×
 

Policyer för hållbarhet

Ett barn hänger på lärarens rygg medan de leker i en sandlåda


Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete handlar bland annat om att tusentals människor varje dag agerar på ett sätt som steg för steg tar oss mot ett mer hållbart samhälle. AcadeMedia är en decentraliserad organisation, där ett antal policyer styr vårt arbete i rätt riktning.

Om och hur vi reser, om och vad vi köper in, har stor betydelse. Ju bättre policyer vi har att följa, desto mer effektivt blir vårt hållbarhetsarbete.

Våra policyer hittar du i sin helhet på vår öppna medarbetarwebb.

Du kanske också är intresserad av