×
 

Samarbetspartners och medlemskap

AcadeMedia är med i ett antal olika organisationer. Dessa medlemskap och samarbeten handlar alltid om att tillsammans bidra till att utveckla utbildningssystemen i de länder där vi är verksamma.

Exempel på organisationer vi är medlemmar i

Logotyp för Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund i Sverige

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för utbildning och barnomsorg i enskild regi.
Besök Friskolorna

Logotyp för PBL, tre illustrerade barn är under ett röd-blå paraply

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i Norge

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
Besök PBL

Logotyp för Deutscher kitaverband

Deutscher Kitaverband

Deutscher Kitaverband är de oberoende förskolornas branschorganisation i Tyskland.
Besök Deutsche Kitaverband

Logotyp för Almega utbildningsföretagen, ett A

Almega utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.
Besök Almega utbildningsföretagen

Logotyp för ifous

ifous

Ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.
Besök ifous

Logotyp för svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige. De driver frågor som är viktiga för alla företag.
Besök Svenskt Näringsliv

Du kanske också är intresserad av