×

 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Kommande händelser ur IR-kalendern

 • Inga kategorier
 • Ingen information tillgänglig.

  AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen

  Senaste pressmeddelanden

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 augusti 2021

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2020 – juni 2021

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2021

  AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – mars 2021

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 februari 2021

  Förändring i antalet röster i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 februari 2021

  AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 januari 2021

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 november 2020

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2020

  AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 23 oktober 2020

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 augusti 2020

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2020

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – mars 2020

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 16 mars 2020

  AcadeMedia kommenterar Covid-19

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2020

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – december 2019

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 10 januari 2020

  AcadeMedias yrkeshögskolor växer med marknaden

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 november 2019

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 november 2019

  Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2019

  I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2019

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – september 2019

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 20 september 2019

  Katarina Wilson tillträder som ny CFO på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2019

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 – juni 2019

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 maj 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – mars 2019

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – december 2018

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 30 november 2018

  Förändring i antalet röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 november 2018

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 29 oktober 2018

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2018

  I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapport

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – september 2018

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2018

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2018

  AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – mars 2018

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli – december 2017

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 november 2017

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

  AcadeMedias årsredovisning 2016/17

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – september 2017

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 oktober 2017

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2017

  Bokslutskommuniké 2016/17

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli 2016 – mars 2017

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 februari 2017

  Mellby Gård ökar ägandet i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli – december 2016

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 19 januari 2017

  Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 januari 2017

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 17 november 2016

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 november 2016

  AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2016

  AcadeMedias årsredovisning 2015/16

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 18 oktober 2016

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2016

  AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 juli 2016

  Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 30 juni 2016

  Antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 juni 2016

  Första handelsdag i AcadeMedia-aktien

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 november 2011

  Pysslingen får Stockholms stads kvalitetspris

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 juli 2011

  AcadeMedia och Pysslingen går samman

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 juni 2011

  Ny Kvalitetschef på AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 16 maj 2011

  ProCivitas blir en del av AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 februari 2011

  Väl förberedda för högre studier

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 19 januari 2011

  Frigga blir en del av Vittraskolorna

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 december 2010

  NTI-skolan, Didaktus och Eductus får betygsrätt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 10 november 2010

  AcadeMedia lanserar Jobbmentorlinjen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 05 oktober 2010

  Kungshagens Skola i Nyköping blir en del av Vittra

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 04 oktober 2010

  PeterSven skolan blir en del av AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 augusti 2010

  Bokslutskommuniké 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 juli 2010

  AcadeMedia avnoteras den 10 september 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 12 juli 2010

  AcadeMedia ansöker om avnotering

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 14 juni 2010

  Vuxenutbildningen tecknar nya avtal

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2010

  AcadeMedia årsredovisning 2009

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 februari 2010

  AcadeMedia har beviljats nya tillstånd

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 februari 2010

  Bokslutskommuniké 2009

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 februari 2010

  AcadeMedia förvärvar Framtidsskolan

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2009

  Delårsrapport januari–september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 oktober 2009

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2010

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2009

  Halvårsrapport januari–juni 2009 Stark tillväxt och stabilt rörelseresultat

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 april 2009

  AcadeMedia årsredovisning 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2009

  Bokslutskommuniké 2008

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 04 februari 2009

  Presentation av bokslutsrapporten 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 december 2008

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 09 december 2008

  Ny CFO på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 08 december 2008

  Ny HR-direktör på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 08 december 2008

  Nytt avtal med Arbetsförmedlingen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 november 2008

  Ändring av antalet utestående röster i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 oktober 2008

  Ny VD i Vittra

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 april 2008

  Årsredovisning 2007

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 februari 2008

  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 09 januari 2008

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2008

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 29 oktober 2007

  Information från styrelsen för AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 september 2007

  AcadeMedias aktiekapital

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

  Rättelse av kallelse till extra årsstämma

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

  Delårsrapport kvartal två 2007

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2007

  AcadeMedia – preliminärt resultat för kvartal två 2007

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 09 augusti 2007

  Academedias delårsrapport

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 07 augusti 2007

  AcadeMedia vinner mark

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2007

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 april 2007

  AcadeMedias valberednings förslag till styrelse

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2007

  Årsredovisning 2006

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 14 mars 2007

  AcadeMedia växer i region syd.

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 02 mars 2007

  Ny VD för dotterbolaget AcadeMedia Eductus.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 februari 2007

  Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 februari 2007

  AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 07 februari 2007

  AcadeMedia skriver vuxenutbildningsavtal i Göteborg

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 06 februari 2007

  Kallelse till extra bolagsstämma AcadeMedia AB

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 december 2006

  Det grönare gräset!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 november 2006

  888 jobb på en dag!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 november 2006

  800 personer på jobbjakt!

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 10 oktober 2006

  AcadeMedia expanderar med nytt vårdutbildningsavtal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 september 2006

  AcadeMedia satsar vidare på företagsutbildning!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 september 2006

  AcadeMedia vinner internationella kontrakt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 06 september 2006

  AcadeMedia skriver avtal inom flexibel utbildning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 29 augusti 2006

  AcadeMedia expanderar verksamheten i Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2006

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 maj 2006

  AcadeMedia växer i region väst

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2006

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 april 2006

  AcadeMedia har Stockholms mest nöjda studenter

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

  Årsredovisning 2005

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

  AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2005

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 november 2005

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 09 november 2005

  Dubbelt upp för AcadeMedias KY-verksamhet

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 oktober 2005

  AcadeMedias resultat för 2005 försämras

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 oktober 2005

  Ny ordförande i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2005

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2005

  Delårsrapport AcadeMedia AB, jan – mars 2005

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 april 2005

  Årsredovisning 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 25 april 2005

  AcadeMedia rekryterar ny VD

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 31 mars 2005

  Nominering av styrelse i AcadeMedia AB

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2005

  Academedia – Bokslutskommuniké 2004

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 07 februari 2005

  ACADEMEDIA ETABLERAR DOTTERBOLAG I NORGE

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 07 december 2004

  ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 november 2004

  Academedia delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

  Flaggning: Academedia säljer 150.000 akter i BTS

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

  Academedia tecknar avtal om simulering med FINN.no

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 20 oktober 2004

  Lars Mattsson slutar som VD i Academedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 oktober 2004

  Academedia tecknar avtal med SAS

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 september 2004

  Academedia förvärvar samtliga aktier i Eductus AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 augusti 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal på 3,2 mkr

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2004

  AcadeMedia delårsrapport 1 jan – 30 jun 2004

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 juni 2004

  AcadeMedia förvärvar Företagspoolen

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 16 juni 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal med Apoteket AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 juni 2004

  AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2004

  Delårsrapport kvartal 1

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 april 2004

  FLAGGNING

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2004

  Årsredovisning 2003

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 14 april 2004

  AcadeMedia får order på högst 4,3 Mkr

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 17 februari 2004

  AcadeMedia får order på 15 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 februari 2004

  AcadeMedia Bokslutskommuniké 2003

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 november 2003

  Delårsrapport Q3

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 05 november 2003

  AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2003

  Halvårsrapport jan-juni 2003 academedia ab (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 07 augusti 2003

  AcadeMedia förvärvar Göteborgs Reklambyråskola

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 maj 2003

  FLAGGNING

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

  Kvartalsrapport januari – mars 2003 Academedia ab (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

  Kvartalsrapport Januari – Mars 2003 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 mars 2003

  Ordinarie bolagsstämma i Academedia AB (publ).

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 mars 2003

  Årsredovisning 2002

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

  Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

  Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 04 december 2002

  AcadeMedia varslar 45 medarbetare

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 29 november 2002

  Flaggning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2002

  Delårsrapport januari-september 2002

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2002

  Delårsrapport januari-juni 2002 Academedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 maj 2002

  Academedia tecknar danskt ramavtal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2002

  Delårsrapport jan-mars 2002 academedia ab (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 mars 2002

  Årsredovisning 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 12 mars 2002

  TF VD blir VD i Academedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 06 mars 2002

  Rekordförsäljning för AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 februari 2002

  Bokslutskommuniké 2001 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 06 december 2001

  Ny T.F. VD på AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 november 2001

  Academedias dotterbolag Academedia World nu i Danmark

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 06 november 2001

  Delårsrapport Januari – September 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2001

  Delårsrapport Januari – September 2001

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 18 oktober 2001

  ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR AKTIEPOST I M2S

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 augusti 2001

  Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2001

  Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 juni 2001

  Academedia levererar till Taxi Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 05 juni 2001

  AcadeMedia startar utbildning i Västernorrland

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 juni 2001

  Academedia i avtal med Connection

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2001

  AcadeMedia AB (publ) kvartalsrapport januari – mars 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 05 april 2001

  Kommuniké från bolagsstämma, april 2001

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2001

  Årsredovisning 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2001

  Årsredovisning 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 februari 2001

  Ny VD för Academedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 februari 2001

  Academedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 15 december 2000

  AcadeMedia: reset

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 december 2000

  EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 23 november 2000

  Academedias O-listenotering

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2000

  AcadeMedia AB (publ) niomånadersrapport januari-september 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 oktober 2000

  Genombrott för AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 oktober 2000

  AcadeMedias dotterbolag macmeckarna får rekordorder

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 27 oktober 2000

  AcadeMedias dotterbolag gravity får rekordorder

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 26 oktober 2000

  AcadeMedia ändrar om i sina dotterbolags ledningar

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 september 2000

  Klippans Kommun tecknar avtal med Academedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 08 september 2000

  AcadeMedias dotterbolag Masters of Media till Paris

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 augusti 2000

  Ny VD i AcadeMedia AB

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 23 augusti 2000

  Karli Hayes chef för AcadeMedia World UK

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 augusti 2000

  Halvårsrapport januari-juni 2000

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund