×
 

Miljö och klimat

Flera små-barn sitter bredvid varandra vid ett barn. Ett barn i mitten ser extra glad ut av vad läraren gör

Så minskar vi vårt klimatavtryck

Lokaler, ansvarsfullt genomförda inköp, resande och mat är de fyra viktigaste områdena att arbeta med för att minska AcadMedias miljöpåverkan. När det gäller framför allt resor och mat är trenden positiv, vi blir bättre för varje år.

AcadeMedia ska vara ett föredöme inom miljöansvar i utbildningssektorn. Vi arbetar med att över tid minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hälsosamma och klimatsmarta måltider. Vi ska också arbeta för att tillsammans med våra hyresvärdar samla information om vår energianvändning. Med det som grund kan vi ta större och snabbare steg mot minskad klimatpåverkan.

Barn vattnar växter som växer från mjölkpaket

CO2-utsläpp

Samhällets, och naturligtvis även AcadeMedias klimatavtryck måste minska. 2021 påbörjade vi en kartläggning av energiförbrukningen för att få en tydlig bild av vårt nuläge. Vi har valt att fokusera på att kartlägga det avtryck som uppstår av måltider, fastigheter, inköp av datorer och av våra resor.

Parallellt med detta arbete ser vi över rutiner och processer för att få etablera en systematisering av informationsinsamlingen.

Hållbara inköp

Vi samverkar med våra största leverantörer för att minska vårt klimatavtryck. Vi fokuserar både på produktens/tjänstens klimatavtryck och på lärandedeperspektivet. Alltså hur vi kan engagera och utbilda barn, elever och medarbetare till bättre och klimatsmartare beteende.

Elev håller i en tidning medan lärare bredvid henne lyssnar och hjälper henne
Barn som fokuserar på mäta grädde

Matsvinn

Matsvinn har blivit en allt viktigare fråga. Den är tydlig och enkel att förhålla sig till, dessutom har den stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett minskat matsvinn skulle göra att stor skillnad. Vi har startat ett projekt för att systematiskt följa upp det matsvinn som uppstår i skolrestaurangerna både genom ett samarbete med matbutiker nära skolan får ta han om mat som ratas av kunder. Läs mer här.

Ett urval aktiviteter

Utbildningar

AcadeMedia Academy har tagit fram en miljöutbildning och flera filmer som är öppna för
alla medarbetare. Det har även genomförts digitala träffar med fokus kompetensutveckling
inom lärande för hållbar utveckling för pedagoger och ledare.

Matsvinn

I Sveriges största projekt om matsvinn räddar vi tonvis med mat varje år. Genom
AcadeMedia Academy får våra kockar kompetensutveckling för att ställa om till
mer hållbara måltider.

CO2-kartläggning

Vi har påbörjat en kartläggning av vårt klimatavtryck som måste minskas. Fokus är på fastigheter, datorer och resor.