens främsta spelutbildningsföretag de senaste 25 åren. Sedan tidigare bedriver AcadeMedia spelutbildningar genom bland annat The Game Assembly, och med...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 06 juli 2022

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal AcadeMedia har tecknat ett nytt låneavtal med DNB och SEB som innebär en refinansiering av befintliga lån om motsvarande 1 650 MSEK till mitten av 2025 med möjlighet till förlängning till 2027. Årlig amortering minskar med 34 MSEK vilket påverkar kassaflödet positivt. Efter en upphandling har AcadeMedia ingått ett nytt låneavtal...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2022

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – mars 2022

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – mars 2022 Tredje kvartalet (januari – mars 2022) Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 3 802 MSEK (3 591). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,7 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 313 MSEK (346). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 264 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 maj 2022

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2022

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2022 I enlighet med principer antagna av årsstämman 2020 ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman den 30 november 2022 består...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 21 april 2022

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2021/22

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2021/22 Torsdagen den femte maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2021/22. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.   Presentationen sker på engelska och går...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 04 april 2022

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia och kommer därmed att ingå i AcadeMedias koncernledning. AcadeMedia har under de senaste åren haft en betydande tillväxt och som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen inrättas denna ny roll. -Det...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 april 2022

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Förändring i AcadeMedias koncernledning Mot bakgrund av AcadeMedias betydande tillväxt både i Sverige och internationellt de senaste åren annonseras härmed flera förändringar i koncernledningen. Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia. Som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 01 april 2022

AcadeMedia gör instegsförvärv i Nederländerna

AcadeMedia gör instegsförvärv i Nederländerna AcadeMedia har ingått en överenskommelse om att förvärva 100 procent av aktierna i förskolebolagen Blokkentrein och Le Garage Kinderopvang. Förvärvet är ett instegsförvärv på den nederländska marknaden och öppnar för fortsatt internationell tillväxt. Förvärvet omfattar två förskolor med cirka 240 barn och omsätter drygt 2,7 MEUR per år. Verksamheterna ingår...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2022

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under mars 2022 ökat som en följd av omvandling av konvertibler inom ramen för det konvertibelprogram riktat till anställda i AcadeMediakoncernen som infördes vid årsstämman den 22 november 2018. Totalt har antalet aktier och röster ökat med 4 033...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 07 mars 2022

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Förändring i AcadeMedias koncernledning Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor och medlem i koncernledningen, lämnar AcadeMedia för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Jens Eriksson avslutar sin tjänst den 23 juni 2022. Rekryteringsprocessen är i gång och efterträdare kommer att meddelas inom kort. AcadeMedias grund- och gymnasieverksamhet har utvecklats starkt de senaste åren. Idag...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2022

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – december 2021

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – december 2021 Andra kvartalet (oktober – december 2021) Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent och uppgick till 3 774 MSEK (3 436). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,0 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 342 MSEK (273). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 263 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 25 januari 2022

AcadeMedia förvärvar Sandviks AS och inleder satsning på nya utbildningstjänster

AcadeMedia förvärvar Sandviks AS och inleder satsning på nya utbildningstjänster AcadeMedia har ingått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Sandviks AS för 87 MNOK. Bolaget erbjuder främst produkter och tjänster som inspirerar barn till läsning i tidig ålder. AcadeMedia startar i och med förvärvet ett nytt affärsområde för att tillhandahålla olika typer av produkter...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 18 januari 2022

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2021/22

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2021/22 Tisdagen den första februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2021/22. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2021

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2021 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Anders Bülow, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 01 november 2021

AcadeMedia planerar för fler nystarter i Tyskland

AcadeMedia planerar för fler nystarter i Tyskland AcadeMedia har beslutat om cirka 600 nya förskoleplatser i Tyskland. Detta innebär att vi nu har beslutade nystarter motsvarande 3 300 förskoleplatser i regioner där efterfrågan är hög. Idag, fem år efter etableringen har AcadeMedia drygt 5 000 förskoleplatser i Tyskland fördelade på 65 enheter. Expansionsplanen är tydlig. AcadeMedia har...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr 556846-0231, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma tisdagen den 30 november 2021 klockan 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registrering startar klockan 13:00.   Utvalda datum: Avstämningsdag                                                               22 november 2021 Sista dag för anmälan                                                       24 november 2021...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

AcadeMedias delårsrapport juli – september 2021

AcadeMedias delårsrapport juli – september 2021 Första kvartalet (juli – september 2021) Nettoomsättningen ökade med 10,2 procent och uppgick till 2 911 MSEK (2 641). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 6,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 233 MSEK (221). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 194 MSEK (151). Jämförelsestörande poster...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21 Coronapandemin har satt sin prägel på verksamhetsåret som avslutade 30 juni 2021. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag beskriver AcadeMedia hur pandemin medfört att utbildningssektorn tagit ett stort digitalt kliv framåt och hur vuxenutbildningssegmentet varit en viktig del för att lösa stora samhällsutmaningar och möjliggjort...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 15 oktober 2021

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2021/22

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2021/22 Den 29e oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2021/22. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 oktober 2021

Jan Bernhardsson föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

Jan Bernhardsson föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Jan Bernhardsson väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 30 november 2021. Anki Bystedt har meddelat att hon på egen begäran kommer att lämna styrelsen. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021 kommer att presenteras i samband med kallelsen. Jan Bernhardsson...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 29 september 2021

Antalet studerande vid AcadeMedias yrkeshögskolor ökar med 25 procent och passerar 10 000 studerande

Antalet studerande vid AcadeMedias yrkeshögskolor ökar med 25 procent och passerar 10 000 studerande AcadeMedias yrkesutbildningar har fått en rekordstart med drygt 10 200 studerande, vilket är 25 procent fler än föregående verksamhetsår. Swedish Education Group AB som förvärvades i december 2020 bidrog genom KYH med 19 procentenheter av den totala ökningen. – Vi är stolta...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 augusti 2021

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2020 – juni 2021

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2020 – juni 2021 Fjärde kvartalet (april – juni 2021) Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent och uppgick till 3 672 MSEK (3 227). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 10,4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 329 MSEK (334). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 17 augusti 2021

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2020/21

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2020/21 Den 31a augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké för 2020/21. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 maj 2021

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under maj 2021 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid årsstämman den 24 november 2017 (Teckningsoptionsprogrammet 2017/2021). Totalt har antalet aktier och röster ökat med 230 500 stamaktier...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2021

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2021

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2021 Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2021

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – mars 2021

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – mars 2021 Tredje kvartalet (januari – mars 2021) Nettoomsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 3 591 MSEK (3 284). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 345 MSEK (309). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 22 april 2021

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2020/21

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2020/21 Den 6e maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2020/21. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2021

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under mars 2021 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid årsstämman den 24 november 2017 (Teckningsoptionsprogrammet 2017/2021). Totalt har antalet aktier och röster ökat med 10 000 stamaktier...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 februari 2021

Förändring i antalet röster i AcadeMedia

Förändring i antalet röster i AcadeMedia Antalet röster i AcadeMedia har ändrats genom omstämpling av 42 337 C-aktier till 42 337 stamaktier. Dessa aktier har nu en röst per aktie, alltså totalt 42 337 röster. Omstämplingen är en följd av att samtliga kriterier i AcadeMedias aktiebaserade incitamentsprogram, antaget av årsstämman den 24 november 2017, uppfyllts...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 februari 2021

AcadeMedias VD har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia samt säljer delar av sitt aktieinnehav

AcadeMedias VD har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia samt säljer delar av sitt aktieinnehav Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare Mellby Gård AB att AcadeMedias VD, Marcus Strömberg, har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård. För att bland annat finansiera förvärvskostnaderna för de syntetiska optionerna säljer Marcus Strömberg...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 februari 2021

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020 Andra kvartalet (oktober – december 2020)                                              Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT)...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 22 januari 2021

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Förändringar i AcadeMedias koncernledning Paula Hammerskog har utsetts till ny kommunikationsdirektör för AcadeMedia. Nuvarande kommunikationsdirektör Annette Lilliestierna har bestämt sig för att lämna bolaget. Ändringen gäller från och med den första februari 2021. Paula Hammerskog, för närvarande trygghetsdirektör på AcadeMedia, har lång erfarenhet av olika uppdrag inom bolaget och ingår sedan 2012 i AcadeMedias koncernledning....

bakgrund
IR-pressmeddelanden 20 januari 2021

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2020/21

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2020/21 Den 3e februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2020/21. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 januari 2021

AcadeMedias yrkeshögskolor får en ny rekordtilldelning

AcadeMedias yrkeshögskolor får en ny rekordtilldelning AcadeMedias yrkeshögskolor fick en rekordtilldelning av utbildningar med första start hösten 2021 och verksamheten växer snabbare än marknaden. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som meddelat vilka ansökningar som beviljats. Expansionen av yrkeshögskolan fortsätter och MYH har beviljat fler utbildningsplatser än något tidigare år. Av dessa har AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 11 december 2020

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Swedish Education Group

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Swedish Education Group Konkurrensverket har godkänt AcadeMedias förvärv av samtliga aktier i RE Skolor AB, ägare av Swedish Education Group AB. Förvärvet beräknas slutföras den 17 december 2020, i linje med tidigare kommunikation. Förvärvet av Swedish Education Group kompletterar AcadeMedias befintliga verksamheter och stärker vår position på växande marknader inom...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 november 2020

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 26 november 2020 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Anders Bülow, Anki Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2020

AcadeMedia stärker sin position genom förvärv av Swedish Education Group för 185 MSEK

AcadeMedia stärker sin position genom förvärv av Swedish Education Group för 185 MSEK AcadeMedia har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RE Skolor AB, ägare av Swedish Education Group AB. Förvärvet omfattar verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola. Förvärvet kompletterar AcadeMedias befintliga verksamheter och stärker vår position på växande marknader inom gymnasieskola...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2020

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20 Verksamhetsåret 2019/20 kan delas in i två perioder. Tiden före, och tiden under, coronapandemin. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag beskriver AcadeMedia hur hela organisationen i mars 2020 snabbt ställde om för att göra sitt yttersta både för att minska smittspridningen, och genomföra sitt kärnuppdrag...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 27 oktober 2020

Pressinbjudan – webbseminarium om kvalitet och öppenhet

Pressinbjudan – webbseminarium om kvalitet och öppenhet Varje år bjuder AcadeMedia in till seminarium som belyser kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning i samband med att den årliga kvalitetsrapporten presenteras. I år fokuserar vi särskilt på kvalitet och öppenhet. Ämnet är högaktuellt efter det ändrade rättsläget som ledde till att Skolverket tidigare i höst slutade publicera...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2020

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr 556846-0231, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma torsdagen den 26 november 2020 klockan 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registrering startar klockan 13:30.   Utvalda datum: Avstämningsdag                                                               18 november 2020 Sista dag för anmälan                                                       20 november 2020...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – september 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – september 2020 Första kvartalet (juli 2020 – september 2020) Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent och uppgick till 2 641 MSEK (2 502). Den organiska tillväxten var 7,4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 221 MSEK (129). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster och IFRS 16, uppgick till 151 MSEK (75). Jämförelsestörande...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 oktober 2020

AcadeMedias grundskolesegment förtydligar det pedagogiska utbudet och lanserar nya utbildningsprofiler

AcadeMedias grundskolesegment förtydligar det pedagogiska utbudet och lanserar nya utbildningsprofiler 2011 förvärvade AcadeMedia Pysslingen förskolor och skolor, en samling välfungerande enheter med olika pedagogisk inriktning. Nu tar AcadeMedias grundskolesegment ett viktigt steg i att synliggöra de befintliga verksamheternas olikheter genom att samla dem med likartad pedagogik och styrning under gemensamma utbildningsprofiler. Förändringen innebär att 28...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 oktober 2020

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2020/21

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2020/21 Den 23e oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2020/21. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 oktober 2020

AcadeMedias resultat högre än väntat för första kvartalet 2020/21

AcadeMedias resultat högre än väntat för första kvartalet 2020/21 AcadeMedia har haft ett starkare första kvartal än vad som förväntas av aktiemarknaden. Nettoomsättningen beräknas uppgå till cirka 2 650 MSEK (2 502), en ökning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet justerat för IFRS 16 förväntas uppgå till cirka 150 MSEK (75). Fortsatt...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 september 2020

Ann-Marie Begler att föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

Ann-Marie Begler att föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Ann-Marie Begler väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 26 november 2020. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2020 kommer att presenteras i samband med kallelsen. Ann-Marie Begler har relevant erfarenhet från utbildningsområdet – inte minst genom sitt arbete som...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 september 2020

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med cirka fem procent organiskt

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med cirka fem procent organiskt Baserat på preliminära elevtal ökar antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment med cirka fem procent i första kvartalet 2020/21 jämfört med motsvarande period föregående år. Tidiga mätningar indikerar att det genomsnittliga antalet barn och elever på AcadeMedias förskolor och skolor kommer vara...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 augusti 2020

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020 Fjärde kvartalet (april 2020 – juni 2020) Nettoomsättningen ökade med 2,1 procent och uppgick till 3 227 MSEK (3 162). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 3,9 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 334 MSEK (218). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 279 MSEK (218), en ökning med 28...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 augusti 2020

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2019/20

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias bokslutskommuniké, juli – juni 2019/20 Den 28e augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké för 2019/20. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 10 juli 2020

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar tilldelningsbeslut för kommunal vuxenutbildning – AcadeMedia och Stockholms stad kan nu teckna avtal

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar tilldelningsbeslut för kommunal vuxenutbildning – AcadeMedia och Stockholms stad kan nu teckna avtal Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att den avslår ansökningarna om överprövning av upphandlingen för kommunal vuxenutbildning. Utfallet innebär att AcadeMedias bolag som deltagit i upphandlingen kan påbörja avtalsteckning med Stockholms stad. Som framgick i pressmeddelandet den 22 november 2019 är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 09 juli 2020

AcadeMedias bolag inom yrkeshögskola får extra tilldelningsbeslut

AcadeMedias bolag inom yrkeshögskola får extra tilldelningsbeslut AcadeMedias yrkeshögskolor har fått besked om 1 506 extra studieplatser med start under höstterminen 2020. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) publicering om vilka ansökningar som beviljats. Sammantaget medför den extra tilldelningen att AcadeMedia stärker sin position och tar marknadsandelar. Med anledning av den snabbt stigande arbetslösheten i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – mars 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – mars 2020 Tredje kvartalet (januari 2020 – mars 2020) Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent och uppgick till 3 284 MSEK (3 135). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 MSEK (231). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 259 MSEK (231), en ökning med 12,1...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 28 april 2020

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2019/20

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2019/20 Den 5e maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2019/20. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2020

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2020

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2020 Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 mars 2020

AcadeMedia kommenterar Covid-19

AcadeMedia kommenterar Covid-19 Samtliga AcadeMedias förskolor i Norge och Tyskland påverkas av nationella och regionala beslut att stänga förskolor och skolor. Skolpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige är samtliga verksamheter öppna. Situationen kan komma att ändras snabbt och AcadeMedia följer utvecklingen av Covid-19 noga och nationella och regionala direktiv...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 februari 2020

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt Göteborgs Stad har fattat tilldelningsbeslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning. Som tidigare kommunicerats har Göteborgs Stad efter överprövningen 2018-2019 valt en ny upphandlingsmodell med fokus på lägsta pris. Staden delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav två ingår i AcadeMediakoncernen – Movant och Hermods. AcadeMedia...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 04 februari 2020

Pressinbjudan: Yrkesutbildning – vår tids viktigaste utbildning

Pressinbjudan: Yrkesutbildning – vår tids viktigaste utbildning För eleven eller deltagaren är yrkesprogram och yrkesutbildning ofta en språngbräda ut i arbetslivet. Utbildningarna är även viktiga i integrationen för många nyanlända. Det finns dock en stor utmaning med matchningen på arbetsmarknaden i Sverige. Arbetsgivare både i privat och offentlig sektor hittar inte arbetssökande med rätt kompetens....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – december 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – december 2019 Andra kvartalet (oktober 2019 – december 2019) Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 3 258 MSEK (3 076). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,0 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 201 MSEK (128). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 150 MSEK (128), en ökning med 17,2...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 17 januari 2020

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2019/20

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2019/20 Den 31a januari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2019/20. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen sker på engelska och går att följa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 10 januari 2020

AcadeMedias yrkeshögskolor växer med marknaden

AcadeMedias yrkeshögskolor växer med marknaden AcadeMedias yrkeshögskolor får god tilldelning av utbildningar inför hösten 2020 och verksamheten växer med marknaden. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som meddelat vilka ansökningar som beviljats. AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats 4 285 utbildningsplatser motsvarande cirka 14,5 procent (14,6) av totalt beviljade utbildningsplatser.  â€“ Det är glädjande att satsningarna...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 november 2019

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under november 2019 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid den extra bolagsstämman den 1 juni 2016 (Teckningsoptionsprogrammet 2016). Totalt har antalet aktier och röster ökat med 84...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 november 2019

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 26 november 2019 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Anders Bülow, Anki Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 22 november 2019

Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt Stockholms stad har meddelat tilldelningsbeslut för upphandlingen av kommunal vuxenutbildning. Staden delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fem ingår i AcadeMediakoncernen – Movant, Eductus, Hermods, NTI-skolan och KompetensUtvecklingsInstitutet. Utvärderingsgrund för tilldelning har varit kvalitet och fasta priser. Upphandlingstilldelningsbeslutet omfattar åtta avtalsområden och AcadeMedia har tilldelats...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2019

I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning

I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning Fler barn, elever och vuxenstuderande än någonsin går på en av AcadeMedias drygt 650 enheter i Sverige, Norge och Tyskland. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag lyfter koncernen bland annat den snabba utvecklingen i Tyskland och den satsning på hållbarhetsfrågor som gjorts under året. AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2019

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 26 november 2019 klockan 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registrering startar klockan 13:00.   Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 november...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – september 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – september 2019 Första kvartalet (juli 2019 – september 2019) Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent och uppgick till 2 502 MSEK (2 343). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 129 MSEK (58). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 75 MSEK (58) vilket var...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 09 oktober 2019

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2019/20

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – september 2019/20 Den 23e oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2019/20. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 oktober 2019

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 3,4 procent organiskt

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 3,4 procent organiskt Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 3,4 procent i första kvartalet 2019/20 jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittligt antal barn och elever som gick på någon av AcadeMedias förskolor eller skolor var 81 468 (78 770) under kvartalet. Tillväxten i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 september 2019

Katarina Wilson tillträder som ny CFO på AcadeMedia

Katarina Wilson tillträder som ny CFO på AcadeMedia Eola Änggård Runsten, CFO på AcadeMedia sedan 2013, har beslutat sig för att lämna bolaget. Eola slutar som CFO den första november, samma datum tillträder Katarina Wilson som ny CFO på AcadeMedia. Katarina Wilson är sedan 2016 chef för koncerncontroll och koncernredovisning på AcadeMedia. Katarina har en...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2019

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 – juni 2019

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 – juni 2019 Fjärde kvartalet (april – juni 2019) Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent och uppgick till 3 162 MSEK (2 993). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,5 procent till 218 MSEK (167). Jämförelsestörande poster i perioden uppgick till -14 MSEK (-40). Justerat rörelseresultat...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 09 juli 2019

Inbjudan till bokslutspresentation och kapitalmarknads-seminarium

Inbjudan till bokslutspresentation och kapitalmarknads-seminarium AcadeMedia bjuder in investerare och media till en websänd bokslutspresentation med efterföljande kapitalmarknadsseminarium. Fokus för seminariet är den snabbt växande europeiska förskolemarknaden och AcadeMedias strategi och möjligheter till lönsam tillväxt. Den 29 augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké 2018/19. Mellan klockan 09.30 och 10.30 samma dag presenteras kommunikén på AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 juni 2019

AcadeMedia samlar förskolorna i ett segment för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter

AcadeMedia samlar förskolorna i ett segment för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter AcadeMedia har positionerat sig som en ledande förskoleaktör både i Sverige och internationellt. Genom att samla all förskoleverksamhet i ett segment blir vi mer fokuserade och stärker våra tillväxtmöjligheter på en kraftigt växande europeisk förskolemarknad. AcadeMedia har i en analys av den europeiska förskolemarknaden...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 27 maj 2019

AcadeMedia utökar antalet gymnasieplatser i Uppsala

AcadeMedia utökar antalet gymnasieplatser i Uppsala AcadeMedia har tecknat ett nytt hyresavtal med Akademiska Hus för större lokaler. Detta möjliggör en utökning av antalet gymnasieplatser i Uppsala och stärker därmed elevtillväxten. Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en befolkningstillväxt på cirka två procent per år. Elevkullarna inom gymnasiet blir allt större och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 maj 2019

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2019

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2019 Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 22 november 2018, består av:Rune...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 maj 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – mars 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – mars 2019 Tredje kvartalet (januari – mars 2019) Nettoomsättningen ökade med 5,7 procent och uppgick till 3 135 MSEK (2 967). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 4,5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,5 procent och uppgick till 231 MSEK (209). I perioden har ersättningar hänförligt till tidigare år erhållits...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 april 2019

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – mars 2018/19

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – mars 2018/19 Den 7e maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2018/19. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 25 mars 2019

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige   Nu har AcadeMedia fått skolpengsbeslut för närmare 80 procent av elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Baserat på detta bedöms skolpengsökningen 2019 för AcadeMedias svenska verksamheter vara i genomsnitt 2,5 (2,5) procent. För de...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 08 februari 2019

Skolinspektionen beslutar om vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet i Karlskrona

Skolinspektionen beslutar om vitesföreläggande för Praktiska Gymnasiet i Karlskrona Skolinspektionen har beslutat om vitesföreläggande om 1,5 MSEK till Praktiska Gymnasiet i Karlskrona. Skolan har sedan tidigare ett vitesföreläggande på 650 000 kronor. De brister som ligger till grund för Skolinspektionens beslut finns bland annat inom områdena undervisning och lärande, elevernas rätt till särskilt stöd samt betyg...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2019

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – december 2018

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – december 2018 Andra kvartalet (oktober 2018 – december 2018) Nettoomsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 3 076 MSEK (2 813). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 4,5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 22,9 procent och uppgick till 128 MSEK (166). Utvecklingen är hänförlig till Vuxensegmentet, men vägs delvis...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 30 januari 2019

Rekordstor tilldelning av YH-utbildningar för Academedia

Rekordstor tilldelning av YH-utbildningar för Academedia AcadeMedias yrkeshögskolor får en rekordstor tilldelning av utbildningar inför hösten 2019. Totalt handlar det om 71 planerade utbildningsstarter – en ökning med 29 utbildningar jämfört med förra året. Det blev klart igår efter att Myndigheten för yrkeshögskolan meddelat vilka ansökningar som beviljats. Fram till 2022 har Myndigheten för yrkeshögskolan...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 17 januari 2019

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – december 2018/19

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – december 2018/19 Den 31a januari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2018/19. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 december 2018

Ledande befattningshavare i AcadeMedia har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård

Ledande befattningshavare i AcadeMedia har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) har informerats av bolagets huvudägare Mellby Gård AB att ledande befattningshavare i AcadeMedia har förvärvat syntetiska optioner avseende AcadeMedia utställda av Mellby Gård. Mellby Gård har lämnat ett erbjudande till medlemmarna av koncernledningen i AcadeMedia att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2018

Förändring i antalet röster i AcadeMedia

Förändring i antalet röster i AcadeMedia Antalet röster i AcadeMedia har ändrats genom omstämpling av 76 758 C-aktier till 76 758 stamaktier. Dessa aktier har nu en röst per aktie, alltså totalt 76 758 röster. Omstämplingen är en följd av att samtliga kriterier i AcadeMedias aktiebaserade incitamentsprogram uppfyllts och deltagarna har därför tilldelats dessa stamaktier. Omstämplingen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 november 2018

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 22 november 2018 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Anders Bülow, Silvija Seres, Johan Andersson, Thomas Berglund, Pia Rudengren, Håkan Sörman och Anki...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 12 november 2018

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nytt kontrakt

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nytt kontrakt I tisdags förra veckan fattade Göteborgs Stad beslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning. Göteborg delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fyra ingår i AcadeMediakoncernen – Movant, Eductus, Hermods och KompetensUtvecklingsInstitutet. Beslutet som vinner laga kraft i slutet på denna vecka förutsatt att ingen begär...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 november 2018

Fullständigt förslag till konvertibelprogram inför årsstämman tillgängligt. Viss justering jämfört med kallelsen.

Fullständigt förslag till konvertibelprogram inför årsstämman tillgängligt. Viss justering jämfört med kallelsen. Inför AcadeMedias årsstämma den 22 november 2018, publicerar nu styrelsen det fullständiga förslaget om riktad emission av konvertibler till de anställda (Konvertibelprogram 2019/2023). Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på AcadeMedias hemsida https://corporate.academedia.se. Baserat på diskussioner med större institutionella aktieägare, har förslaget justerats jämfört...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2018

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Förändringar i AcadeMedias koncernledning Den 1 december tillträder Paula Hammerskog, nuvarande kommunikationsdirektör på AcadeMedia, på den nyinrättade tjänsten som AcadeMedias trygghetsdirektör. Hon efterträds som kommunikationsdirektör av Annette Lilliestierna, nuvarande chef för AcadeMedia Academy. Samtidigt meddelas att Tommy Jarnemark, COO på AcadeMedia, har valt att säga upp sig per den 31 december, han går till en...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2018

I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapport

I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapport Fler än någonsin tidigare går i AcadeMedias förskolor, skolor och vuxenutbildningar, och en god ekonomisk utveckling gör företaget väl rustat för framtiden. Det visar AcadeMedias årsredovisning för 2017/18 som publiceras idag. Nytt för i år är att årsredovisningen även innehåller en hållbarhetsrapport.  AcadeMedias VD Marcus Strömberg:  – Utbildning...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2018

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – september 2018

AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – september 2018 Första kvartalet (juli 2018 – september 2018) Nettoomsättningen ökade med 15,0 procent och uppgick till 2 343 MSEK (2 037). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 2,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 27,5 procent och uppgick till 58 MSEK (80). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 52...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2018

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 22 november 2018 klockan 15:00 på City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering startar klockan 14:00. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: –        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 12 oktober 2018

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2018/19

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2018/19 Den 25e oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2018/19. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2018

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,8 procent organiskt och 15,7 procent totalt

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,8 procent organiskt och 15,7 procent totalt Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 15,7 procent för första kvartalet 2018/19 jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som gick på någon av bolagets förskolor eller skolor var...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2018

AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18

AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18 Fjärde kvartalet (april 2018 – juni 2018) Nettoomsättningen ökade med 14,7 procent och uppgick till 2 993 MSEK (2 610). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick var 4,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 20,9 procent och uppgick till 167 MSEK (211). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 207 MSEK (229). Periodens resultat...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 15 augusti 2018

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2017/18

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2017/18 Den 29e augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké för 2017/18. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 14 augusti 2018

Veronica Rörsgård ny chef för AcadeMedia förskolor i Sverige och medlem i koncernledningen

Veronica Rörsgård ny chef för AcadeMedia förskolor i Sverige och medlem i koncernledningen Veronica Rörsgård har nyss tillträtt tjänsten som chef för AcadeMedias förskolor i Sverige. Hon kommer närmast från Skanska där hon varit HR- och IT-direktör. Innan det var Veronica VD för rekryteringsföretaget Alumni. Veronica Rörsgård ingår i AcadeMedias koncernledning och rapporterar till VD...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 02 juli 2018

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal på totalt 2 500 MSEK

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal på totalt 2 500 MSEK AcadeMedia undertecknade i fredags den 29 juni, 2018, ett nytt låneavtal med sina finansiärer som innebär en förlängning av finansieringsramen på 2 500 MSEK till mitten av 2023. Det nya avtalet väntas ge cirka 10 MSEK i lägre räntekostnader per år samt ökad finansiell handlingsfrihet. AcadeMedia har sedan 2010...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 juni 2018

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom en emission av 160 000 C-aktier. Dessa aktier har en tiondels röst per aktie, de har alltså totalt 16 000 röster. Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen beslutades av styrelsen den 25 juni 2018, på basis av bemyndigande...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 juni 2018

AcadeMedias vuxenutbildningssegment reserverar 38 MSEK för omställningskostnader under fjärde kvartalet

AcadeMedias vuxenutbildningssegment reserverar 38 MSEK för omställningskostnader under fjärde kvartalet Som tidigare kommunicerats står vuxenutbildningssegmentet inför en period av omställning och lägre marginaler. Omställningsarbetet i kombination med en svagare marknadsutveckling och fördröjda uppstarter av nya avtal gör att det fjärde kvartalet beräknas bli väsentligt svagare än väntat för vuxensegmentet. Vuxenutbildningen står inför flera utmaningar och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 juni 2018

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram AcadeMedia AB (publ) meddelar att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av 160 000 C-aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa emitterade aktier. Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 24 november 2017 har AcadeMedias styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 160 000 kronor genom en riktad kontantemission...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 juni 2018

AcadeMedias dotterbolag Hermods och Malmö stad har nått en förlikning om SFI-utbildningen i Malmö

AcadeMedias dotterbolag Hermods och Malmö stad har nått en förlikning om SFI-utbildningen i Malmö Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget upptäckt brister i Hermods rapportering av lärarbehörighet till Malmö stad. Nu har man i samtal med Malmö stad nått en gemensam överenskommelse. AcadeMedia informerade den 19 och 21 mars 2018 om att man vid...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 maj 2018

Skolverket begär återbetalning av lärlingsbidrag av Praktiska från tiden före AcadeMedias förvärv.

Skolverket begär återbetalning av lärlingsbidrag av Praktiska från tiden före AcadeMedias förvärv. Praktiska förvärvades som en del av Vindora av AcadeMedia den 1 november 2017 och bedriver gymnasial lärlingsutbildning. För detta erhåller Praktiska statliga lärlingsbidrag från Skolverket som går vidare till de arbetsgivare där eleverna praktiserar. Skolverket har sedan årsskiftet granskat underlagen till lärlingsbidragen för...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 maj 2018

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2018

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2018 Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad. Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 24 november 2017, består av:...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2018

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – mars 2018

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – mars 2018 Tredje kvartalet (januari 2017 – mars 2018) Nettoomsättningen ökade med 16,8 procent och uppgick till 2 967 MSEK (2 540). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 6,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,2 procent och uppgick till 209 MSEK (195). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2018

Utredningen av Hermods Sfi-verksamhet i Malmö är klar

Utredningen av Hermods Sfi-verksamhet i Malmö är klar Den 19 mars meddelade AcadeMedia att företaget startat en extern och oberoende utredning av dotterbolaget Hermods Sfi-verksamhet i Malmö, efter att en intern granskning visat att verksamheten lämnat in felaktig information till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna. Rapporten är nu klar och bekräftar den...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 april 2018

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – mars 2017/18

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – mars 2017/18 Den 4e maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2017/18. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 april 2018

Polisanmälan och krav på prisreduktion med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet

Polisanmälan och krav på prisreduktion med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet AcadeMedias dotterbolag Hermods har brustit med avseende på den inrapporterade och avtalade lärarbehörigheten, vilket har rapportterats tidigare.  Nu har Malmö stad polisanmält och meddelat ett krav på prisreduktion på minst 4,7 Mkr med anledning av de felaktiga personallistor som Hermods SFI verksamhet...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 12 april 2018

Avtal kan nu börja att tecknas för yrkes- och studieförberedande moduler

Avtal kan nu börja att tecknas för yrkes- och studieförberedande moduler Överklagandefristen för förvaltningsrättens utslag att avslå ansökningarna om överprövning av upphandlingen för yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) har nu gått ut. AcadeMedia kan nu påbörja processen att teckna avtal med Arbetsförmedlingen. Avtalsperioden sträcker sig till och med 2019-10-31 med option på ytterligare två år....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 mars 2018

Möjlig sanktionsavgift med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet

Möjlig sanktionsavgift med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfi-undervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods Malmö har brustit med avseende på den avtalade lärarbehörigheten. Denna brist kan leda till en materiell sanktionsavgift. AcadeMedia informerade den 19 mars 2018 om...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 mars 2018

Förvaltningsrätten bekräftar tilldelningsbeslut för yrkes- och studieförberedande moduler – AcadeMedia ett steg närmare att teckna avtal

Förvaltningsrätten bekräftar tilldelningsbeslut för yrkes- och studieförberedande moduler – AcadeMedia ett steg närmare att teckna avtal Förvaltningsrätten bekräftar tilldelningsbeslut för yrkes- och studieförberedande moduler – AcadeMedia ett steg närmare att teckna avtal Förvaltningsrätten har meddelat att den avslår ansökningarna om överprövning av upphandlingen för yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). Utfallet av upphandlingen meddelades i början...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 mars 2018

AcadeMedia har startat utredning av Hermods sfi-uppdrag i Malmö

AcadeMedia har startat utredning av Hermods sfi-uppdrag i Malmö AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfi-undervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods Malmö har lämnat felaktig information till uppdragsgivaren om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner har entledigats från sina tjänster. Hermods i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 07 mars 2018

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige Nu har vi fått skolpengsbeslut för 81 procent av elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Baserat på detta är skolpengsökningen för AcadeMedias svenska verksamheter 2018 i genomsnitt 2,5 (2,3) procent. För de norska förskolorna i Espiragruppen är ökningen 2,2 (1,9) procent. Ökningarna är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2018

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2017

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2017 Andra kvartalet (oktober – december 2017) Nettoomsättningen ökade med 12,2 procent och uppgick till 2 813 MSEK (2 508). Varav Vindora stod för 6,3 procent. Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 5,4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16.9 procent och uppgick till 166 MSEK (142), varav Vindora stod...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 18 januari 2018

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – december 2017/18

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – december 2017/18 Den 1 februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2017/18. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 december 2017

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats under december 2017 till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i AcadeMedia har ökat med 10 513 888 aktier, motsvarande 10 513 888 röster. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 303 885 aktier i AcadeMedia....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 november 2017

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 24 november 2017 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Anders Bülow och Silvija Seres omvaldes till styrelseledamöter. Johan Andersson, Thomas Berglund, Pia Rudengren,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 november 2017

Förändringar i valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i AcadeMedia

Förändringar i valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i AcadeMedia Till följd av att EQT efter försäljning av aktier den 26 oktober 2017 inte längre äger några aktier i AcadeMedia har Erika Henriksson informerat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman den 24 november 2017. Valberedningen föreslår därför att Anki Bystedt istället väljs som ny...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

AcadeMedias årsredovisning 2016/17

AcadeMedias årsredovisning 2016/17 Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2016/17 tillgänglig på företagets webbsida, via den här länken: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Årsredovisningen finns också som bifogad pdf i det här pressmeddelandet. Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se. För mer informationChristian Hall, IR-ansvarigTelefon: +46 763...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – september 2017

AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – september 2017 Första kvartalet (juli 2017 – september 2017)  Nettoomsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till 2 037 MSEK (1 862).   Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17,6 procent och uppgick till 80 MSEK (68). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 82 MSEK (69).  Periodens resultat uppgick till 51 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2017

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 november 2017,   dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 20 november 2017. Anmälan ska ske skriftligen via post till AcadeMedia AB...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 oktober 2017

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Vindora

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Vindora Konkurrensverket godkände tidigare idag AcadeMedias förvärv av Vindora. Förvärvet beräknas sluföras den 1 november 2017, i linje med tidigare kommunikation. Genom förvärvet av Vindora utvecklar och investerar AcadeMedia i sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 oktober 2017

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2017/18

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2017/18 Den 26 oktober klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det första kvartalet 2017/18. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 oktober 2017

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,5 procent

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,5 procent Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 4,5 procent för första kvartalet 2017/18 jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som går på någon av bolagets förskolor eller skolor  är 68 098 (65 143) under...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 september 2017

AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission

AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission Genom förvärvet av Vindora utvecklar och investerar AcadeMedia i sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller vuxenutbildning på tio orter i Sverige. Verksamheten omfattar totalt cirka 6 500 gymnasieelever och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2017

Bokslutskommuniké 2016/17

Bokslutskommuniké 2016/17 Fjärde kvartalet (april 2017 – juni 2017) Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent och uppgick till 2 610 MSEK (2 378). Rörelseresultatet (EBIT) minskade något och uppgick till 211 MSEK (218). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 229 MSEK (238). Periodens resultat uppgick till 154 MSEK (140). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 augusti 2017

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2016/17

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2016/17 Den 30 augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké för 2016/17. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 juli 2017

Förändring av AcadeMedias avtalsportfölj inom vuxenutbildning ger lägre marginaler, men möjlighet till högre volymer

Förändring av AcadeMedias avtalsportfölj inom vuxenutbildning ger lägre marginaler, men möjlighet till högre volymer Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) ersätter grundläggande moduler Ett stort och viktigt kontrakt med Arbetsförmedlingen är det som kallas ”grundläggande moduler”. Avtalet för grundläggande moduler löper ut den 8 januari 2018. Upphandlingen för nästa avtalsperiod som är två år med option på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 maj 2017

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom en apportemission av 524.997 stamaktier i samband med förvärvet av förskoleföretaget Step Kids Education GmbH (Stepke). Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.789.997 aktier i AcadeMedia. 94.624.997 aktier är utestående stamaktier med en röst per aktie...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 maj 2017

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2017

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2017 Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad. Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 17 november 2016, består av:...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2017

AcadeMedias delårsrapport juli 2016 – mars 2017

AcadeMedias delårsrapport juli 2016 – mars 2017 Tredje kvartalet (januari 2017 – mars 2017) Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent och uppgick till 2 540 MSEK (2 316). Rörelseresultatet (EBIT) minskade något och uppgick till 195 MSEK (196). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 197 MSEK (199). Periodens resultat uppgick till 132 MSEK (129). Kassaflödet...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 26 april 2017

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport januari – mars 2016/17

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport januari – mars 2016/17 Den 10 maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2016/17.Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Eola Änggård Runsten. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 april 2017

AcadeMedia AB (publ) växer i Tyskland, förvärvar förskoleverksamheten Stepke

AcadeMedia AB (publ) växer i Tyskland, förvärvar förskoleverksamheten Stepke – Det känns spännande att ta nästa steg i utvecklingen av AcadeMedia i Tyskland. Med Stepke får vi ytterligare en fin förskoleverksamhet att lära av och att fortsätta utveckla tillsammans med våra kollegor i den nuvarande tyska verksamheten, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia. – AcadeMedia är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 21 mars 2017

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,3% i Sverige

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,3% i Sverige Nu har vi fått skolpengsbeslut för 89% procent av elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Skolpengsökningen för AcadeMedias svenska verksamheter 2017 är i genomsnitt 2,3 procent. För de norska förskolorna i Espiragruppen är ökningen 1,9 procent. Ökningarna är i linje med de preliminära...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 februari 2017

Mellby Gård ökar ägandet i AcadeMedia

Mellby Gård ökar ägandet i AcadeMedia – Beslutet kändes självklart, vi vill vara med och bygga kunskapsnationen Sverige ännu starkare, säger Johan Andersson, VD på Mellby Gård. AcadeMedia verkar i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning och är norra Europas ledande fristående utbildningsaktör. Marcus Strömberg är VD för AcadeMedia:– Familjeföretaget Mellby Gård har sedan de...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2017

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2016

AcadeMedias delårsrapport juli – december 2016 Andra kvartalet (oktober 2016 – december 2016) Nettoomsättningen ökade med 12,0 procent och uppgick till 2 508 MSEK (2 239). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 57,8 procent och uppgick till 142 MSEK (90). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 142 MSEK (97). Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (48)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden 26 januari 2017

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport oktober – december 2016/17

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport oktober – december 2016/17 Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen. För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:SE: +46 8 5664...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 19 januari 2017

Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia

Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia Kristofer Hammar har fram till nu arbetat med affärsutveckling, AcadeMedias förvärv och internationella expansion. – Kristofer kommer att bli ett bra tillskott i AcadeMedias koncernledning. Hans erfarenhet i organisationen och arbete med vår internationella expansion har varit mycket framgångsrikt och jag ser fram emot att jobba mer tillsammans med honom, säger...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 11 januari 2017

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Förändringar i AcadeMedias koncernledning – Jag har varit med om en fantastisk resa under mina snart tio år på AcadeMedia, där vi ständigt utmanats och utvecklats som organisation. Nu känner jag att det är dags för andra att ta över och för mig att göra nya saker, säger han. Martin Sandgren kommer att lämna koncernledningen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 november 2016

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Val av styrelse och revisorerÅrsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow valdes om till styrelseledamöter. Ulf Mattsson valdes om till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 november 2016

AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17

AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17 Första kvartalet (jul 2016 – sep 2016) Nettoomsättningen ökade med 10,9 procent och uppgick till 1 862 MSEK (1 679). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 119,4 procent och uppgick till 68 MSEK (31). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 69 MSEK (34). Periodens resultat uppgick till 41 MSEK (2)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 oktober 2016

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia Emissionen beslutades av styrelsen den 26 september 2016, på basis av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 juni 2016. Emissionen är ett led i bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som beslutades vid samma bolagsstämma. När aktierna ska levereras till de deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 27 oktober 2016

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17

Inbjudan till presentation av AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17 Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen. För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar: SE: +46 8...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2016

AcadeMedias årsredovisning 2015/16

AcadeMedias årsredovisning 2015/16 Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2015/16 tillgänglig på företagets webbsida, via den här länken: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Årsredovisningen finns också som bifogad pdf i det här pressmeddelandet. Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se. För mer information Christian Hall, IR-ansvarig...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 oktober 2016

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Rätt att delta vid bolagsstämmanAktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 11 november 2016. Anmälan ska ske skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ),...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 september 2016

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,9 procent

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,9 procent Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som går på någon av bolagets förskolor eller skolor är 65 143 (62 103) under kvartalet. Siffrorna är preliminära. Vid början av höstterminen öppnades en ny förskola i Sverige och tre förskolor i Norge. Flera enheter har...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 26 september 2016

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av aktier till anställda inom AcadeMedia. Detta är i enlighet med bolagets långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman den 1 juni 2016. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i incitamentsprogrammet. C-aktierna saknar rätt...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2016

AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16 AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16   Fjärde kvartalet (apr 2016 – jun 2016) Nettoomsättningen ökade med 8,1 procent och uppgick till 2 378 MSEK (2 199). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35,4 procent och uppgick till 218 MSEK (161). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 238 MSEK (237). Periodens resultat uppgick till 140 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 augusti 2016

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämman 2016

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämman 2016 Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 18 december 2015, består av: Erika Henriksson*, Marvin Holding Limited Rune Andersson, Mellby Gård Johan Lannebo, Lannebo Fonder Ulf Mattsson* (styrelsens ordförande) Ordförande i valberedningen är Rune Andersson. Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) ____________________________ För ytterligare information...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 17 augusti 2016

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2015/16

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2015/16 Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen. För att delta i konferensen, ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar: SE: +46 8 5664...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 juli 2016

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen I samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”erbjudandet”) har de säljande aktieägarna ställt ut en option till managers att förvärva upp till 3 562 500 befintliga aktier för att täcka övertilldelning av aktier i erbjudandet (”övertilldelningsoptionen”). Carnegie har idag, i sin roll som stabiliseringsmanager för managers räkning i erbjudandet, utnyttjat...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 juni 2016

Antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom den emission av nya aktier som genomfördes i samband med börsnoteringen av AcadeMedias aktier på Nasdaq Stockholm. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.100.000 aktier och röster i AcadeMedia.  För mer information, vänligen kontakta: Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 juni 2016

Första handelsdag i AcadeMedia-aktien

Första handelsdag i AcadeMedia-aktien Marcus Strömberg, VD och koncernchef för AcadeMedia: ”Det är naturligtvis väldigt roligt att se det intresse och engagemang som möter oss. Vi är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör, vilket gör oss till ett företag som berör många människor. Få samhällsfrågor är så centrala som utbildning vilket jag ser som...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 juni 2016

AcadeMedia offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

AcadeMedia offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm Erbjudandet: Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 40 SEK, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet om 3 764 MSEK Erbjudandet omfattar 23 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2016

AcadeMedia avser att noteras på Nasdaq Stockholm

AcadeMedia avser att noteras på Nasdaq Stockholm EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.                               Nasdaq Stockholm har...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 24 november 2011

Pysslingen får Stockholms stads kvalitetspris

Pysslingen får Stockholms stads kvalitetspris – Vi är oerhört stolta över den här utmärkelsen. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att hela tiden förbättra och utveckla våra förskolor och skolor och detta är ett kvitto på att det vi gör leder till en förbättrad kvalitet, säger Sara Lindberg, kvalitetsansvarig på Pysslingen. Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 11 juli 2011

AcadeMedia och Pysslingen går samman

AcadeMedia och Pysslingen går samman – Pysslingens förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare kommer att ha kvar sin verksamhet precis som tidigare. Pysslingens förskolor och skolor behåller sin mångfald, lokala inriktning och kultur. På lite längre sikt innebär samgåendet att vi kan satsa ännu mer resurser på vårt kvalitets- och utvecklingsarbete inom alla våra verksamheter, säger...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 21 juni 2011

Ny Kvalitetschef på AcadeMedia

Ny Kvalitetschef på AcadeMedia – Det känns som en sann utmaning att vara med och bygga upp ett väl fungerande kvalitetsarbete hos landets största utbildningsföretag, säger Ingela Gullberg. AcadeMedia driver utbildningsverksamhet med ett långsiktigt perspektiv och med hög kvalitet där ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete är viktigt. Företagets vision är att bli en internationell förebild när...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 01 juni 2011

Plushögskolan och Plusgymnasiet blir en del av AcadeMedia

Plushögskolan och Plusgymnasiet blir en del av AcadeMedia Plushögskolan är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskoleutbildningar under namnen Teknikhögskolan och Affärshögskolan. Affärshögskolan startade i Uddevalla 2006 och finns nu i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Göteborg och Jönköping.  Hösten 2011 startas även en utbildning i Karlstad. Teknikhögskolan startade i Göteborg 2003 och finns sedan 2010 även i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 16 maj 2011

ProCivitas blir en del av AcadeMedia

ProCivitas blir en del av AcadeMedia Från och med den 1 juni 2011 kommer ProCivitas att vara en del av AcadeMedia. ProCivitas består av tre gymnasieskolor lokaliserade i Malmö, Helsingborg och Växjö med totalt 1280 elever. ProCivitas elever har nått stora framgångar i såväl sina studier som i sina prestationer vid sidan av studierna. ProCivitas...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2011

Väl förberedda för högre studier

Väl förberedda för högre studier IT-Gymnasiet har undersökt hur det gått för de elever som gick ut någon av de sex IT-Gymnasierna 2007, alltså för fyra år sedan. Vad gör eleverna i dag? Hur tycker de att skolan hjälpte dem framåt? Undersökningen visar bland annat att: 42 % av eleverna studerar vid högskola, 8 %...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 januari 2011

Frigga blir en del av Vittraskolorna

Frigga blir en del av Vittraskolorna Monicka Godenius, Elsa Wickström och Margareta Öhrnell , ägare av Friggaskolan, har valt Vittra för att ta över deras verksamhet. Valet föll på Vittra eftersom de båda verksamheterna på många sätt liknar varandra. ”Vi har letat efter ett skolföretag som arbetar på ett sätt som påminner om vårt, därför...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 december 2010

NTI-skolan, Didaktus och Eductus får betygsrätt

NTI-skolan, Didaktus och Eductus får betygsrätt NTI-skolan, Didaktus och Eductus bedriver vuxenutbildning med fokus på att ge människor utveckling och jobb genom utbildning, coachning och matchning. Betygsrätten beviljas av Skolinspektionen och innebär att NTI-skolan, Didaktus och Eductus nu kan sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg. Betygsrätten gäller utbildningar motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 november 2010

AcadeMedia lanserar Jobbmentorlinjen

AcadeMedia lanserar Jobbmentorlinjen Syftet med Jobbmentorlinjen är att stödja arbetslösa ungdomar i deras personliga och professionella utveckling. Adepterna i programmet får kunskap och utveckling utifrån just sina personliga förutsättningar och behov. Jobbmentorlinjen drivs av Eductus, en verksamhet inom AcadeMedias vuxenutbildningssegment. Eductus har stor erfarenhet av jobbcoachning och är en av Sveriges största leverantörer till Arbetsförmedlingen....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 oktober 2010

Kungshagens Skola i Nyköping blir en del av Vittra

Kungshagens Skola i Nyköping blir en del av Vittra Kungshagens Skola är belägen i centrala Nyköping och startade år 1998. Verksamheten har 270 barn och elever i förskola samt grundskola (F-ÅK9) och 40 anställda. Maria Eneqvist och Susanne Lindh, ägare av Kungshagens Skola, har valt Vittra för att ta över deras verksamhet. Valet föll på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2010

PeterSven skolan blir en del av AcadeMedia

PeterSven skolan blir en del av AcadeMedia PeterSven skolan startade år 2001. Verksamheten består idag av fyra skolor i södra Sverige med strax över 720 elever i årskurserna 6 – 9 och 90 medarbetare. – För oss är det viktigt att verksamheten drivs vidare av en aktör som kan skol- och utbildningsfrågor och som har...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 augusti 2010

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR- OCH GRUNDSKOLOR I LULEÅ, BODEN OCH KALIX BESLUT OM BRUTET RÄKENSKAPSÅR JULI – JUNI, MED ETT FÖRSTA FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 1 JANUARI 2010 – 30 JUNI 2010. EQT V NY HUVUDÄGARE VIA SVENSK UTBILDNINGS INTRESSENTER AB   Andra kvartalet...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 juli 2010

AcadeMedia avnoteras den 10 september 2010

AcadeMedia avnoteras den 10 september 2010 AcadeMedia har nu informerats om att NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att sista dag för handel i AcadeMedia-aktien på NASDAQ OMX Stockholm ska vara fredagen den 10 september 2010.

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 juli 2010

AcadeMedia ansöker om avnotering

AcadeMedia ansöker om avnotering Styrelsens beslut baseras bland annat på en bristande likviditet i bolagets aktie samt att endast cirka 2,6 procent av aktierna är i allmän ägo efter de offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia som lämnats och fullföljts av Svensk Utbildning Intressenter Holding AB och Providence Education International AB. Information om sista dag...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 juni 2010

Kommuniké: Extra bolagssstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: Extra bolagssstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ) Följande beslut fattades på extra bolagsstämman 2010: Advokat Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid den extra bolagsstämman. Styrelsen, i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman den 29 april 2010, ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen skall bestå av Harry...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 juni 2010

Vuxenutbildningen tecknar nya avtal

Vuxenutbildningen tecknar nya avtal Avtalen gäller tjänster för deltagare inom Rehabiliteringssamverkan Arbetsförmedling – Försäkringskassan, personer som överförts till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan (sjukförsäkringsersättning upphört) och arbetssökande vid Arbetsförmedlingen med olika former av funktionshinder. Det övergripande målet är att deltagarna ska gå från arbetslöshet till anställning eller utbildning. Avtalen gäller från juni 2010 till 2011-05-31 med möjlighet...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 juni 2010

Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ) Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget torsdagen den 17 juni 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 maj 2010

AcadeMedia förvärvar Norrskenets Friskolor AB

AcadeMedia förvärvar Norrskenets Friskolor AB Norrskenet Friskolor AB startade 2007 och bedriver grundskolor från förskoleklass till årskurs 9 i Luleå, Kalix och Boden. Höstterminen 2010 beräknas Norrskenets skolor ha cirka 800 inskrivna barn och elever. – Att tillhöra AcadeMedia-koncernen innebär långsiktighet och stabilitet vilket är en stor trygghet för medarbetare, elever och föräldrar. Norrskenets Friskola...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 maj 2010

Budkommittén i AcadeMedia rekommenderar aktieägarna att ej acceptera Providences bud om 190 kronor per aktie och anser Providences bud vara fientligt

Budkommittén i AcadeMedia rekommenderar aktieägarna att ej acceptera Providences bud om 190 kronor per aktie och anser Providences bud vara fientligt Providence Education International AB (”Providence”) offentliggjorde den 22 april 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant för varje aktie. Den 28 april 2010 lämnade EQT V (”EQT V”) ett...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 april 2010

Kommuniké: Årsstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: Årsstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ) Följande beslut fattades på årsstämman 2010: • Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Bengt Ekberg, Helen Fasth Gillstedt Ann-Sofi Lodin, Josef Elias och Patrik Tigerschiöld (ordf) , samtliga omvalda. • Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 april 2010

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ) med anledning av EQT V:s offentliga uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia AB

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ) med anledning av EQT V:s offentliga uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia AB Bakgrund Detta uttalande görs av budkommittén (”Budkommittén”) för AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) mot bakgrund av punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). EQT V Limited (”EQT V”)...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2010

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ)

Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ) Bakgrund Detta uttalande görs av budkommittén (”Budkommittén”) för AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) mot bakgrund av punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). Den 6 april 2010 informerade Budkommittén samtliga aktieägare och andra intressenter om Providences intresse att lämna ett offentligt...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 april 2010

Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt erbjudande

Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt erbjudande Providence informerade den 2 februari 2010 styrelsen för AcadeMedia att Providence överväger att, genom ett nyligen etablerat bolag kontrollerat av fonder förvaltade av Providence, lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia om att köpa deras aktier. Diskussionerna har därefter fördjupats och Providence förbereder sig...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2010

AcadeMedia årsredovisning 2009

AcadeMedia årsredovisning 2009 AcadeMedias årsredovisning 2009 finns tillgänglig på www.academedia.se. Vill du beställa en tryckt årsredovisning kan detta göras på www.academedia.se eller via e-post: arsredovisning@academedia.se Stockholm den 26 mars 2010 AcadeMedia AB (publ) Marcus Strömberg VD AcadeMedia AB Rålambsvägen 17 Box 12267 102 26 Stockholm Telefon: 08 545 872 50

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2010

Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2010

Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2010 Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 22 april 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2010

AcadeMedia har beviljats nya tillstånd

AcadeMedia har beviljats nya tillstånd De nya tillstånden gäller Stockholm, Göteborg, Härryda, Ystad och Östersund. I Härryda är det en tvåspråkig verksamhet med placering i Mölnlycke som startar hösten 2010 och i Östersund innebär tillståndet att den befintliga grundskolan utökas ända ner till förskoleklass. – Vi ser detta som ett bevis på att vår pedagogik...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Fjärde kvartalet (1 oktober–31 december) • Nettoomsättningen ökade till 601,3 mkr (508,9). • Rörelseresultatet ökade till 58,2 mkr (25,5). • Rörelsemarginalen ökade till 9,7 % (5,0). • Resultat efter finansnetto ökade till 56,5 mkr (19,1). • Resultat efter skatt ökade till 48,7 mkr (29,5). • Resultat per aktie ökade till 4,04 kr (2,45)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 februari 2010

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2009

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2009 AcadeMedias VD, Marcus Strömberg och CFO, Mats Påhlson kommer att presentera bokslutsrapporten, samt ge en utförlig presentation av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. – Utbildningssektorn fortsätter att öppnas upp och utvecklas nu i snabb takt, och anses av många vara en av Sveriges mest spännande branscher. AcadeMedia är det...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2010

AcadeMedia förvärvar Framtidsskolan

AcadeMedia förvärvar Framtidsskolan Framtidsskolan startade år 2002, omsätter ca 25 Mkr och bedriver en grund- och gymnasieskola med totalt närmare 350 elever i Ängelholm. Framtidsskolan kommer att ingå i Vittra, som har drygt 30 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i Sverige. – Det är roligt att vi nu ser resultat av vår strategi att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2009

Delårsrapport januari–september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat

Delårsrapport januari–september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat Tredje kvartalet (1 juli –30 september)* • Nettoomsättningen ökade till 453,3 mkr (242,7). • Rörelseresultatet ökade till 32,9 mkr (9,9). • Rörelsemarginalen ökade till 7,3 % (4,1). • Resultat efter finansnetto ökade till 30,4 mkr (9,9). • Resultat efter skatt ökade till 24,7 mkr...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2009

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2010

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2010 Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2009. Valberedningen representerar tillsammans 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. AcadeMedias årsstämma hålls 2010-04-29. Aktieägare som önskar lämna förslag till AcadeMedias valberedning skickas senast 2010-03-15 via e-post till elin.ohlin@academedia.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 september 2009

AcadeMedia växer – anställer över 250 nya lärare hösten 2009

AcadeMedia växer – anställer över 250 nya lärare hösten 2009 Totalt startar AcadeMedia 15 nya skolor höstterminen 2009. Inklusive de 250 nyanställda arbetar idag cirka 2000 lärare inom koncernen. En av de skolor som startats nu i höst är Drottning Blankas gymnasieskola i Malmö, ett exempel på en skola som växt är är Mikael Elias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 augusti 2009

Välkommen till AcadeMedias kapitalmarknadsdag ”Skolstart”

Välkommen till AcadeMedias kapitalmarknadsdag ”Skolstart” Agenda 11.50 Registrering 12.00-13.00 AcadeMedia – en översikt Affärsmodell, strategi och framtid samt marknadstrender Marcus Strömberg, VD Mats Påhlson, CFO 13.00-13.30 Skollunch 13.30-13.50, Vittra Att växa med lönsamhet och kvalitet – Susana OlssonCasas, verksamhetschef Vittra 13.50-14.10, Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Hur vi blev den populäraste skolan på två år. –...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2009

Halvårsrapport januari–juni 2009 Stark tillväxt och stabilt rörelseresultat

Halvårsrapport januari–juni 2009 Stark tillväxt och stabilt rörelseresultat Viktiga händelser under perioden • Personal- och omställningskostnader av engångskaraktär belastar resultatet i andra kvartalet med 4,7 mkr, varav 2,4 mkr avser den avslutande avvecklingen av verksamheten inom Learning Consulting. • AcadeMedia har tillsatt ett Advisory Board som skall fungera som rådgivare i utvecklingen av utbildningsbranschen. Viktiga...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 augusti 2009

AcadeMedia Eductus tecknar nya avtal med Arbetsförmedlingen

AcadeMedia Eductus tecknar nya avtal med Arbetsförmedlingen Avtalen gäller från augusti 2009 till utgången 2010 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Totalt kommer verksamheter att bedrivas på 20 orter, bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Östersund. AcadeMedia Eductus har fått en tilldelning om drygt 1 100 platser. – Genom väl prövade...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 juni 2009

AcadeMedia har beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar

AcadeMedia har beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar Den 1 juli startar yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att ansvara för bland annat pågående kvalificerade yrkesutbildningar och nya yrkeshögskoleutbildningar. AcadeMedia Masters är ett affärsområde inom AcadeMedia Eductus som är ett helägt dotterbolag till AcadeMedia AB. AcadeMedia Masters bedriver sedan tidigare kvalificerade yrkesutbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2009

Kommuniké: Årsstämma 2009 i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: Årsstämma 2009 i AcadeMedia AB (publ) Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2009: • Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Bengt Ekberg, Helen Fasth Gillstedt (nyval), Björn Björnsson, Ann-Sofi Lodin, Josef Elias och Patrik Tigerschiöld (ordf) (omval). • Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 april 2009

Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2009

Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2009 Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 29 april 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 april 2009

AcadeMedia årsredovisning 2008

AcadeMedia årsredovisning 2008 AcadeMedias årsredovisning 2008 finns tillgänglig på www.academedia.se. Vill du beställa en tryckt årsredovisning kan göra detta via www.academedia.se eller info@academedia.se. Stockholm den 1 april 2009 AcadeMedia AB (publ) Marcus Strömberg VD

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2009

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 – SAMGÅENDET MELLAN ACADEMEDIA OCH ANEW LEARNING SLUTFÖRDES UNDER OKTOBER 2008 – I KVARTAL FYRA ÖKADE OMSÄTTNINGEN I DET NYA ACADEMEDIA TILL 509 MKR – ENGÅNGSKOSTNADER HAR BELASTAT RESULTATET MED 7,5 MKR I FJÄRDE KVARTALET – FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT GOD UTVECKLING Kvartal fyra (1 oktober – 31 december) • Nettoomsättningen ökade till 508,9...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2009

Kompletterande information till AcadeMedias bokslutskommuniké 2008

Kompletterande information till AcadeMedias bokslutskommuniké 2008 • SAMGÅENDET MELLAN ACADEMEDIA OCH ANEW LEARNING SLUTFÖRDES UNDER OKTOBER 2008 • I KVARTAL FYRA ÖKADE OMSÄTTNINGEN I DET NYA ACADEMEDIA TILL 509 MKR • ENGÅNGSKOSTNADER HAR BELASTAT RESULTATET MED 7,5 MKR I FJÄRDE KVARTALET • FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT GOD UTVECKLING Tolv månader (1 januari – 31 december) proforma...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 februari 2009

Presentation av bokslutsrapporten 2008

Presentation av bokslutsrapporten 2008 AcadeMedias VD Marcus Strömberg kommer att presentera bokslutsrapporten, samt ge en utförlig presentation av AcadeMedia, Sveriges största börsnoterade utbildningsföretag. – Hela branschen är inne i en mycket spännande fas där fokus är på kvalitet och effektivitet. Det är frågor som vi kan, vilket kommer att ha stor betydelse framöver, säger Marcus...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 december 2008

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2009

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2009 Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2008. Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. AcadeMedias årsstämma hålls den 6 maj 2009 kl 16.00 i Stockholm. Frågor att behandla för valberedningen finns...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 december 2008

Ny CFO på AcadeMedia

Ny CFO på AcadeMedia Mats Påhlson har många års erfarenhet som CFO på olika företag. De branscher han verkat inom sträcker sig från utbildning till svensk exportindustri. 1997-1999 var han ekonomi-direktör på AGAs dotterbolag i Brasilien. Närmast har han varit fyra år på Poolia som CFO. – AcadeMedia har en tilltalande strategi när det gäller...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 december 2008

Ny HR-direktör på AcadeMedia

Ny HR-direktör på AcadeMedia – Att det blir just utbildningsbranschen är ingen slump. Den berör alla på något sätt. AcadeMedia känns som ett mycket spännande företag med framtiden för sig, säger Carina Swerlander. AcadeMedia är idag Sveriges största utbildningsföretag med 2 000 medarbetare på 70 skolor och utbildningsenheter. – AcadeMedia växer snabbt och jag vill...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 december 2008

Nytt avtal med Arbetsförmedlingen

Nytt avtal med Arbetsförmedlingen Avtalen gäller för perioden 2009-01-15 t o m 2010-06-30 med möjlighet att förlänga avtalet 1 + 1 år. Totalt kommer verksamheter att bedrivas på 15 orter, bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Norrköping och Borås. Värdet på avtalet beräknas bli minst 20 Mkr på årsbasis. – Vi är glada över att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 november 2008

Ändring av antalet utestående röster i AcadeMedia

Ändring av antalet utestående röster i AcadeMedia Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 31 oktober 2008 till 12.061.246 stycken, 351.614 aktier av serie A och 11.709.632 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 15.225.772 röster. Efter att omstämpling genomförts av samtliga aktier av serie A till serie B under november...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 oktober 2008

Ändring av antalet utestående aktier och röster i AcadeMedia

Ändring av antalet utestående aktier och röster i AcadeMedia Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 30 september 2008 till totalt 5 751 246, 351 614 aktier av serie A och 5 399 632 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 8 915 772 röster. Efter beslut om apportemission av 6...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2008

Ny VD i Vittra

Ny VD i Vittra Anders har en mångfasetterad bakgrund med erfarenhet från såväl skolvärlden som från näringslivet. Närmast kommer Anders från Manpower Hälsopartner AB där han arbetat som VD sedan 2004 då bolaget etablerades för att därefter växa till en av de tre största inom företagshälsovårdsbranschen. Anders är välbekant även med skola och utbildning där...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2008

AcadeMedia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

AcadeMedia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier AcadeMedia offentliggjorde den 21 oktober 2008 att bolaget fullföljt samgåendet med Anew Learning AB (”Anew Learning”). Samgåendet genomfördes genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure Equity AB (publ). Betalning för aktierna skedde genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 oktober 2008

AcadeMedia fullföljer samgåendet med Bures utbildningsbolag Anew Learning

AcadeMedia fullföljer samgåendet med Bures utbildningsbolag Anew Learning AcadeMedia AB (publ), som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholms Small Cap-lista (Ticker: ACAD B), har i dag genomfört samgåendet med och tillträtt samtliga aktier i utbildningsbolaget Anew Learning AB. Villkoren är desamma som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande daterat den 18 september 2008. Samgåendet...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2008

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ) DEN 20 OKTOBER 2008

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ) DEN 20 OKTOBER 2008 Som tidigare aviserats genomfördes, den 20 oktober 2008, en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ). Den extra bolagsstämman är föranledd av förvärvet av Bure Equity AB:s utbildningsverksamhet Anew Learning AB. Stämman fattade bland annat följande beslut: Beslut om apportemission och därmed sammanhängande ändringar...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 september 2008

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ) Härmed kallas aktieägarna i AcadeMedia AB (publ) till extra bolagsstämma måndagen den 20 oktober 2008 kl. 14.00 på Hovslagargatan 3, Advokatfirman Cederquist i Stockholm. Rätt att deltaga För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen tisdagen den 14 oktober 2008 vara registrerade i den...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 september 2008

Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning

Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning Det sammanslagna bolaget kommer att heta AcadeMedia AB (publ) och Marcus Strömberg, som är AcadeMedias VD idag, kommer att kvarstå som VD även efter samgåendet. – Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl. De varumärken som idag ingår i AcadeMedia och i Anew...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2008

Principöverenskommelse att skapa Sveriges största utbildningsbolag

Principöverenskommelse att skapa Sveriges största utbildningsbolag – Det är med stor tillfredsställelse vi nu fullföljer vår strategi att bilda Sveriges största börsnoterade utbildningsbolag. Samgåendet mellan Anew Learning och AcadeMedia skapar utmärkta förutsättningar att fortsatt driva och stimulera den pedagogiska utvecklingen och samtidigt säkerställa såväl kvaliteten som effektiviteten i verksamheten, vilket är värdeskapande för såväl våra...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 juni 2008

AcadeMedia förvärvar verksamheten i Rosensparregymnasiet

AcadeMedia förvärvar verksamheten i Rosensparregymnasiet • AcadeMedia har, via sitt dotterbolag Drottning Blankas Gymnasieskola AB, tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Rosensparregymnasiet i Falkenberg. • Under läsåret 2007/2008 omsatte verksamheten 16 Mkr. Antalet elever hösten 2008 bedöms bli 190. • Rosensparregymnasiet kommer integreras i AcadeMedia koncernen fr o m 1/7 2008. • Förvärvet kommer...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 juni 2008

AcadeMedia och Internationella Handelshögskolan erbjuder ett Internationellt Executive MBA-program online

AcadeMedia och Internationella Handelshögskolan erbjuder ett Internationellt Executive MBA-program online MBA-programmet kommer att dra nytta av Internationella Handelshögskolans starka profil inom entreprenörskap och internationell affärsutveckling, samt AcadeMedias erfarenhet av Onlineutbildning. Onlineutbildning för yrkesverksamma är ett av de områden som växer starkast på den internationella marknaden och vi bedömer att det finns ett stort internationellt behov...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 maj 2008

Kommuniké: Årsstämma 2008 i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: Årsstämma 2008 i AcadeMedia AB (publ) Enligt kallelse publicerad 11 april 2008 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 13 maj 2008 årsstämma i AcadeMedia AB (publ). Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2008: • Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Björn Björnsson (nyval), Pernilla Ström, Staffan Lund,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2008

Beltton väljer AcadeMedia Rekrytering som leverantör av rekryteringstjänster

Beltton väljer AcadeMedia Rekrytering som leverantör av rekryteringstjänster Beltton är ett snabbt växande företag som med hjälp av en rikstäckande säljkår tillhandahåller innovativa kvalitetsprodukter inom kontorsmiljö. Beltton Svenska AB ingår i Finländska Wulff-Group Plc, koncernen är verksam i Norden samt i de Baltiska länderna. Att jobba som säljare på Beltton är en fantastisk skola för...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 maj 2008

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse och revisorsval

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse och revisorsval Valberedningen, bestående av Mikael Nachemson, företräder Bure Equity AB, Josef Elias, företräder Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB, Staffan Lund, företräder LBS Intressenter AB, Gunnar Lindberg, företräder Länsförsäkringar Småbolagsfond, föreslår en styrelse bestående av sex ledamöter, utan suppleant. Valberedningen föreslår omval av befintliga styrelseledamöterna Josef...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 april 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 februari 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 KVARTAL FYRA (1 OKTOBER – 31 DECEMBER) • Nettoomsättningen ökade till 157,8 mkr (67,8). • Rörelseresultatet ökade till 17,1 mkr (8,9). • Rörelsemarginalen uppgick till 10,8% (13,1%). • Rörelseresultatet har belastats med 2,3 mkr för kostnader i samband med Bures budpliktsbud. • Resultat efter finansnetto ökade till 14,8 mkr (9,0). • Resultat efter...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 januari 2008

Astra Zeneca och AcadeMedia får patienter att må bättre

Astra Zeneca och AcadeMedia får patienter att må bättre AstraZeneca har givit AcadeMedia uppdraget att utveckla en interaktiv patientutbildning inom området refluxsjukdom. Samarbetet mellan AstraZeneca och AcadeMedia inleddes redan i början av 2007 med två patientutbildningar inom migrän- och astmaområdet. Med det nya uppdraget fördjupas samarbetet ytterligare. “Vi ser det här som en start på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 januari 2008

AcadeMedia har fått tillstånd att starta ytterligare sex nya gymnasieskolor

AcadeMedia har fått tillstånd att starta ytterligare sex nya gymnasieskolor AcadeMedia har fått tillstånd av Skolverket att etablera nya fristående gymnasieskolor i Kalmar, Malmö, Nyköping, Södertälje, Örnsköldsvik samt på Gotland. AcadeMedia har även fått nya program godkända på befintliga skolor i Halmstad, Kungsbacka och Varberg. AcadeMedia driver idag fyra gymnasiekoncept: NTI-gymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 januari 2008

AcadeMedia AB utser Remium AB till likviditetsgarant (market maker)

AcadeMedia AB utser Remium AB till likviditetsgarant (market maker) AcadeMedia har utsett Remium till likviditetsgarant för vår B-aktie som handlas på Stockholmsbörsen, Small Cap. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp-säljkurs och att öka aktiens likviditet. Åtagandet omfattar 4 börsposter på vardera köp- respektive säljsidan i orderboken, där skillnaden mellan köp- och säljkurs inte skall...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 januari 2008

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2008

AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2008 Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2007. Valberedningen representerar tillsammans 92 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Mikael Nachemson har utsetts till ordförande. AcadeMedias årsstämma hålls den 13 maj 2008 kl 12.00 i Göteborg. Aktieägare som önskar lämna förslag till AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2007

AcadeMedia har fått tillstånd att starta nya gymnasieskolor

AcadeMedia har fått tillstånd att starta nya gymnasieskolor AcadeMedia har fått 3 nya tillstånd av Skolverket att etablera fristående gymnasieskolor i Borås, Stockholm och Sollentuna. När skolorna är fullt utbyggda kommer 810 elever gå på dessa skolor. För närvarande går 3900 elever på AcadeMedias gymnasieskolor. Av de övriga ansökningar som AcadeMedia lämnat in till Skolverket...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 november 2007

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning av Bures erbjudande lämnat den 22 oktober 2007. Som framgår av uttalandet, har styrelsen särskilt beaktat följande: • Stark ekonomisk utveckling: I delårsrapporten för årets första nio månader 2007 redovisas en omsättning om...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2007

Information från styrelsen för AcadeMedia

Information från styrelsen för AcadeMedia • Tidigare aviserade nyemissionen genomförs ej • Aktieägare representerande 48 % av kapitalet avser att ej acceptera Bures bud • Styrelsen har utsett rådgivare • Delårsrapport samt resultatbedömning för 2008 offentliggörs den 8 november 2007 Tillbakadragande av aviserad nyemission I samband med offentliggörandet den 20 augusti 2007 av förvärven av...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2007

AcadeMedia AB styrelse hade 22 oktober 2007 ett extra styrelsemöte med anledning av det bud (budpliktsbud) som Bure AB lagt på AcadeMedias aktier samma dag.

AcadeMedia AB styrelse hade 22 oktober 2007 ett extra styrelsemöte med anledning av det bud (budpliktsbud) som Bure AB lagt på AcadeMedias aktier samma dag. Styrelsen lämnar följande information: • Styrelsen beslutade att anlita en extern rådgivare för att genomföra en s k fairness opinion gällande Bures budpliktsbud om 90 kronor per aktie. • Styrelsen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 oktober 2007

AcadeMedia kommer att rapportera ett förbättrat resultat i kvartal 3

AcadeMedia kommer att rapportera ett förbättrat resultat i kvartal 3 I kvartalsrapporten för kvartal två 2007 lämnades följande utsikt för kvartal tre och kvartal fyra. ”Resultatet i kvartal tre kommer säsongsmässigt att vara svagare än kvartal två och påverkas av kostnader för nysatsningar samt av en fortsatt svag utveckling av vuxenutbildningen. Bolaget ser positivt på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 september 2007

AcadeMedias aktiekapital

AcadeMedias aktiekapital Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 31 augusti 2007 till 4.858.668 aktier, 351.614 aktier av serie A och 4.507.054 aktier av serie B. Den 30 september 2007 uppgick antalet aktier i AcadeMedia AB (publ) till 5.751.246 aktier, 351.614 aktier av serie A och 5.399.632 aktier av serie...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 september 2007

AcadeMedia tillträder de förvärvade bolagen Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB

AcadeMedia tillträder de förvärvade bolagen Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr. Dessutom skall säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet. För mer information hänvisas...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 september 2007

Rättelse: Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Rättelse: Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ) Följande beslut fattades enhälligt på den extra bolagstämman. • Stämman beslöt att godkänna apportemission av 892.578 st aktier av serie B i samband med förvärvet av LBS och DB. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DB tidigare aktieägare. • Staffan Lund invaldes i AcadeMedia...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 september 2007

Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ) Enligt kallelse publicerad 24 augusti 2007 i Dagens Industri och Post o Inrikes tidningar, samt AcadeMedia hemsida, genomfördes den 10 september 2007 kl 17.00 en extra bolagstämma i AcadeMedia AB (publ). Den extra bolagstämman är föranledd av förvärvet av Ljud o Bildskolan (LBS) AB och Drottning Blankas...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 augusti 2007

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850 För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 4 september 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 4 september 2007 ha anmält om deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post till AcadeMedia AB, Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

Rättelse av kallelse till extra årsstämma

Rättelse av kallelse till extra årsstämma Kallelse till extra årsstämma är ofullständig och innehåller felaktigheter. Ny kallelse kommer att distribueras fredagen 24 augusti 2007.

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

Delårsrapport kvartal två 2007

Delårsrapport kvartal två 2007 ACADEMEDIAS RESULTATUTVECKLING ÄR FORTSATT POSITIV OCH VERKSAMHETEN BEDÖMS FORTSÄTTA HA EN GOD TILLVÄXTTAKT. FLER ÄN 1 250 NYA ELEVER BEDÖMS BÖRJA PÅ ACADEMEDIAS GYMNASIEFRISKOLOR HÖSTEN 2007, EN ÖKNING MED 30% JÄMFÖRT MED VÅREN 2007. EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG FÖRVÄRVAR ACADEMEDIA FRISKOLEBOLAGEN LJUD & BILDSKOLAN LBS AB OCH DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB. KVARTAL...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850 För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 4 september 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 4 september 2007 ha anmält om deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post till AcadeMedia AB, Adress, tfn 031 704 80...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2007

AcadeMedia – preliminärt resultat för kvartal två 2007

AcadeMedia – preliminärt resultat för kvartal två 2007 Kvartal två (1 april – 30 juni) • Nettoomsättningen ökar till 118,7 Mkr (55,8). • Rörelseresultatet ökar till 7,7 Mkr (2,6). • Rörelsemarginalen ökar till 6,5 % (4,7 %). • Resultat efter finansnetto ökar till 6,4 Mkr (2,7). • Resultat efter skattekostnad ökar till 4,5 Mkr (1,9)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2007

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola – Genom förvärvet av LBS och DB får AcadeMedia tillgång till flera starka och välutvecklade skolor och utbildningar inom media, service och teknik, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. – Vi tar nu ytterligare ett stort steg i utvecklingen av AcadeMedia. Förvärvet innebär att AcadeMedias riskspridning...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2007

Academedias delårsrapport

Academedias delårsrapport Academedias styrelse meddelar idag nytt datum för delårsrapporten, kvartal 2, 2007. Nytt datum är 21 augusti 2007.

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2007

AcadeMedia vinner mark

AcadeMedia vinner mark Trots ökad konkurrens i kommunernas upphandlingar av vuxenutbildning på distans har NTI-skolan (del av Academedia-koncernen) sedan oktober 2006 tagit hem nio av tio anbud. I en del fall är vi ensamma om uppdraget i andra delar vi det med andra utbildningsanordnare. NTI-skolans distansmodell har fått höga betyg av såväl uppdragsgivare som elever...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 juli 2007

AcadeMedia vald som leverantör för privat Jobbförmedling.

AcadeMedia vald som leverantör för privat Jobbförmedling. I ett pressmeddelande säger AMS-chefen Bo Bylund. Det är ett intressant försök. AMS får möjligheten att komplettera den offentliga Arbetsförmedlingen med andra aktörer, som ska underlätta för arbetslösa att snabbare komma ut i arbete. Hela försöksverksamheten kommer att utvärderas av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. – Det här känns...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 maj 2007

Kommuniké: Årsstämma 2007 i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké: Årsstämma 2007 i AcadeMedia AB (publ) Enligt kallelse publicerad 10 april 2007 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 10 maj 2007 årsstämma i AcadeMedia AB (publ). Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman 2007: • Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Pernilla Ström (nyval), Josef Elias, Anders Nilsson...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2007

Studenter i Göteborg först i Sverige med speleventet Cruel 2B Kind

Studenter i Göteborg först i Sverige med speleventet Cruel 2B Kind Cruel 2B Kind är ett utomhusspel som spelas med verkligheten som spelplan. I det här fallet handlar det om Azaleadalen, i Slottskogen i Göteborg. Man spelar två och två i lag och ”krossar” sina motspelare genom att ge komplimanger. För att inte röja din...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2007

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) • Förbättrat resultat och goda tillväxtmöjligheter. • Samtliga sex nya planerade gymnasiefriskolor kommer att starta hösten 2007. • Över 1 100 nya elever bedöms börja på AcadeMedias gymnasiefriskolor hösten 2007. • Kostnader tagna för satsningar på nya skolor och verksamheter. KVARTAL 1 (1 JANUARI – 31 MARS) • Nettoomsättningen ökar...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2007

AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster

AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster ”Våra utbildningar förväntas leda till jobb och riktar sig mot branscher där det behövs arbetskraft. Det känns därför naturligt att ha en rekryteringsverksamhet som förstärker våra övriga erbjudanden”,säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia. I Göteborg, Örebro och Halmstad är samarbetet mellan AcadeMedia och Jobbet.se redan igång. Verksamheten expanderas till ytterligare...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2007

AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster

AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster ”Våra utbildningar förväntas leda till jobb och riktar sig mot branscher där det behövs arbetskraft. Det känns därför naturligt att ha en rekryteringsverksamhet som förstärker våra övriga erbjudanden”,säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia. I Göteborg, Örebro och Halmstad är samarbetet mellan AcadeMedia och Jobbet.se redan igång. Verksamheten expanderas till ytterligare...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 april 2007

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse Valberedningen, bestående av Josef Elias, Fredrik Grevelius, Gunnar Lindberg (LF Småbolagsfonden) samt Mikael Nachemson (Bure Equity AB), föreslår en styrelse bestående av fem ledamöter utan suppleant. Valberedningen föreslår omval av befintliga styrelseledamöterna Josef Elias, Fredrik Grevelius, Anders Nilsson och Rolf Nord, samt nyval av Pernilla Ström. Håkan Berntsson och Helena...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 .

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 mars 2007

AcadeMedia växer i region syd.

AcadeMedia växer i region syd. – Utbildningarna ger oss möjlighet att erbjuda yrkesutbildningar över hela länet. De kompletterar det övriga utbudet väl och stärker det redan tidigare goda samarbete med de lokala arbetsförmedlingarna och näringslivet i hela regionen, säger Jonas Johansson, vd på AcadeMedia Eductus. Målgruppen är arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen vilka behöver komplettera sina...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 mars 2007

AcadeMedia förvärvar Knowledge Partner. Stärker positionen inom Kvalificerad yrkesutbildning.

AcadeMedia förvärvar Knowledge Partner. Stärker positionen inom Kvalificerad yrkesutbildning. – Genom förvärvet av Knowledge Partner och förvärvet av NTI i februari förbättras AcadeMedias position inom marknaden för Kvalificerade yrkesutbildningar, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. Vi fortsätter nu att bygga en komplett meny av utbildningar från gymnasiefriskolor till Kvalificerade yrkesutbildningar. Knowledge Partner kommer att integreras...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 mars 2007

Ny VD för dotterbolaget AcadeMedia Eductus.

Ny VD för dotterbolaget AcadeMedia Eductus. Jonas Johansson har god erfarenhet av utbildningsbranschen. Jonas arbetade tidigare som regionchef i AcadeMedia Eductus region Väst. Innan dess kom han närmast från jobbet som regionchef Väst för Lernia Kompetensutveckling. Sin nya tjänst som vd för AcadeMedia Eductus tillträdde han den 1 mars 2007. – AcadeMedia Eductus har utvecklats...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 februari 2007

Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB

Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB Följande beslut fattades på den extra bolagsstämman: – Stämman beslöt att godkänna apportemission av 1.666.667 aktier i samband med förvärvet av NTI, varav 120 614 aktier av serie A och 1 546 053 aktier av serie B. De emitterade aktierna har tecknats av NTIs tidigare ägare. – Josef...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 februari 2007

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 KVARTAL 4 (1 OKTOBER – 31 DECEMBER) – Nettoomsättningen uppgick till 67,8 mkr (61,8). – Rörelseresultatet uppgick till 8,9 mkr (-7,6). – Rörelsemarginalen uppgick till 13,1% (neg). – Resultat efter finansnetto uppgick till 9,0 mkr (-7,5). – Resultat efter skattekostnad uppgick till 8,9 mkr (-2,4). – Resultat per aktie uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2007

AcadeMedia skriver vuxenutbildningsavtal i Göteborg

AcadeMedia skriver vuxenutbildningsavtal i Göteborg – Det känns oerhört roligt att kunna ta sig in på vuxenutbildningsmarknaden också i Göteborg, säger Jonas Johansson, chef för AcadeMedia Eductus region väst. Affären är strategiskt viktig då den skapar en plattform för ytterligare breddning av verksamheten i Göteborg inom utbildning för vuxna. – Anbudsförfrågan från Göteborgs kommun lyfte...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 februari 2007

Kallelse till extra bolagsstämma AcadeMedia AB

Kallelse till extra bolagsstämma AcadeMedia AB Kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 20/2 2007, kl. 10.30 i Hörsalen, Haga Forum, Annerovägen 4, i Solna. För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 14/2 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 16/2 2007 ha anmält om...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2007

AcadeMedia förvärvar NTI och bildar ledande utbildningskoncern

AcadeMedia förvärvar NTI och bildar ledande utbildningskoncern Utbildningsföretaget AcadeMedia förvärvar i dag utbildningsbolaget NTI, en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. I och med förvärvet blir AcadeMedia Sveriges volymmässigt största börsnoterade utbildningsföretag och stärker kraftigt positionen som en av de största i branschen. – Genom förvärvet av NTI förbättras AcadeMedias vinst per aktie...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2007

AcadeMedia – preliminärt resultat för helåret 2006

AcadeMedia – preliminärt resultat för helåret 2006 Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) • Nettoomsättningen för kvartal 4 2006 uppgick till 68 Mkr (62) • Rörelseresultatet för kvartal 4 2006 uppgick till 9 Mkr (-8) • Resultatet efter finansnetto för kvartal 4 2006 uppgick till 9 Mkr (-8 Mkr). • Vinsten efter skatt för...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2007

AcadeMedia förser Sverige med het kompetens inom teknik och säkerhet.

AcadeMedia förser Sverige med het kompetens inom teknik och säkerhet. Utbildningen till Säkerhetsingenjör är tvåårig och kommer att bedrivas i Eskilstuna. – Vi har märkt en kraftigt ökad efterfrågan på välutbildade personer inom säkerhet hos våra medlemsföretag, säger Ragnar Smittberg, vd på SecLink. – Utbildningen Säkerhetsingenjör, som är framtagen i samarbete med SSF och SecLink,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 december 2006

AcadeMedia tar marknadsandelar i Skåne – tecknar enskilt största affären hittills

AcadeMedia tar marknadsandelar i Skåne – tecknar enskilt största affären hittills – Utbildningarna är viktiga för AcadeMedia Eductus i Skåne då detta är den enskilt största affären hittills för företaget i länet. Vi etablerar oss med affären på ytterligare fyra orter i länet, vilket också innebär att vi kan utöka samarbetet med de lokala arbetsförmedlingarna...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 december 2006

Det grönare gräset!

Det grönare gräset! Måndagen den 4:e december kommer Academedia Masters Projektledarstudenter 06 att plantera ut konstgräs på tre centrala platser i Stockholm. Mellan klockan 11-13 kommer 9 kvadratmeter gräs att placeras ut vid Stureplan, Södermalmstorg & Norrmalmstorg. Aktionen genomförs i syfte att marknadsföra studenternas vernissage som kommer att hållas tisdagen den 19:e december på Mälartorget...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 november 2006

888 jobb på en dag!

888 jobb på en dag! Uppdelat på de 10 orter som genomförde Jobbjakten ser resultatet ut som följer: Västerås 255 jobb, 760 besök, 1 praktik, 15 lärling Hallsberg 30 jobb, 100 besök, 32 praktik, 11 lärling Halmstad 72 jobb, 286 besök, 12 praktik Örebro 85 jobb, 540 besök, 46 praktik, 10 lärling Malmö 16 jobb,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 november 2006

800 personer på jobbjakt!

800 personer på jobbjakt! Jobbjakten är en metod utvecklad för arbetsförmedlare från början. Eductus har tagit den vidare och involverat de arbetssökande. Syftet är att på effektivaste sätt identifiera dolda jobb. Jobb som aldrig kommer ut på öppna arbetsmarknaden. Många små och medelstora företagare har svårt att hinna och orka rekrytera. De är också osäkra...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 oktober 2006

AcadeMedia startar ny undersköterskeutbildning i Dalarna

AcadeMedia startar ny undersköterskeutbildning i Dalarna – Inom kort startar vi den flexibla Omvårdnadsutbildningen, som följer gymnasiets läroplan, på heltid. Efter studierna är deltagarna färdiga undersköterskor, säger Annika Mikkilä, produktionschef på AcadeMedia Eductus i Västerås. Affären är ett resultat av AcadeMedias satsning på en etablering i Dalarna. Utbildningen påbörjas inom kort i samarbete med Länsarbetsnämnden...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 oktober 2006

AcadeMedia expanderar med nytt vårdutbildningsavtal

AcadeMedia expanderar med nytt vårdutbildningsavtal Affären är ett resultat av AcadeMedias expansionsstrategi där nya verksamhetsområden såväl som nya geografiska orter skall bredda intäktsbasen i företaget. Omvårdnadsutbildningen påbörjas inom kort i samarbete med Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingarna i Dalarna. – Det finns flera orsaker till att vi tog hem avtalen. En av dem kan vara att vi...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 september 2006

AcadeMedia satsar vidare på företagsutbildning!

AcadeMedia satsar vidare på företagsutbildning! – För att förstärka och utveckla AcadeMedias affärsverksamhet inom företagsutbildning, kommer e-learning och affärssimuleringar koncentreras till ett bolag, vilket kommer att ledas av Pia Sander. Hon har rekryterats som vd för AcadeMedia Learning Consulting. – Vi tror på kombinationen av lärande och teknik, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. Vi...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 september 2006

AcadeMedia vinner internationella kontrakt

AcadeMedia vinner internationella kontrakt – Vi jobbar just nu i flera projekt direkt mot UNICEF:s huvudkontor i USA. Vi uppskattas för vår förmåga att förstå och översätta deras unika behov till attraktiv och pedagogisk e-learning, säger Sophie Danell, chef för AcadeMedias e-learningverksamhet. AcadeMedia har lång erfarenhet av internationella kunder med huvudkontor i Sverige, som till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 september 2006

AcadeMedia skriver avtal inom flexibel utbildning

AcadeMedia skriver avtal inom flexibel utbildning – Vi tog hem avtalen tack vara vår mångåriga erfarenhet av liknande uppdrag. Vi vet att det är viktigt att tydliggöra utbildningens mål från allra första början. Det måste vara klart för var och en att denna utbildning ökar deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden, men också att det är deltagarens...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2006

AcadeMedia expanderar verksamheten i Stockholm

AcadeMedia expanderar verksamheten i Stockholm – Folksam valde AcadeMedia som leverantör tack vare vår stora erfarenhet och förmåga av att skapa pedagogiska utbildningslösningar. Vårt fokus är att hitta rätt lösning för varje specifik kund och vi märker nu att efterfrågan på skräddarsydda utbildningar växer, säger Sophie Danell, chef för AcadeMedias eLearningverksamhet. AcadeMedia har under det...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2006

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) KVARTAL 2 (1 APRIL – 30 JUNI) – Nettoomsättningen uppgick till 55,8 mkr (57,9). – Rörelseresultatet uppgick till 2,6 mkr (-2,1). – Rörelsemarginalen förbättrades till 4,7% (neg). – Resultat efter finansnetto uppgick till 2,7 mkr (-2,0). – Resultat efter skattekostnad uppgick till 1,9 mkr (-1,9). – Resultat per aktie uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 maj 2006

AcadeMedia växer i region väst

AcadeMedia växer i region väst Nu expanderar AcadeMedia och tecknar ett nytt avtal med Länsarbetsnämnden för leverans av förberedande utbildning i Halland. – Detta är ett kvitto på att en av våra viktigaste kunder har förtroende för oss och uppskattar det vi levererar, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. Avtalet sträcker sig fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2006

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) KVARTAL 1 (1 JANUARI – 31 MARS) – Nettoomsättningen uppgick till 55,4 Mkr (66,0). – Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (2,3). – Rörelsemarginalen förbättrades till 3,6% (3,5). – Resultat efter finansnetto uppgick till 1,8 Mkr (3,0). – Resultat efter skatt uppgick till 1,6 Mkr (2,5). – Resultat per aktie uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2006

AcadeMedia tecknar avtal med Valideringscentrum

AcadeMedia tecknar avtal med Valideringscentrum Academedia Eductus har tecknat avtal för leverans av meritportföljer, validering, utvecklings- och konsulttjänster under 2006. Avtalet är ett ramavtal som beräknas omsätta 4 Mkr. Avtalsgarantin ger 2,88 Mkr. – Academedia Eductus validerings- och meritportföljsprodukter håller mycket hög klass och används vid omställning, rehabilitering och karriärplanering säger Jonas Johansson, Regionchef väst....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2006

AcadeMedia har Stockholms mest nöjda studenter

AcadeMedia har Stockholms mest nöjda studenter – Vi har under många år jobbat med att skapa rätt förutsättningar för ett aktivt lärande. Det handlar om att skapa en optimal studiesituation och engagerande utbildning. Vi har Stockholms bästa lärare och vår målmedvetenhet har nu gett oss de mest nöjda studenterna, säger Eva ppelgren, Marknadsområdesansvarig för AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 april 2006

Ericsson väljer AcadeMedia för global utbildning

Ericsson väljer AcadeMedia för global utbildning Målgruppen för lösningen är Ericssons samtliga anställda, mer än 50 000 personer globalt. Uppdraget är det första steget i en omfattande utbildningsprocess som innehåller både generell utbildning för alla anställda, såväl som specialiserad utbildning för utvalda grupper. – Ericsson valde oss som leverantör tack vare vår stora erfarenhet av...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 .

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2005

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2005 Kvartal 4 (1 oktober – 31 december) – Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 61,8 Mkr (78,7) – Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -7,7 Mkr (13,8). Exklusive strukturkostnader och kostnader av engångskaraktär om -7,9 Mkr uppgick rörelseresultatet till 0,2 Mkr (13,8) – Resultat efter finansnetto uppgick till -7,6 Mkr...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 januari 2006

AcadeMedia tecknar avtal med European Institute of Purchasing i Frankrike

AcadeMedia tecknar avtal med European Institute of Purchasing i Frankrike EIPM finns i Archamps, Frankrike och är erkänt som det ledande europeiska institutet för kvalificerade utbildningsprogram inom purchasing och supply chain management. – EIPM är rätt samarbetspartner för AcadeMedia i vår strävan efter att komma ut på nya marknader och till nya kunder. Avtalet är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 december 2005

Positivt besked för AcadeMedia – KY beviljar ytterligare två utbildningar

Positivt besked för AcadeMedia – KY beviljar ytterligare två utbildningar – Det här är stort och väldigt positivt för AcadeMedia. Med dessa två utbildningar har vi i år totalt beviljats fem nya KY-utbildningar. Det är fler än någonsin tidigare, säger Eva Appelgren, marknadsområdesansvarig för AcadeMedias vuxenutbildning. De utbildningar som AcadeMedia nu tilldelats av KY-myndigheten är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 november 2005

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) (1 JULI – 30 SEPTEMBER) – Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 40,5 mkr (37,2) – Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till –10,3 mkr (–0,1) – Resultat efter finansnetto uppgick till –10,3 mkr (1,0). Exklusive reavinster uppgick resultat efter finansnetto till –10,3 mkr (–0,3) – Resultat efter skatt för tredje...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 november 2005

Dubbelt upp för AcadeMedias KY-verksamhet

Dubbelt upp för AcadeMedias KY-verksamhet Det positiva beskedet är en följd av att KY-myndigheten har fått möjlighet att tilldela ytterligare utbildningsplatser med start 2006. Utbildningarna som beviljats för AcadeMedia är Applikationsutveckling inom .Net i Stockholm och Franschising & småföretagande i Uddevalla. – Det här är ytterligare en bekräftelse på våra nära kontakter med näringslivet och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2005

AcadeMedias resultat för 2005 försämras

AcadeMedias resultat för 2005 försämras Volymerna bedöms under andra halvåret att ligga på ungefär samma nivå som för första halvåret 2005, med tyngdpunkt på kvartal 4, samtidigt väntas marginalerna förbättras. Volymerna och resultatet har under Q3 utvecklats sämre än förväntat. Detta leder till att ledningen nu bedömer att risken har ökat för att resultatet på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 oktober 2005

AcadeMedia stärker sin position inom ny media – KY-myndigheten beviljar utbildning inom spelarkitektur

AcadeMedia stärker sin position inom ny media – KY-myndigheten beviljar utbildning inom spelarkitektur – Utbildningen inom spelarkitektur är unik. Vi har ett starkt stöd från mediebranschen, med ett flertal tunga reklambyråer, produktionsbolag och webbyråer som alla varit engagerade i utbildningens utformning. Det finns en stark efterfrågan av människor som kan utforma spel i olika sammanhang,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 oktober 2005

Ny ordförande i AcadeMedia

Ny ordförande i AcadeMedia Roland tillträdde 1 september tjänsten som Stockholmschef för Lindebergs Grant Thornton, vilket medför att han inte längre har den tid som krävs för att fullgöra sitt uppdrag som styrelseordförande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att AcadeMedia under det senaste året har genomgått omfattande förändringar, bland annat genom förvärv, och att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 september 2005

Marcus Strömberg tillträder sin tjänst som VD för AcadeMedia AB (publ)

Marcus Strömberg tillträder sin tjänst som VD för AcadeMedia AB (publ) Marcus Strömberg är 37 år och civilingenjör. Han har varit verksam inom Lernia sedan 1993 och har därigenom en gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet. Marcus Strömberg har sedan 1997 suttit i Lernias företagsledning och haft olika ledar- och affärsansvar. Sedan år 2000 har han varit...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 augusti 2005

Nordea tecknar avtal med AcadeMedia om affärssimuleringar

Nordea tecknar avtal med AcadeMedia om affärssimuleringar – Vi ser affären som början på ett långsiktigt samarbete – där Reagens flexibilitet och anpassningsbarhet utnyttjas fullt ut, säger Mats Johansson, affärsområdesansvarig på AcadeMedia Reagens. AcadeMedia ska leverera affärssimuleringar med simuleringsverktyget Reagens till Nordeas utvecklingsprogram för kundansvariga. Syftet med simuleringen är att ge deltagarna en inblick i,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2005

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ) Q 2 2 0 0 5 0 4 0 1 – 2 0 0 5 0 6 3 0 – Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 57,9 mkr (23,1). – Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -2,1 mkr (-0,6). – Resultat efter finansnetto uppgick till -2,0 mkr (9,3)....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 augusti 2005

AcadeMedia ökar sina marknadsandelar i Dalarna — tecknar nytt avtal med Länsarbetsnämnden

AcadeMedia ökar sina marknadsandelar i Dalarna — tecknar nytt avtal med Länsarbetsnämnden – Uppdraget gör att vi stärker vår position inom förberedande utbildning och vi följer vår strategi att etablera oss i länen mellan Mälardalen och våra befintliga verksamheter i Sundsvall och Östersund, säger Lars Ollson, regionchef på Eductus. Uppdraget går under namnet Yrke &...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2005

ACADEMEDIA TECKNAR NYTT RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN — DANMARK

ACADEMEDIA TECKNAR NYTT RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN — DANMARK Ramavtalet garanterar inte någon utbildningsvolym utan är mer att likna vid en ”licens”, dvs. ett avtal att få arrangera utbildingar åt AF i Stor-Köpenhamn under en period som maximalt uppgår till 3.5 år. Jämfört med tidigare ramavtal innebär det nya avtalet ett väsentligt breddat utbud....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 juli 2005

AcadeMedias koncept för vuxenutbildning ger nya affärer.

AcadeMedias koncept för vuxenutbildning ger nya affärer. – Det är roligt att se att kunderna uppskattar våra ansträngningar att utveckla pedagogiken och metodiken utifrån riktlinjerna för hur riksdagen vill se vuxenutbildningen, säger Hans Prevander, VD för Eductus. Eductus har satt gymnasial vuxenutbildning som ett av sina strategiska och fokuserade tillväxtområden sen ett par år tillbaka....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 juni 2005

AcadeMedia säljer sitt innehav i BTS Group AB (publ)

AcadeMedia säljer sitt innehav i BTS Group AB (publ) Efter försäljningen äger AcadeMedia inte längre några aktier i BTS Group AB (publ). Försäljningen har skett till en snittkurs av 68 kronor. I enlighet med övergången till att redovisa enligt IFRS har huvuddelen av reavinsten redovisats över ingående eget kapital per 2005-01-01. Stockholm den 22 juni...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 juni 2005

AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kollektivanställda vid uppsägning

AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kollektivanställda vid uppsägning – Det här avtalet är strategiskt viktigt för oss och skapar goda förutsättningar för framtiden, säger Roland Ljungberg, tf vd AcadeMedia. Vi glädjs över denna nya möjlighet att utnyttja vår kompetens och erfarenhet inom omställning. Eductus erbjuder ett effektivt stöd i omställningsprocessen. Individen står i centrum och lär...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 juni 2005

SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i informationssäkerhet

SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i informationssäkerhet – AcadeMedia valdes som leverantör tack vare tidigare erfarenheter av informationssäkerhetsutbildningar för andra internationella företag. Vi har god kännedom om SKF från tidigare projekt. Att vi dessutom med goda resultat levererat utbildningar på kort tid, var kritiskt för SKF i detta fall, säger Sophie Danell på AcadeMedias...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 juni 2005

Ny Norgeorder för AcadeMedia – utvecklar eLearningportal till Felleskjöpet

Ny Norgeorder för AcadeMedia – utvecklar eLearningportal till Felleskjöpet Felleskjöpet har ett stort och växande utbildningsbehov i sin geografiskt spridda verksamhet. Samtidigt är kompetens i kombination med existerande produkterbjudanden en allt viktigare konkurrensfaktor för företaget som i dag omsätter ca SEK 8 miljarder. – Vi tog hem affären genom vår strategiska kompetens och förmåga att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2005

AcadeMedias dotterbolag Eductus får stororder från Försäkringskassan

AcadeMedias dotterbolag Eductus får stororder från Försäkringskassan – Vi har tidigare levererat utbildning i ett ESF-projekt som Försäkringskassan var mycket nöjda med. Nu nyttjar vi erfarenheterna i detta nya projekt, säger Anders Blomkvist, regionsansvarig AcadeMedia/ Eductus Malmö. Under några få år har antalet långtidssjukskrivna mer än fördubblats. Arbetsmarknaden förlorar arbetskraft och samhällets kostnader för sjukdom...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 maj 2005

AcadeMedia öppnar ny reklambyråskola i Malmö

AcadeMedia öppnar ny reklambyråskola i Malmö De nya Copywriter- och Art Director-utbildningarna i Malmö är framtagna med hjälp av ett utvecklingsråd med representanter från nio ledande reklambyråer i Malmö. Lärarna på skolan är dessutom yrkesverksamma inom branschen. Utbildningarna blir därför helt anpassade efter byråernas behov och de utbildade eleverna blir mycket eftertraktade. Det blir en...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2005

Delårsrapport AcadeMedia AB, jan – mars 2005

Delårsrapport AcadeMedia AB, jan – mars 2005 Ekonomiska händelser: – Omsättning för perioden och motsvarande period 2004 uppgick till 66,0 mkr (19,2) – Organisk volymtillväxt baserat på jämförbara siffror, uppgår till c:a 23 % – Rörelseresultatet för perioden uppgår till 2,3 mkr (-1,8 mkr) – Resultat efter skatt redovisas till 2,5 mkr, jämfört med samma...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2005

AcadeMedia förvärvar minoritetens andel i Reagens Simulation AB

AcadeMedia förvärvar minoritetens andel i Reagens Simulation AB AcadeMedia har förvärvat minoritetens andel av Reagens Simulation AB med tillträde den 1 januari 2005. Därmed ägs bolaget till 100 %. Förvärvet har genomförts mot bakgrund av att verksamheten utvecklats positivt sedan hösten 2004 och att denna utveckling bedöms komma att förstärkas under 2005. Reagens simuleringar är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 april 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 .

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 april 2005

AcadeMedia rekryterar ny VD

AcadeMedia rekryterar ny VD Marcus Strömberg har rekryterats till ny VD för AcadeMedia AB. Marcus kommer närmast från Lernia, där han varit ansvarig för verksamheten inom Lernia Kompetensutveckling. Marcus är 37 år och civilingenjör. Han har varit verksam inom Lernia sedan 1993 och har därigenom en gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet. Marcus har sedan 1997 suttit...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2005

Nominering av styrelse i AcadeMedia AB

Nominering av styrelse i AcadeMedia AB På ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2005 kommer att föreslås nyval av Rolf Nord till ny ledamot. Vidare kommer att föreslås omval av befintliga styrelseledamöter Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg (ordförande), Helena Anderberg, Pernille Rehnström. Klas Gustafsson har avböjt omval. Den föreslagna styrelsen har stöd hos en...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 februari 2005

Academedia får order från Hafslund Entreprenør i Norge

Academedia får order från Hafslund Entreprenør i Norge Academedia har tecknat avtal med Hafslund Entreprenør i Norge om att utveckla och genomföra en skräddarsydd verksamhetssimulering med Reagens som verktyg. Målet med avtalet om simulering är att förbättra de anställdas kunskaper, förståelse och tillämpning av principer för verksamhetsstyrning. Simuleringen omfattar 250 personer. Hafslund är en framgångsrik...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 februari 2005

Academedias dotterbolag Eductus får förlängning av ramavtal värt minst 11 mkr och maximalt 28 mkr.

Academedias dotterbolag Eductus får förlängning av ramavtal värt minst 11 mkr och maximalt 28 mkr. Länsarbetsnämnden i Göteborg utlöser sin option för Academedias dotterbolag Eductus yrkesinriktade utbildning ”Framsteget”. Avtalet mellan Academedias dotterbolag Eductus och Länsarbetsnämnden i Göteborg avser arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och erbjuds yrkesintroduktion. Eductus samverkar med fyra utbildningsföretag i ett arbetsmarknadsprojekt...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2005

Academedia – Bokslutskommuniké 2004

Academedia – Bokslutskommuniké 2004 1 oktober – 31 december 2004 – Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgår till 85,4 (19,7) mkr. – Resultat för fjärde kvartalet: Rörelseresultat 13,5 (-3,5) mkr. Resultat efter skatt 56,6 (-3,5) mkr. Resultat per aktie 17,73 (-1,1) kr. – Fortsatt positiv utveckling av nya ramavtal med länsarbetsnämnder och försäkringskassan – Nya avtal...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 februari 2005

ACADEMEDIA TILLDELAS KOMPLETTERING AV KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

ACADEMEDIA TILLDELAS KOMPLETTERING AV KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING I pressrelease 2005-01-31 meddelade Academedia tilldelning av utbildningsplatser, enligt ett beslut av myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, till ett sammanlagt värde av 40,4 mkr. Academedia har nu erhållit en komplettering till den tidigare tilldelningen. Med den nya tilldelningen löper den från 2005 till senare halvan av 2010. Totalt har således...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2005

ACADEMEDIA ETABLERAR DOTTERBOLAG I NORGE

ACADEMEDIA ETABLERAR DOTTERBOLAG I NORGE Efterfrågan på innovativa och verkningsfulla lärandelösningar för att åstadkomma bestående prestationsförbättringar i olika typer av organisationer har, efter en bearbetning av den Norska marknaden som började för över ett år sedan, nu börjat ge resultat. Etableringen är driven av ett tydligt krav från kunderna om en lokal etablering. Dotterbolaget kommer...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2005

NY STORORDER FÖR ACADEMEDIA INOM KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

NY STORORDER FÖR ACADEMEDIA INOM KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING – Vi satsar på utbildningar som näringslivet efterfrågar. Duktiga projektledare, systemarkitekter, IT-säkerhetsmedarbetare och hälsokonsulter kommer det att finnas ett stort behov av lagom tills våra studenter tar examen, säger Eva Appelgren, marknadsområdesansvarig på Eductus. Ordern gäller bland annat nya intag på Projektledarutbildningen vid yrkeshögskolan Masters of Media i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 januari 2005

AcadeMedia tecknar avtal med INTERSPORT om simulering.

AcadeMedia tecknar avtal med INTERSPORT om simulering. Academedia har i samarbete med ledningen för INTERSPORT tagit fram en affärssimulering som specialdesignats för att stödja INTERSPORTs strategi för tillväxt och ökad lönsamhet. Simuleringen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och syftar till att skapa goda förutsättningar för den förändringsprocess som är nödvändig för att nå såväl tillväxt- som...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 december 2004

ACADEMEDIAS RÖRELSERESULTAT FÖR 2004 FÖRVÄNTAS ÖVERTRÄFFA TIDIGARE LÄMNAD PROGNOS

ACADEMEDIAS RÖRELSERESULTAT FÖR 2004 FÖRVÄNTAS ÖVERTRÄFFA TIDIGARE LÄMNAD PROGNOS I samband med att delårsrapporten för årets första 9 månader offentliggjordes den 15 oktober lämnade bolaget en prognos om ett positivt rörelseresultat för helåret 2004. Både i oktober och i november har resultatet överträffat prognos, vilket medför att även rörelseresultatet för 2004 bedöms komma att överträffa...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 december 2004

Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag

Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag Det nu aktuella uppdraget är en utveckling av en lyckad lösning som Academedia Learning Consulting utvecklat för verksamheten på den nordiska marknaden. Resultatet från den nordiska satsningen har lett till det nu aktuella avtalet om en global lösning. I uppdraget för Academedia Learning Consulting ingår utveckling av koncept, interaktivt...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 december 2004

ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR

ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR Academedia Eductus har tecknat avtal med Migrationsverket i Örebro om att leverera utbildning avseende svenska för invandrare (Sfi). Syfte och mål med utbildningen är att de asylsökande ska få kunskaper i svenska under tiden de väntar på asylbeslutet. – Utbildningen följer fastställda mål enligt Skolverkets normer, säger Hans...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 november 2004

Academedia delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Academedia delårsrapport 1 januari – 30 september 2004 Academedia – Delårsrapport 1 juli – 30 september 2004 * Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 113 procent till 37,1 (17,4) mkr. Organisk tillväxt uppgår till 26 procent. * Resultat för tredje kvartalet: Rörelseresultat -0,6 (-9,0) mkr. Resultat efter skatt -0,7 (-8,9) mkr. Resultat per aktie -0,22...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

Flaggning: Academedia säljer 150.000 akter i BTS

Flaggning: Academedia säljer 150.000 akter i BTS FLAGGNING AcadeMedia AB (publ) fösålde den 28 oktober 150.000 B-aktier i BTS Group AB (publ). Academedia äger därefter 268.000 B-aktier i bolaget utgörande 4,5% av aktierna. Stockholm den 28 oktober 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ),...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

Academedia tecknar avtal om simulering med FINN.no

Academedia tecknar avtal om simulering med FINN.no Academedia tecknar avtal med FINN.no om simulering Academedia har tecknat avtal med FINN.no (Schibsted-gruppen) i Oslo om att utveckla och genomföra en skräddarsydd strategisimulering med Reagens som verktyg. FINN.no har valt affärssimuleringen Reagens som simuleringsverktyg i sin företagsinterna skola, FINN-skolan. Syftet är att stärka medarbetarnas förståelse for strategiska...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2004

Lars Mattsson slutar som VD i Academedia

Lars Mattsson slutar som VD i Academedia Lars Mattsson slutar som VD i Academedia Lars Mattsson slutar som VD i Academedia. Styrelsen i Academedia och Lars Mattsson har gemensamt gjort bedömningen att verksamheten, efter de under året genomförda förvärven, behöver en ledare med annan profil. I och med detta beslut kommer Lars Mattsson att lämna...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 oktober 2004

Academedia tecknar avtal med SAS

Academedia tecknar avtal med SAS Academedia tecknar avtal med SAS om simulering AcadeMedia tecknar avtal med SAS Human Resource Services om en skräddarsydd simulering. SAS har valt att teckna avtal med Academedia om affärssimuleringen Reagens för utbildningar med syfte att öka förståelsen för ekonomiska samband och förstärkt affärsförståelse. Academedia har i samarbete SAS Human Resource...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2004

Academedia tecknar nytt avtal med försäkringskassan

Academedia tecknar nytt avtal med försäkringskassan Academedia tecknar avtal med försäkringskassan Avtalet är ett ramavtal och är en förlängning av ett avtal som Företagspoolen haft under en längre tid. Avtalet gäller till 2005-12-31 med möjlighet till förlängning till 2007-12-31. Avtalet avser omskolning av sjukskrivna som kan återinträda i arbetslivet i nya befattningar inom kontor och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 september 2004

Academedia förvärvar samtliga aktier i Eductus AB

Academedia förvärvar samtliga aktier i Eductus AB Academedia förvärvar Utbildningsbolagen Competentia AB med dotterbolaget Eductus AB av TBV. Genom förvärvet blir Academedia mer än dubbelt så stort och får en proforma omsättning som på årsbasis uppgår till cirka 210 mkr jämfört med 85 mkr föregående år. Antalet anställda uppgår till 160 jämfört med cirka 85...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 augusti 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal på 3,2 mkr

AcadeMedia tecknar ramavtal på 3,2 mkr AcadeMedia tecknar ramavtal om 3,2 mkr. AcadeMedia tecknar ramavtal med Länsarbetsnämnden i Jämtland för lärlingsutbildning i Östersund och Berg kommuner. Minimivärdet är 540 tkr. Fullt utnyttjat uppgår ordervärdet till 3,2 mkr. Avtalet med Länsarbetsnämnden i Jämtland innefattar leverans av lärlingsutbildning inom ett antal yrkesområden. Behovet på arbetsmarknaden kommer att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal om ett värde av maximalt 3,9 mkr

AcadeMedia tecknar ramavtal om ett värde av maximalt 3,9 mkr AcadeMedia tecknar avtal om utbildning av säljare för detaljhandeln. AcadeMedia tecknar ramavtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm inom projektet Retail om utbildning av butikssäljare för detaljhandeln. Fullt utnyttjat uppgår ordervärdet till 1,3 mkr med förlängning till ett värde av ytterligare 2,6 mkr. AcadeMedia har tecknat avtal...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2004

AcadeMedia delårsrapport 1 jan – 30 jun 2004

AcadeMedia delårsrapport 1 jan – 30 jun 2004 AcadeMedia – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2004 – Nettoomsättningen under första halvåret minskade med 7 procent till 42,3 (45,3) mkr. – Resultat för första halvåret: Rörelseresultat -2,4 (-20,9) mkr. Resultat efter skatt 3,6 (-20,3) mkr. Resultat per aktie 1,13 (-0,63) kr. 1 april – 30...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 juni 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal till ett högsta belopp av 9,1 Mkr

AcadeMedia tecknar ramavtal till ett högsta belopp av 9,1 Mkr AcadeMedia tecknar avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm. AcadeMedia tecknar avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om bristyrkesutbildning. Avtalet är konstruerat som ett ramavtal med en maximal omfattning om 9,1 mkr med möjlighet till förlängning till motsvarande belopp. AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 juni 2004

AcadeMedia förvärvar Företagspoolen

AcadeMedia förvärvar Företagspoolen AcadeMedia förvärvar Företagspoolen Sverige AB. AcadeMedia förvärvar Företagspoolen Sverige AB av Arvako Sverige AB som är ett av de snabbast växande bemanningsföretagen. Företagspoolen är en ledande aktör på området kompetensutvecklande rehabilitering. Genom förvärvet av Företagspoolen Sverige AB stärker AcadeMedia sin ställningen som det ledande företaget för kompetensutvecklande tjänster inom outplacement, replacement och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 juni 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal med Stockholms Läns Landsting

AcadeMedia tecknar ramavtal med Stockholms Läns Landsting AcadeMedia tecknar ramavtal med Stockholms Läns Landsting. AcadeMedia tecknar ramavtal med Stockholms Läns Landsting avseende Datautbildning för användare. Avtalet löper på tre år till den 30 juni 2007. Avtalet innehåller möjlighet för Stockholms Läns Landsting att påkalla förlängning upp till två år. Förlängningen på två år kan förlängas...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 juni 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal med Apoteket AB

AcadeMedia tecknar ramavtal med Apoteket AB AcadeMedia tecknar ramavtal om IT-utbildning med Apoteket AB. AcadeMedia tecknar ramavtal med Apoteket AB om ramavtal avseende IT- utbildningar. Exempel på områden som omfattas är · Lärarledda och interaktiva PC-utbildningar · Interaktiv pedagogik/e-pedagogik · Webb-utveckling & programmering (t.ex. interaktivt innehåll till e-utbildningar) · Grafisk Design & Illustration, t.ex. till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 juni 2004

AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB

AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB – ett spjutspetsföretag inom verksamhetssimuleringar. AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB. AcadeMedia stärker därmed ställningen som det ledande företaget för tjänster inom hela Knowledge Supply Chain med fokus på mätbart resultat. Genom Reagens’ simuleringar får kundernas personal en helhetsförståelse som skapar samsyn och motivation till förändring....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2004

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) – Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). – Resultat för första kvartalet: – Rörelseresultat -1,8 (-8,0) mkr. – Resultat efter skatt -1,9 (-7,7) mkr. – Resultat per aktie -0,60 (-2,41) kr. – Den breddning av verksamheten...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2004

FLAGGNING

FLAGGNING FLAGGNING AcadeMedia AB (publ) fösålde måndagen den 26 april 200.000 B-aktier i BTS Group AB (publ). Vi äger därefter 418.000 B-aktier i bolaget, 7,1% av aktierna och 4,9% av rösterna. Stockholm den 27 april 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone:...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal med Försäkringskassan i Värmland

AcadeMedia tecknar ramavtal med Försäkringskassan i Värmland AcadeMedia har tecknat ett ramavtal med Försäkringskassan i Värmlands Län på arbetslivsinriktade utbildning. Avtalet som gäller under 2004 med möjlighet till förlängning under 2005 omfattar arbetslivsinriktad utbildning för att underlätta sjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka till näringslivet. AcadeMedia har i enheten NextWork framgångsrikt genom en väl beprövad metod...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 ———————————————————— Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/16/20040416BIT00120/wkr0001.pdf

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 april 2004

AcadeMedia får order på högst 4,3 Mkr

AcadeMedia får order på högst 4,3 Mkr AcadeMedia har tecknat avtal om högst 4,3 Mkr med Länsarbetsnämnden i Stockholm. AcadeMedia har tecknat avtala med länsarbetsnämnden i Stockholms Län på lägst 1,1 Mkr och högst 4,3 Mkr vid fullt utnyttjande. AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om att leverera utbildning avseende projektarbete och projektledning....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 april 2004

AcadeMedia får order på 3 Mkr med möjlighet till ytterligare 10 Mkr.

AcadeMedia får order på 3 Mkr med möjlighet till ytterligare 10 Mkr. AcadeMedia har fått order från KY-Myndigheten på utbildning i fysisk säkerhet till ett värde av 3,3 Mkr med möjlighet till ytterligare 10 Mkr. KY-utbildningen startar i augusti/september 2004 är avser fysisk säkerhet. AcadeMedia har tidigare erhållit order på utbildning i informationssäkerhet. Med utbildningen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 mars 2004

AcadeMedia tecknar ramavtal med försäkringskassan, initial order på 1,7 Mkr

AcadeMedia tecknar ramavtal med försäkringskassan, initial order på 1,7 Mkr AcadeMedia har tecknat ramavtal med Försäkringskassan i Stockholms Län om leverans av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Avtalet avser utveckling av individuella planer för långtidssjukskrivna att återgå i arbete. Avtalet har redan lett till en initialorder från Södertälje Kommun om 1,7 Mkr. Syftet med de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna är...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 mars 2004

Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse

Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse Tre nya styrelseledamöter är nominerade till AcadeMedias styrelse inför bolagsstämman den 21 april 2004. Antalet nya styrelseledamöter är föranlett av att styrelseledamöterna Bengt Stillström och Ingemar Olsson har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter har följande personer nominerats. Helena Anderberg Pernille Renström och Klas...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 februari 2004

AcadeMedia får order på 15 Mkr

AcadeMedia får order på 15 Mkr AcadeMedia har fått order från KY-Myndigheten på utbildningar till ett värde av 15 Mkr. KY-utbildningarna startar under 2004 och skall levereras under en period av mellan två och två och ett halvt år. Den första utbildningen startar i april och de andra i augusti/september. Ordern omfattar utbildningar i Informationsdesign,...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 februari 2004

AcadeMedia Bokslutskommuniké 2003

AcadeMedia Bokslutskommuniké 2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 1 januari- 31 december 2003 AcadeMedia AB (publ) – Nettoomsättningen under helåret minskade med 7 % till 82,4 Mkr (88,4 Mkr). – Resultat för 2003: – Rörelseresultat -33,4 (-27,2) Mkr. – Resultat efter skatt -32,7 (-24,8) Mkr. – Resultat per aktie -10,24 (-7,77) kr. – Under fjärde kvartalet uppgick –...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 januari 2004

AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm till ett högsta värde om 6,1 Mkr

AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm till ett högsta värde om 6,1 Mkr AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm till ett högsta värde om 6,1 Mkr. AcadeMedia har idag tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm om utbildning av företagssäljare. Det är arbetslösa med exempelvis teknisk bakgrund som erbjuds utbildning till företagssäljare....

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 november 2003

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 Delårsrapport 1 januari- 30 september 2003 AcadeMedia AB (publ) – Nettoomsättningen under de första nio månaderna minskade med 8 % till 62,7 Mkr (68 Mkr). – Resultat för niomånadersperioden: – Rörelseresultat -29,9 (-13,1) Mkr. – Resultat efter skatt -29,2 (-10,7) Mkr. – Resultat per aktie -9,15 (-3,35) Kr. – Under tredje kvartalet uppgick...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2003

AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster

AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster AcadeMedia introducerar nya tjänster mot befintliga och nya kunder samt genomför ytterligare besparingsåtgärder. Som framgått av tidigare kvartalsrapporter är trenden för delar av verksamheten svag. AcadeMedia gör bedömningen att marknaden inom dessa delar inte kommer att förbättras det närmaste året. Vi har därför beslutat om...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2003

Halvårsrapport jan-juni 2003 academedia ab (publ)

Halvårsrapport jan-juni 2003 academedia ab (publ) Halvårsrapport januari – juni 2003 AcadeMedia AB. · Nettoomsättning för första halvåret uppgår till 45,3 Mkr (47,6 Mkr) · Rörelseresultat för första halvåret uppgår till -20,9 Mkr (-6,4 Mkr). Nettoresultat uppgår till -20,3 Mkr (-4,7 Mkr) · Redan vidtagna åtgärder innebär kostnadsminskningar under andra halvåret med 16 Mkr jämfört...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2003

AcadeMedia förvärvar Göteborgs Reklambyråskola

AcadeMedia förvärvar Göteborgs Reklambyråskola PRESSRELEASE AcadeMedia Education har förvärvat Göteborgs Reklambyråskola. Genom förvärvet vidgar AcadeMedia sin verksamhet inom media och ny mediateknik till att även omfatta kreativa utbildningar. Göteborgs Reklambyråskola har en mångårig tradition av att utbilda copywriters åt reklambyråerna. Skolan har varit en plantskola för dem som vill bli reklamkreatörer och på senare år...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 maj 2003

FLAGGNING

FLAGGNING FLAGGNING AcadeMedia AB (publ) förvärvade fredagen den 22 maj 103.000 B-aktier i BTS Group AB (publ). Vi äger därefter 618.000 B-aktier i bolaget, 10,5% av aktierna och 7,3% av rösterna. Stockholm den 26 maj 2003 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone:...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2003

Kommuniké från academedias bolagsstämma 22 april 2003

Kommuniké från academedias bolagsstämma 22 april 2003 KOMMUNIKÉ FRÅN ACADEMEDIAS BOLAGSSTÄMMA 22 APRIL 2003 · AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och väsentliga konstnadsreduceringar genom framförallt personalminskning och sänkta lokalkostnader utgör grunden för att lönsamhet skall nås · Bemyndigande till styrelsen ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital · Bemyndigande till styrelsen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2003

Kommuniké från AcadeMedias bolagsstämma 22 april 2003

Kommuniké från AcadeMedias bolagsstämma 22 april 2003 KOMMUNIKÉ FRÅN ACADEMEDIAS BOLAGSSTÄMMA 22 APRIL 2003 · AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och väsentliga konstnadsreduceringar genom framförallt personalminskning och sänkta lokalkostnader utgör grunden för att lönsamhet skall nås · Bemyndigande till styrelsen ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital · Bemyndigande till styrelsen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

Kvartalsrapport januari – mars 2003 Academedia ab (publ)

Kvartalsrapport januari – mars 2003 Academedia ab (publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2003 ACADEMEDIA AB (PUBL) 22 april 2003 · Lönsamhet är högsta fokus i alla delar i koncernen · Inflyttning till nya, effektivare och billigare lokaler i Stockholm · Nettoomsättning för kvartal 1 uppgår till 23,0 Mkr (23,2 Mkr) · Rörelseresultat -8,0 Mkr (-2,8...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

Kvartalsrapport Januari – Mars 2003 AcadeMedia AB (publ)

Kvartalsrapport Januari – Mars 2003 AcadeMedia AB (publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2003 ACADEMEDIA AB (PUBL) 22 april 2003 · Lönsamhet är högsta fokus i alla delar i koncernen · Inflyttning till nya, effektivare och billigare lokaler i Stockholm · Nettoomsättning för kvartal 1 uppgår till 23,0 Mkr (23,2 Mkr) · Rörelseresultat -8,0 Mkr (-2,8...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 april 2003

Academedia förvärvar utbildningsföretaget Arena College i Malmö

Academedia förvärvar utbildningsföretaget Arena College i Malmö ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR UTBILDNINGSFÖRETAGET ARENA COLLEGE I MALMÖ AcadeMedia har förvärvat utbildningsföretaget Arena College i Malmö. Genom affären stärker AcadeMedia ytterligare sin position som totalleverantör av yrkesinriktad IT-utbildning. Köpet av Arena College ligger i linje med Academedias förvärvsstrategi. Arena College tillför spetskompetens inom bland annat datasäkerhet och nätverk. Genom...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2003

Ordinarie bolagsstämma i Academedia AB (publ).

Ordinarie bolagsstämma i Academedia AB (publ). ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (PUBL). Härmed kallas aktieägarna i Academedia AB (publ) till ordinarie bolagsstämma, tisdagen den 22 april 2003 kl. 16.00 hos AcadeMedias, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista. [Kista Entré]. Rätt att deltaga Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC förda...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 mars 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 ———————————————————— Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01150/wkr0001.pdf Årsredovisning 2002

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2003

Academedia förvärvar computer research stockholmsverksamhet

Academedia förvärvar computer research stockholmsverksamhet ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR COMPUTER RESEARCH STOCKHOLMSVERKSAMHET AcadeMedia har förvärvat Computer Researchs verksamhet i Stockholm. Genom förvärvet blir AcadeMedia en rikstäckande totalleverantör av IT- utbildning. Förvärvet av Computer Research ligger i linje med AcadeMedias förvärvsstrategi. Computer Research tillför spetskompetens inom hela Microsoftområdet – såväl användarutbildning som avancerad spetsutbildning. Detta har tidigare saknats...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 29 januari 2003 · Nettoomsättningen för helåret 2002 minskade med 10,3% till 88,4 Mkr ( 98,6 Mkr). · Rörelseresultat för helåret 2002 uppgår till -27,2 Mkr (-24,1 Mkr). · Nettoresultat uppgår till -24,8 Mkr (-22,7 Mkr). · Kostnaderna kommer att reduceras med 23 Mkr på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 29 januari 2003 · Nettoomsättningen för helåret 2002 minskade med 10,3% till 88,4 Mkr ( 98,6 Mkr). · Rörelseresultat för helåret 2002 uppgår till -27,2 Mkr (-24,1 Mkr). · Nettoresultat uppgår till -24,8 Mkr (-22,7 Mkr). · Kostnaderna kommer att reduceras med 23 Mkr på...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 januari 2003

Academedias dotterbolag Gravity får en order att utveckla en global kunskapsportal

Academedias dotterbolag Gravity får en order att utveckla en global kunskapsportal ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG GRAVITY FÅR EN ORDER ATT UTVECKLA EN GLOBAL KUNSKAPSPORTAL Gravity har fått en order på 1,4 Mkr för att utveckla en global kunskapsportal för produktlanseringar. Ordern kommer från ett svenskt företag med global export av sina produkter. Syftet med produktutbildningarna är att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 december 2002

AcadeMedia varslar 45 medarbetare

AcadeMedia varslar 45 medarbetare ACADEMEDIA VARSLAR 45 MEDARBETARE. Förhandlingar med de fackliga organisationerna påbörjas den 18:e december. Berörda verksamheter kommer att informeras när de fackliga förhandlingarna är slutförda. Samtliga medarbetare inom AcadeMedia är informerade om att en översyn av organisationen sker. För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 november 2002

Flaggning

Flaggning FLAGGNING AcadeMedia AB (publ) förvärvade torsdagen den 28 november 451.400 B- aktier i BTS Group AB (publ). Vi äger därefter 515.000 B-aktier i bolaget, 8,83% av aktierna och 6,14% av rösterna. Stockholm den 29 november 2002 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2002

Delårsrapport januari-september 2002

Delårsrapport januari-september 2002 [REMOVED GRAPHICS]Delårsrapport januari-september 2002 5 november 2002 · Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2002 minskade med 11,5% till 68 Mkr (76,8 Mkr). · Första nio månaders nettoresultat -10,7 Mkr (-8,7 Mkr). · Uppdrag har erhållits av Stockholms Kommun att bedriva mediautbildning för Komvux under 2003. · Lönsamhet i alla delar i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2002

AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utökar samarbetet med Sydkraft och får två nya ordrar.

AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utökar samarbetet med Sydkraft och får två nya ordrar. ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, UTÖKAR SAMARBETET MED SYDKRAFT OCH FÅR TVÅ NYA ORDRAR. AcadeMedias dotterbolag, Gravity, har tecknat ett ramavtal med Sydkraft och får två nya ordrar. Avtalet innebär att Gravity blir Sydkrafts partner inom e-learning, vilket kommer att förenkla kommande upphandlingar. Gravity och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 augusti 2002

Academedia får order från två länsarbetsnämnder i Sverige

Academedia får order från två länsarbetsnämnder i Sverige ACADEMEDIA FÅR ORDER FRÅN TVÅ LÄNSARBETSNÄMNDER I SVERIGE. AcadeMedia har erhållit flera nya utbildningar för Länsarbetsnämnden i Västernorrland och Stockholm. Dessutom har Länsarbetsnämnden i Gävleborg, Södermanland och Dalarna tecknat ett ”letter of intent” om att starta utbildning i respektive län. Ordervärdet i Västernorrland och Stockholm uppgår till...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Academedia AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2002 Academedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 13 augusti 2002 * Nettoomsättningen för första halvåret 2002 minskade med 11% till 48,0 Mkr (53,7 Mkr) * Första halvårets rörelseresultat uppgår till -6,4 Mkr (-6,8 Mkr) * Första halvårets nettoresultat -4,7 Mkr (-3,2 Mkr) * Kraftig ökning av ramavtal uppgår till 66,5...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2002

Academedias dotterbolag, Gravity, får order från Thorn Skandinavien.

Academedias dotterbolag, Gravity, får order från Thorn Skandinavien. ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, FÅR ORDER FRÅN THORN SKANDINAVIEN Gravity utvecklar i samarbete med Thorn Skandinavien ett skräddarsytt säljträningskoncept i syfte att effektivisera utbildningen av anställda och ge affärsmässiga resultat. Thorn Skandinavien, som är det ledande företaget inom uthyrning av vit- och brunvaror har genomfört ett strategiskifte för...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 augusti 2002

Academedia tecknar ramavtal om arbetsmarknadsutbildning i Stor-Köpenhamn – Danmark

Academedia tecknar ramavtal om arbetsmarknadsutbildning i Stor-Köpenhamn – Danmark ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN – DANMARK AcadeMedia har i hård konkurrens tecknat ett ramavtal med Arbetsförmed- lingen i Stor-Köpenhamn på upp till ca 25 Mkr. per år AcadeMedia har tecknat ytterligare ett ramavtal i Danmark, denna gång med Arbetsförmedlingen i Stor-Köpenhamn. Ramavtalet löper...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2002

Academedia tecknar danskt ramavtal

Academedia tecknar danskt ramavtal ACADEMEDIA TECKNAR DANSKT RAMAVTAL Utbildningsföretaget AcadeMedia har i hård konkurrens fått ett större ramavtal med Arbetsförmedlingen i Århus, Danmark. Ramavtalet gäller utbildning inom Platsportalen och löper på ett år med option på ytterligare två år. Ordervärdet uppges ej. Avtalet gäller utbildning inom bland annat ekonomi, callcenter och kommunikatörsfrågor och gäller Platsportalen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2002

Delårsrapport jan-mars 2002 academedia ab (publ)

Delårsrapport jan-mars 2002 academedia ab (publ) DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 6 maj 2002 · Nettoomsättning för kvartal 1 23,2 Mkr (25,1 Mkr) vilket är en minskning med 8 % · Rörelseresultat -2,8 (-4,3) · Nettoresultat -1,9 (-1,4) · Mycket bra orderingång under första kvartalet, vilket medförtbehov av nyanställningar · Orderstocken vid kvartalets utgång...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 april 2002

Kommuniké från Academedias bolagsstämma, april 2002

Kommuniké från Academedias bolagsstämma, april 2002 KOMMUNIKÉ FRÅN ACADEMEDIAS BOLAGSSTÄMMA, APRIL 2002 · AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och väsentliga konstandsreduceringar genom personalminskning utgör grunden för en förbättrad lönsamhet.. · Till nya styrelseledamöter valdes Roland Ljungberg och Håkan Berntsson · Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv Från AcadeMedias bolagsstämma onsdagen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 mars 2002

Kallelse till bolagsstämma AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma AcadeMedia AB (publ) [REMOVED GRAPHICS] KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA ACADEMEDIA AB (PUBL) Härmed kallas aktieägarna i Academedia AB (publ) till ordinarie bolagsstämma, tisdagen den 16 april 2002 kl. 16.00 i Academedias lokaler på Bryggargatan 12 B, Stockholm. Rätt att delta: Endast de aktieägare som är införda som ägare i den av Värdepapperscentralen VPC...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 mars 2002

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 Årsredovisning 2001 ———————————————————— Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01140/wkr0001.pdf Årsredovisning 2001

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 mars 2002

TF VD blir VD i Academedia

TF VD blir VD i Academedia TF VD BLIR VD I ACADEMEDIA AcadeMedias styrelse har idag beslutat tillsätta Lars G Mattsson (48) som VD för AcadeMedia AB (publ). Lars G Mattsson har sedan 6/12 2001 fungerat som tillförordnad VD för bolaget och träder nu fullt ut in i VD-rollen. Lars G. Mattsson kom tidigare närmast...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 mars 2002

Academedias dotterbolag Gravity får uppdrag från Dansk Supermarked Gruppen

Academedias dotterbolag Gravity får uppdrag från Dansk Supermarked Gruppen ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG GRAVITY FÅR UPPDRAG FRÅN DANSK SUPERMARKED GRUPPEN Gravity befäster sin position som leverantör av kritiska affärsstödjande kunskapslösningar med stöd av e-learning på den danska marknaden. Dansk Supermarked gruppen har inlett ett samarbete med Gravity för att utveckla ett webb-baserat utbildningssystem. DSG vill träna sin...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2002

Rekordförsäljning för AcadeMedia

Rekordförsäljning för AcadeMedia REKORDFÖRSÄLJNING FÖR ACADEMEDIA AcadeMedias division för New Media Learning rapporterar att bolaget tecknat ett flertal nya order som inklusive optioner och förhandsbesked har ett värde större än 63 miljoner kronor. Detta medför att AcadeMedias orderstock nu överstiger hela årets budget. Bland annat kommer AcadeMedias skola för kvalificerad yrkesutbildning, Masters of Media, under...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 mars 2002

AcadeMedia får miljonorder på ny typ av utbildningar

AcadeMedia får miljonorder på ny typ av utbildningar ACADEMEDIA FÅR MILJONORDER PÅ NY TYP AV UTBILDNINGAR AcadeMedia har fått en miljonorder på en ny typ av utbildningar med kortare moment i klassrum och längre utbildningsmoment som genomförs via Internet. De första utbildningarna är specialframtagna för Systemsäljare och levereras med start under våren till Länsarbetsnämnden i...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 mars 2002

Academedias dotterbolag, Gravity, utvecklar introduktionsutbildning för nyanställda på Tetra Pak

Academedias dotterbolag, Gravity, utvecklar introduktionsutbildning för nyanställda på Tetra Pak ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, UTVECKLAR INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA PÅ TETRA PAK Fokus för introduktionsutbildningen är att skapa förståelse hos alla nya medarbetare för vikten av innovation och affärsmannaskap. Gravity e-learning har tillsammans med Tetra Pak tagit fram ett koncept för en introduktionsutbildning där e-learning kommer att...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 februari 2002

AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utvecklar AB Volvos introduktionsutbildning för nyanställda.