×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Inga kommande event!

Senaste pressmeddelanden

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 30 november 2023

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2023 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Hilde...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2023

Valberedningens förslag till val av styrelse i AcadeMedia AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelse i AcadeMedia AB (publ) AcadeMedias valberedning lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 30 november 2023 avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson och...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 27 oktober 2023

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr 556846-0231, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma torsdagen den 30 november 2023 klockan 14:00 på AcadeMedias huvudkontor, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm. Registrering startar klockan 13:00.   Utvalda datum: Avstämningsdag                                                                                                     22 november 2023 Sista dag för anmälan                                                                ...

Investerarfrågor

På Investor Relations har vi endast möjlighet att besvara investerarrelaterade frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom AcadeMedia, hitta rätt kontaktperson här.