×
 

Investerare

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Kommande händelser ur IR-kalendern

 • Inga kategorier
 • Senaste pressmeddelanden

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Nyheter 18 februari 2024

  Mellby Gård blir kvar som AcadeMedias största ägare

  AcadeMedia har idag informerats om att Mellby Gård och Akelius Foundat...

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Regulatoriska IR-pressmeddelanden 16 februari 2024

  Styrelsen i AcadeMedia har fastställt villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet

  Styrelsen i AcadeMedia har fastställt villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet Årsstämman i AcadeMedia den 30 november 2023 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram, innefattande minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier. AcadeMedias styrelse har nu, på basis av bemyndigande från årsstämman, fastställt villkoren för...

  bakgrund
  IR-pressmeddelanden, Nyheter 15 februari 2024

  Uttalande från AcadeMedias styrelse med anledning av ägarbytet

  Mellby Gård som är huvudägare i AcadeMed...

  Investerarfrågor

  På Investor Relations har vi endast möjlighet att besvara investerarrelaterade frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom AcadeMedia, hitta rätt kontaktperson här.