×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Inga kommande event!

Senaste pressmeddelanden

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 11 maj 2023

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2023

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2023 I enlighet med principer antagna av årsstämman 2020 ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant...

bakgrund
IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 05 maj 2023

AcadeMedias delårsrapport juli 2022 – mars 2023

AcadeMedias delårsrapport juli 2022 – mars 2023 Summering tredje kvartalet (januari – mars 2023) Nettoomsättningen ökade med 10,3 procent och uppgick till 4 195 MSEK (3 802). Den organiska tillväxten, inklusive mindre förvärv, var 7,5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 361 MSEK (313). Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 277...

bakgrund
IR-pressmeddelanden 21 april 2023

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2022/23

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – mars 2022/23 Den 5a maj klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det tredje kvartalet 2022/23. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson. Presentationen och efterföljande frågestund sker på engelska. För...

Investerarfrågor

På Investor Relations har vi endast möjlighet att besvara investerarrelaterade frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom AcadeMedia, hitta rätt kontaktperson här.