×
 

Strategier och mål

Alla AcadeMedias medarbetare arbetar för att leverera god utbildning för alla, vilket också är ett av FN:s globala mål. Det betyder att hela AcadeMedias verksamhet är ett bidrag till ett hållbart samhälle. Det betyder däremot inte att vi kan slå oss till ro i vårt hållbarhetsarbete. Vi ska hela tiden arbeta med utveckling och ständig förbättring, samt alltid sträva efter hållbarhet och långsiktighet i allt vi gör.

Vi ska alltså göra vårt bästa för att bidra till ett hållbar värld genom ett ansvarsfullt och långsiktigt företagande.

I inledningen till vårt strategiska ramverk Färdplan 2023 beskrivs organisationen, och människorna i den, så här: ”AcadeMedia består av människor som brinner för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund. Vi rustar våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskaper och bildning och vi ger dem förutsättningar att kunna forma sin egen framtid.”

Samtliga länder där AcadeMedia verkar, Sverige, Norge och Tyskland, har ett antal styrdokument som våra verksamheter är skyldiga att följa. Det rör sig om lagar stiftade avSveriges riksdag, norska Stortinget och tyska Bundestag, regionala och lokala regler och förordningar, samt olika föreskrifter och krav från myndigheter. Som företag följer vi också de regler som gäller för noterade bolag.

Löser samhällsutmaningar

Vår verksamhet bidrar till att bygga ett hållbart samhälle genom att lösa flera olika samhällsutmaningar.

  • Kompetensförsörjning. Vi utbildar varje år närmare 200 000 barn, ungdomar och vuxna i fyra länder.
  • Brist på ledarskap i utbildningssystemet. Gott ledarskap är avgörande för att en skola ska lyckas med sitt uppdrag. AcadeMedia arbetar med ledarutveckling på flera nivåer genom ett antal olika program.
  • Lärarbristen. Sverige saknar redan idag behöriga lärare. AcadeMedia ska vara en attraktiv arbetsgivare oavsett om man arbetar på en enhet eller på någon av staberna. Lärartraineeprogram och olika fortbildning­sinsatser ska motverka lärarbrist på hos oss.
  • Integration. Vi har stort fokus på att korta tiden mellan ankomst till Sverige och jobb och självförsörjning bland annat genom vår satsning på lärlingsutbildningar.
  • Välfärdssystem under press på grund av åldrande befolkning. Vi arbetar för att tillhandahålla mer utbildning av hög kvalitet för de resurser som samhället avsätter

Du kanske också är intresserad av