×
 

Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet

Två personer ger varandra en näve till varandra (en fistbump) och ler mot kameran

AcadeMedias hållbarhetsarbete utgår från FNs globala mål

För en organisation som AcadeMedia, som jobbar med utbildning för alla åldersgrupper i samhället, kan i princip allt vi gör kopplas till FN:s globala mål. För att lyckas krävs dock att vi utvecklar och förbättrar vårt arbete på alla nivåer.

De globala målen beslutades om 2015 och kan beskrivas som den väg vi tillsammans valt att gå för att skapa en hållbar framtid. De 17 målen (som vart och ett har ett antal delmål) definierar vilken värld vi eftersträvar, och hur vi ska nå dit.

AcadeMedia måste dessutom alltid följa de styrdokument som finns för våra verksamheter i de länder där vi är verksamma. Exempel på sådana styrdokument är lagar som är stiftade av Sveriges riksdag, norska Stortinget och tyska Bundestag, olika regionala och lokala regler och förordningar, samt olika krav från myndigheter.

Lärare ler framför kameran i ett klassrum där elever skriver medan de pluggar

Samarbetspartners och medlemskap

AcadeMedia är med i ett antal olika organisationer. Dessa medlemskap och samarbeten handlar alltid om att tillsammans bidra till att utveckla utbildningssystemen i de länder där vi är verksamma.

Intressentdialog

Att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en viktig del av AcadeMedias hållbarhetsarbete.

Tre personer sitter på rad i ett möte, en man verkas intresserad av det hans kollega visar honom på hennes surfplatta
Person som pluggar, skriver och tittar på hennes dator

Väsentlighetsanalys

I vår väsentlighetsanalys kan man utläsa hur viktiga olika faktorer är för våra intressenter och vilken påverkan AcadeMedia har på dessa faktorer.

Vårt kvalitetsarbete

AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Två elever i vita labbrockar, en av de ser in i ett mikroskop medan den andra har skyddsglasögon och ser på