×
 

Miljö och klimat

Flera små-barn sitter bredvid varandra vid ett barn. Ett barn i mitten ser extra glad ut av vad läraren gör

Så minskar vi vårt klimatavtryck

Lokaler, ansvarsfullt genomförda inköp, resande och mat är de fyra viktigaste områdena att arbeta med för att minska AcadMedias miljöpåverkan. När det gäller framför allt resor och mat är trenden positiv, vi blir bättre för varje år.

AcadeMedia ska vara ett föredöme inom miljöansvar i utbildningssektorn. Vi arbetar med att över tid minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hälsosamma och klimatsmarta måltider. Vi ska också arbeta för att tillsammans med våra hyresvärdar samla information om vår energianvändning. Med det som grund kan vi ta större och snabbare steg mot minskad klimatpåverkan.

Barn vattnar växter som växer från mjölkpaket

CO2-utsläpp

Samhällets, och naturligtvis även AcadeMedias klimatavtryck måste minska. 2021 påbörjade vi en kartläggning av energiförbrukningen för att få en tydlig bild av vårt nuläge. Vi har valt att fokusera på att kartlägga det avtryck som uppstår av måltider, fastigheter, inköp av datorer och av våra resor.

Parallellt med detta arbete ser vi över rutiner och processer för att få etablera en systematisering av informationsinsamlingen.

Hållbara inköp

Vi samverkar med våra största leverantörer för att minska vårt klimatavtryck. Vi fokuserar både på produktens/tjänstens klimatavtryck och på lärandedeperspektivet. Alltså hur vi kan engagera och utbilda barn, elever och medarbetare till bättre och klimatsmartare beteende.

Elev håller i en tidning medan lärare bredvid henne lyssnar och hjälper henne
Barn som fokuserar på mäta grädde

Matsvinn

AcadeMedia arbetar ständigt med att utveckla skolmåltiderna i en mer hållbar inriktning. Vi serverar varje dag cirka 80 000 måltider. I vår måltidspolicy finns riktlinjer om helvegetariska dagar, minskad andel animaliskt protein och användning av ekologiskt producerad mat, allt för att minska matsvinnet och minska klimatavtrycket.

Ett urval aktiviteter

28 solcellsanläggningar för undervisning

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsanordnare när det gäller el-programmet på gymnasiet. Bristen på solcellsmontörer är stor och vi kommer, med denna satsning, att kunna certifiera ett stort antal sådana. Våra drygt 1 100 el-elever på våra 28 skolor inom Praktiska gymnasier kommer genom denna satsning att få utbildning även när det gäller solcellsanläggningar.

Matsvinn

Under året har åtta enheter ingått i en förstudie för matsvinnsuppföljning där matsvinnet delats upp i fyra kategorier – matavfall, tallrikssvinn, kökssvinn och buffésvinn. Tendensen är att ökad kontroll minskar matsvinnet. Studien pågår fortfarande.

CO2-kartläggning

Vi har påbörjat en kartläggning av vårt klimatavtryck som måste minskas. Vi fokuserar på det avtryck som uppstår i fastigheter, inköpen av datorer, mat och resor.