×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Inga kommande event!

Senaste pressmeddelanden

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 juli 2022

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/2022

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/2022 AcadeMedias nettoomsättningen ökade med 4,9 procent i det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till cirka 3 850 MSEK (3 672). Genomsnittligt antal elever, exklusive vuxenutbildningssegmentet, ökade med 3,6 procent och uppgick till 93 308 (90 032). Justerat rörelseresultat förväntas ligga i nivå med föregående år, cirka 280...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 13 juli 2022

AcadeMedia avser att publicera preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2021/22 onsdagen den 20 juli

AcadeMedia avser att publicera preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2021/22 onsdagen den 20 juli Onsdagen den 20 juli klockan 08.00 avser AcadeMedia att publicera koncernens preliminära resultat för fjärde kvartalet 2021/22. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade. AcadeMedia kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan bokslutskommunikén har publicerats.   Bokslutskommunikén publiceras tisdagen den 30e...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 juli 2022

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Förändringar i AcadeMedias koncernledning Veronica Rörsgård, chef för den svenska förskoleverksamheten, lämnar AcadeMedia för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Veronica Rörsgård lämnade koncernledningen i samband med uppsägningen. Veronica Rörsgård skulle ha tillträtt som segmentschef för förskoleverksamheten den 1 juli 2022 och rekryteringsprocessen för denna tjänst är i gång. Efterträdare kommer att meddelas så snart den...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 08 juli 2022

AcadeMedia förvärvar Changemaker Educations AB och stärker satsningen inom spelutbildning

AcadeMedia förvärvar Changemaker Educations AB och stärker satsningen inom spelutbildning AcadeMedia har ingått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Changemaker Educations AB för 60 MSEK. Bolaget, som driver Futuregames, har rankats som ett av världens främsta spelutbildningsföretag de senaste 25 åren. Sedan tidigare bedriver AcadeMedia spelutbildningar genom bland annat The Game Assembly, och med...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 06 juli 2022

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal AcadeMedia har tecknat ett nytt låneavtal med DNB och SEB som innebär en refinansiering av befintliga lån om motsvarande 1 650 MSEK till mitten av 2025 med möjlighet till förlängning till 2027. Årlig amortering minskar med 34 MSEK vilket påverkar kassaflödet positivt. Efter en upphandling har AcadeMedia ingått ett nytt låneavtal...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2022

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – mars 2022

AcadeMedias delårsrapport juli 2021 – mars 2022 Tredje kvartalet (januari – mars 2022) Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 3 802 MSEK (3 591). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 4,7 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 313 MSEK (346). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 264 MSEK...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 maj 2022

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2022

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2022 I enlighet med principer antagna av årsstämman 2020 ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. Valberedningen inför årsstämman den 30 november 2022 består...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 21 april 2022

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2021/22

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2021/22 Torsdagen den femte maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2021/22. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.   Presentationen sker på engelska och går...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 04 april 2022

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia och kommer därmed att ingå i AcadeMedias koncernledning. AcadeMedia har under de senaste åren haft en betydande tillväxt och som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen inrättas denna ny roll. -Det...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 april 2022

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Förändring i AcadeMedias koncernledning Mot bakgrund av AcadeMedias betydande tillväxt både i Sverige och internationellt de senaste åren annonseras härmed flera förändringar i koncernledningen. Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia. Som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 01 april 2022

AcadeMedia gör instegsförvärv i Nederländerna

AcadeMedia gör instegsförvärv i Nederländerna AcadeMedia har ingått en överenskommelse om att förvärva 100 procent av aktierna i förskolebolagen Blokkentrein och Le Garage Kinderopvang. Förvärvet är ett instegsförvärv på den nederländska marknaden och öppnar för fortsatt internationell tillväxt. Förvärvet omfattar två förskolor med cirka 240 barn och omsätter drygt 2,7 MEUR per år. Verksamheterna ingår...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2022

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under mars 2022 ökat som en följd av omvandling av konvertibler inom ramen för det konvertibelprogram riktat till anställda i AcadeMediakoncernen som infördes vid årsstämman den 22 november 2018. Totalt har antalet aktier och röster ökat med 4 033...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 07 mars 2022

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Förändring i AcadeMedias koncernledning Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor och medlem i koncernledningen, lämnar AcadeMedia för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Jens Eriksson avslutar sin tjänst den 23 juni 2022. Rekryteringsprocessen är i gång och efterträdare kommer att meddelas inom kort. AcadeMedias grund- och gymnasieverksamhet har utvecklats starkt de senaste åren. Idag...

Investerarfrågor

På Investor Relations har vi endast möjlighet att besvara investerarrelaterade frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom AcadeMedia, hitta rätt kontaktperson här.