×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Kommande händelser ur IR-kalendern

 • Inga kategorier
 • AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen

  AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen

  Senaste pressmeddelanden

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2021

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 01 november 2021

  AcadeMedia planerar för fler nystarter i Tyskland

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

  AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/21

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

  AcadeMedias delårsrapport juli – september 2021

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2021

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 oktober 2021

  Jan Bernhardsson föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 augusti 2021

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2020 – juni 2021

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 maj 2021

  Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2021

  AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2021

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2021

  AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – mars 2021

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2021

  Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 februari 2021

  Förändring i antalet röster i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 februari 2021

  AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 januari 2021

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 november 2020

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2020

  AcadeMedia stärker sin position genom förvärv av Swedish Education Group för 185 MSEK

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2020

  AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2020

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2020

  AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – september 2020

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 oktober 2020

  AcadeMedias resultat högre än väntat för första kvartalet 2020/21

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 september 2020

  Ann-Marie Begler att föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 september 2020

  AcadeMedia ökar antalet barn och elever med cirka fem procent organiskt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 augusti 2020

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2019 – juni 2020

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2020

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – mars 2020

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2020

  AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2020

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 16 mars 2020

  AcadeMedia kommenterar Covid-19

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2020

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – december 2019

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 10 januari 2020

  AcadeMedias yrkeshögskolor växer med marknaden

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 november 2019

  Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 november 2019

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 22 november 2019

  Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2019

  I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2019

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2019 – september 2019

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 oktober 2019

  AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 3,4 procent organiskt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 september 2019

  Katarina Wilson tillträder som ny CFO på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2019

  AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 – juni 2019

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 maj 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – mars 2019

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2019

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – december 2018

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2018

  Förändring i antalet röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 november 2018

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2018

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2018

  I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapport

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 oktober 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli 2018 – september 2018

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2018

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2018

  AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,8 procent organiskt och 15,7 procent totalt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2018

  AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 juni 2018

  Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 juni 2018

  Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 maj 2018

  AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2018

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – mars 2018

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2018

  Utredningen av Hermods Sfi-verksamhet i Malmö är klar

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 mars 2018

  Möjlig sanktionsavgift med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2018

  AcadeMedias delårsrapport juli – december 2017

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 december 2017

  Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 november 2017

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 november 2017

  Förändringar i valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

  AcadeMedias årsredovisning 2016/17

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 oktober 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli 2017 – september 2017

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 oktober 2017

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 oktober 2017

  AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,5 procent

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 september 2017

  AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2017

  Bokslutskommuniké 2016/17

  bakgrund
  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 maj 2017

  Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 maj 2017

  AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2017

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli 2016 – mars 2017

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 april 2017

  AcadeMedia AB (publ) växer i Tyskland, förvärvar förskoleverksamheten Stepke

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 13 februari 2017

  Mellby Gård ökar ägandet i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2017

  AcadeMedias delårsrapport juli – december 2016

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 19 januari 2017

  Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 januari 2017

  Förändringar i AcadeMedias koncernledning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 november 2016

  Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 november 2016

  AcadeMedias kvartalsrapport juli – september 2016/17

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 oktober 2016

  Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2016

  AcadeMedias årsredovisning 2015/16

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 oktober 2016

  Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 september 2016

  AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,9 procent

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 augusti 2016

  AcadeMedias bokslutskommuniké 2015/16

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 augusti 2016

  AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämman 2016

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 juli 2016

  Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 juni 2016

  Antalet aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 juni 2016

  Första handelsdag i AcadeMedia-aktien

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 juni 2016

  AcadeMedia offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2016

  AcadeMedia avser att noteras på Nasdaq Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 24 november 2011

  Pysslingen får Stockholms stads kvalitetspris

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 11 juli 2011

  AcadeMedia och Pysslingen går samman

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 21 juni 2011

  Ny Kvalitetschef på AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden 16 maj 2011

  ProCivitas blir en del av AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2011

  Väl förberedda för högre studier

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 januari 2011

  Frigga blir en del av Vittraskolorna

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 december 2010

  NTI-skolan, Didaktus och Eductus får betygsrätt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 november 2010

  AcadeMedia lanserar Jobbmentorlinjen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 oktober 2010

  Kungshagens Skola i Nyköping blir en del av Vittra

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2010

  PeterSven skolan blir en del av AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 augusti 2010

  Bokslutskommuniké 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 juli 2010

  AcadeMedia avnoteras den 10 september 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 juli 2010

  AcadeMedia ansöker om avnotering

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 juni 2010

  Kommuniké: Extra bolagssstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 juni 2010

  Vuxenutbildningen tecknar nya avtal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 juni 2010

  Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 maj 2010

  AcadeMedia förvärvar Norrskenets Friskolor AB

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 april 2010

  Kommuniké: Årsstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2010

  Uttalande från budkommittén för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 april 2010

  Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt erbjudande

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2010

  AcadeMedia årsredovisning 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2010

  Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2010

  AcadeMedia har beviljats nya tillstånd

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 februari 2010

  Bokslutskommuniké 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 februari 2010

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2010

  AcadeMedia förvärvar Framtidsskolan

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2009

  Delårsrapport januari–september 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2009

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2010

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 september 2009

  AcadeMedia växer – anställer över 250 nya lärare hösten 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 augusti 2009

  Välkommen till AcadeMedias kapitalmarknadsdag ”Skolstart”

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2009

  Halvårsrapport januari–juni 2009 Stark tillväxt och stabilt rörelseresultat

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 augusti 2009

  AcadeMedia Eductus tecknar nya avtal med Arbetsförmedlingen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 juni 2009

  AcadeMedia har beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2009

  Kommuniké: Årsstämma 2009 i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 april 2009

  Kallelse, AcadeMedia aktiebolag (publ) årsstämma 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 april 2009

  AcadeMedia årsredovisning 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2009

  Bokslutskommuniké 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2009

  Kompletterande information till AcadeMedias bokslutskommuniké 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 februari 2009

  Presentation av bokslutsrapporten 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 december 2008

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2009

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 december 2008

  Ny CFO på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 december 2008

  Ny HR-direktör på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 december 2008

  Nytt avtal med Arbetsförmedlingen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 november 2008

  Ändring av antalet utestående röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 oktober 2008

  Ändring av antalet utestående aktier och röster i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2008

  Ny VD i Vittra

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 oktober 2008

  AcadeMedia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 oktober 2008

  AcadeMedia fullföljer samgåendet med Bures utbildningsbolag Anew Learning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2008

  KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ) DEN 20 OKTOBER 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 september 2008

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 september 2008

  Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2008

  Principöverenskommelse att skapa Sveriges största utbildningsbolag

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 juni 2008

  AcadeMedia förvärvar verksamheten i Rosensparregymnasiet

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 maj 2008

  Kommuniké: Årsstämma 2008 i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2008

  Beltton väljer AcadeMedia Rekrytering som leverantör av rekryteringstjänster

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 maj 2008

  AcadeMedias valberednings förslag till styrelse och revisorsval

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 april 2008

  Årsredovisning 2007

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 februari 2008

  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 januari 2008

  Astra Zeneca och AcadeMedia får patienter att må bättre

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 januari 2008

  AcadeMedia har fått tillstånd att starta ytterligare sex nya gymnasieskolor

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 januari 2008

  AcadeMedia AB utser Remium AB till likviditetsgarant (market maker)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 januari 2008

  AcadeMedias valberedning inför årsstämman 2008

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2007

  AcadeMedia har fått tillstånd att starta nya gymnasieskolor

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 oktober 2007

  Information från styrelsen för AcadeMedia

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 oktober 2007

  AcadeMedia kommer att rapportera ett förbättrat resultat i kvartal 3

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 september 2007

  AcadeMedias aktiekapital

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 september 2007

  Rättelse: Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 september 2007

  Kommuniké: – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 augusti 2007

  Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

  Rättelse av kallelse till extra årsstämma

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

  Delårsrapport kvartal två 2007

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 augusti 2007

  Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2007

  AcadeMedia – preliminärt resultat för kvartal två 2007

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2007

  AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2007

  Academedias delårsrapport

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2007

  AcadeMedia vinner mark

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 juli 2007

  AcadeMedia vald som leverantör för privat Jobbförmedling.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 maj 2007

  Kommuniké: Årsstämma 2007 i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2007

  Studenter i Göteborg först i Sverige med speleventet Cruel 2B Kind

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2007

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2007

  AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2007

  AcadeMedia och Jobbet.se lanserar effektiva rekryteringstjänster

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 april 2007

  AcadeMedias valberednings förslag till styrelse

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2007

  Årsredovisning 2006

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 mars 2007

  AcadeMedia växer i region syd.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 mars 2007

  AcadeMedia förvärvar Knowledge Partner. Stärker positionen inom Kvalificerad yrkesutbildning.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 02 mars 2007

  Ny VD för dotterbolaget AcadeMedia Eductus.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 februari 2007

  Kommuniké – Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 februari 2007

  AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2007

  AcadeMedia skriver vuxenutbildningsavtal i Göteborg

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 februari 2007

  Kallelse till extra bolagsstämma AcadeMedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2007

  AcadeMedia förvärvar NTI och bildar ledande utbildningskoncern

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 februari 2007

  AcadeMedia – preliminärt resultat för helåret 2006

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2007

  AcadeMedia förser Sverige med het kompetens inom teknik och säkerhet.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 december 2006

  AcadeMedia tar marknadsandelar i Skåne – tecknar enskilt största affären hittills

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 december 2006

  Det grönare gräset!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 november 2006

  888 jobb på en dag!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 november 2006

  800 personer på jobbjakt!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 oktober 2006

  AcadeMedia startar ny undersköterskeutbildning i Dalarna

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 oktober 2006

  AcadeMedia expanderar med nytt vårdutbildningsavtal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 september 2006

  AcadeMedia satsar vidare på företagsutbildning!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 september 2006

  AcadeMedia vinner internationella kontrakt

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 september 2006

  AcadeMedia skriver avtal inom flexibel utbildning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 augusti 2006

  AcadeMedia expanderar verksamheten i Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2006

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 24 maj 2006

  AcadeMedia växer i region väst

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2006

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2006

  AcadeMedia tecknar avtal med Valideringscentrum

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2006

  AcadeMedia har Stockholms mest nöjda studenter

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 april 2006

  Ericsson väljer AcadeMedia för global utbildning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

  Årsredovisning 2005

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2006

  AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2005

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 januari 2006

  AcadeMedia tecknar avtal med European Institute of Purchasing i Frankrike

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 december 2005

  Positivt besked för AcadeMedia – KY beviljar ytterligare två utbildningar

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 november 2005

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 november 2005

  Dubbelt upp för AcadeMedias KY-verksamhet

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2005

  AcadeMedias resultat för 2005 försämras

  bakgrund
  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 oktober 2005

  Ny ordförande i AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 september 2005

  Marcus Strömberg tillträder sin tjänst som VD för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 augusti 2005

  Nordea tecknar avtal med AcadeMedia om affärssimuleringar

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2005

  Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 augusti 2005

  AcadeMedia ökar sina marknadsandelar i Dalarna — tecknar nytt avtal med Länsarbetsnämnden

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2005

  ACADEMEDIA TECKNAR NYTT RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN — DANMARK

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 juli 2005

  AcadeMedias koncept för vuxenutbildning ger nya affärer.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 juni 2005

  AcadeMedia säljer sitt innehav i BTS Group AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 juni 2005

  AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kollektivanställda vid uppsägning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 juni 2005

  SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i informationssäkerhet

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 03 juni 2005

  Ny Norgeorder för AcadeMedia – utvecklar eLearningportal till Felleskjöpet

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2005

  AcadeMedias dotterbolag Eductus får stororder från Försäkringskassan

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 maj 2005

  AcadeMedia öppnar ny reklambyråskola i Malmö

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2005

  Delårsrapport AcadeMedia AB, jan – mars 2005

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 maj 2005

  AcadeMedia förvärvar minoritetens andel i Reagens Simulation AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 april 2005

  Årsredovisning 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 25 april 2005

  AcadeMedia rekryterar ny VD

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 mars 2005

  Nominering av styrelse i AcadeMedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 februari 2005

  Academedia får order från Hafslund Entreprenør i Norge

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 februari 2005

  Academedias dotterbolag Eductus får förlängning av ramavtal värt minst 11 mkr och maximalt 28 mkr.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 februari 2005

  Academedia – Bokslutskommuniké 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 februari 2005

  ACADEMEDIA TILLDELAS KOMPLETTERING AV KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 februari 2005

  ACADEMEDIA ETABLERAR DOTTERBOLAG I NORGE

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 31 januari 2005

  NY STORORDER FÖR ACADEMEDIA INOM KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 januari 2005

  AcadeMedia tecknar avtal med INTERSPORT om simulering.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 december 2004

  ACADEMEDIAS RÖRELSERESULTAT FÖR 2004 FÖRVÄNTAS ÖVERTRÄFFA TIDIGARE LÄMNAD PROGNOS

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 december 2004

  Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 december 2004

  ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 10 november 2004

  Academedia delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

  Flaggning: Academedia säljer 150.000 akter i BTS

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 oktober 2004

  Academedia tecknar avtal om simulering med FINN.no

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 oktober 2004

  Lars Mattsson slutar som VD i Academedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 oktober 2004

  Academedia tecknar avtal med SAS

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 oktober 2004

  Academedia tecknar nytt avtal med försäkringskassan

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 september 2004

  Academedia förvärvar samtliga aktier i Eductus AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 augusti 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal på 3,2 mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal om ett värde av maximalt 3,9 mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 augusti 2004

  AcadeMedia delårsrapport 1 jan – 30 jun 2004

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 juni 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal till ett högsta belopp av 9,1 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 juni 2004

  AcadeMedia förvärvar Företagspoolen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 juni 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal med Stockholms Läns Landsting

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 juni 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal med Apoteket AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 juni 2004

  AcadeMedia förvärvar Reagens Simulation AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 maj 2004

  Delårsrapport kvartal 1

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 april 2004

  FLAGGNING

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal med Försäkringskassan i Värmland

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 april 2004

  Årsredovisning 2003

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 14 april 2004

  AcadeMedia får order på högst 4,3 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 april 2004

  AcadeMedia får order på 3 Mkr med möjlighet till ytterligare 10 Mkr.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 mars 2004

  AcadeMedia tecknar ramavtal med försäkringskassan, initial order på 1,7 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 mars 2004

  Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 februari 2004

  AcadeMedia får order på 15 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 februari 2004

  AcadeMedia Bokslutskommuniké 2003

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 januari 2004

  AcadeMedia har tecknat avtal med Länsarbetsnämnden i Stockholm till ett högsta värde om 6,1 Mkr

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 november 2003

  Delårsrapport Q3

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2003

  AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2003

  Halvårsrapport jan-juni 2003 academedia ab (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 augusti 2003

  AcadeMedia förvärvar Göteborgs Reklambyråskola

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 maj 2003

  FLAGGNING

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2003

  Kommuniké från academedias bolagsstämma 22 april 2003

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 april 2003

  Kommuniké från AcadeMedias bolagsstämma 22 april 2003

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

  Kvartalsrapport januari – mars 2003 Academedia ab (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 april 2003

  Kvartalsrapport Januari – Mars 2003 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 april 2003

  Academedia förvärvar utbildningsföretaget Arena College i Malmö

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 mars 2003

  Ordinarie bolagsstämma i Academedia AB (publ).

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 19 mars 2003

  Årsredovisning 2002

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 februari 2003

  Academedia förvärvar computer research stockholmsverksamhet

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

  Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 januari 2003

  Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 januari 2003

  Academedias dotterbolag Gravity får en order att utveckla en global kunskapsportal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 04 december 2002

  AcadeMedia varslar 45 medarbetare

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 november 2002

  Flaggning

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 november 2002

  Delårsrapport januari-september 2002

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 20 augusti 2002

  AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utökar samarbetet med Sydkraft och får två nya ordrar.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 augusti 2002

  Academedia får order från två länsarbetsnämnder i Sverige

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2002

  Delårsrapport januari-juni 2002 Academedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 09 augusti 2002

  Academedias dotterbolag, Gravity, får order från Thorn Skandinavien.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 augusti 2002

  Academedia tecknar ramavtal om arbetsmarknadsutbildning i Stor-Köpenhamn – Danmark

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 maj 2002

  Academedia tecknar danskt ramavtal

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 maj 2002

  Delårsrapport jan-mars 2002 academedia ab (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 april 2002

  Kommuniké från Academedias bolagsstämma, april 2002

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 mars 2002

  Kallelse till bolagsstämma AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 mars 2002

  Årsredovisning 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 mars 2002

  TF VD blir VD i Academedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 07 mars 2002

  Academedias dotterbolag Gravity får uppdrag från Dansk Supermarked Gruppen

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2002

  Rekordförsäljning för AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 mars 2002

  AcadeMedia får miljonorder på ny typ av utbildningar

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 mars 2002

  Academedias dotterbolag, Gravity, utvecklar introduktionsutbildning för nyanställda på Tetra Pak

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 28 februari 2002

  AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utvecklar AB Volvos introduktionsutbildning för nyanställda.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 februari 2002

  Bokslutskommuniké 2001 AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 21 december 2001

  Academedias dotterbolag, gravity e-learning, får betydande prestigeorder från levande böcker ab.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 december 2001

  Ny T.F. VD på AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 november 2001

  Academedias dotterbolag rekall i samarbete med danska Inact Media.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 november 2001

  Academedias dotterbolag Academedia World nu i Danmark

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 12 november 2001

  Academedias dotterbolag Academedia World lanserar nästa generations officeutbildningar

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 november 2001

  Academedias gravity e-learning ab erhåller order från Volvo car corporation.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2001

  Delårsrapport Januari – September 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2001

  Delårsrapport Januari – September 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 oktober 2001

  TBV ny partner för Academedias dotterbolag Academedia world

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 oktober 2001

  Academedias gravity E-Learning AB erhåller order på 2.8 mkr från två ledande biltillverkare

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 18 oktober 2001

  ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR AKTIEPOST I M2S

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 17 oktober 2001

  AcadeMedias gravity e-learning ab erhåller order på 1.2 mkr från Gambro.

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2001

  Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 augusti 2001

  Halvårsrapport AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 29 juni 2001

  Academedia köper utvecklingsbolaget Eld av Enlight

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 13 juni 2001

  Academedia till O-listan. Första noteringsdag 28 juni

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 juni 2001

  Academedia levererar till Taxi Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 juni 2001

  AcadeMedia startar utbildning i Västernorrland

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 juni 2001

  Academedia i avtal med Connection

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2001

  Kvartalsrapport januari – mars 2001 8 maj 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 maj 2001

  AcadeMedia AB (publ) kvartalsrapport januari – mars 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 april 2001

  Kommuniké från bolagsstämma, april 2001

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 mars 2001

  Kallelse till bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2001

  Årsredovisning 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 mars 2001

  Årsredovisning 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 26 februari 2001

  Ny VD för Academedia AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 februari 2001

  Academedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 22 december 2000

  Academedias dotterbolag Rekall AB erbjuder framtidens mobiltelefonteknik redan idag!

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 15 december 2000

  AcadeMedia: reset

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 01 december 2000

  EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 23 november 2000

  Academedias O-listenotering

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 08 november 2000

  AcadeMedias dotterbolag Gravity e-learning erhåller strategiskt uppdrag från Taxi Stockholm

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 06 november 2000

  AcadeMedia AB (publ) niomånadersrapport januari-september 2000

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2000

  Genombrott för AcadeMedia

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 o