×
 

Medarbetare

En kvinna och en man sitter bredvid varandra och diskuterar vid ett möte.

Vi vill att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och stanna hos oss

AcadeMedia består av människor som drivs av att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund - change through education.

Inom AcadeMedia har vi en orubblig tilltro till utbildningens förmåga att förändra liv, skapa en ljus framtid och främja social integration. Våra medarbetare är den viktigaste resurs vi har för att lyckas med detta.

AcadeMedia präglas av ett hållbart sätt att se på våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska stanna hos oss och trivas med sitt arbete eftersom vi vet att det driver kvalitet och goda resultat i verksamheten. Det ska finnas en långsiktighet i hur vi förhåller oss till våra medarbetare, med anställningsförhållanden som bygger varaktighet utifrån verksamhetens förutsättningar.

Glad kvinnlig lärare står i ett klassrum och undervisar elever på vux

AcadeMedia Academy

AcadeMedia Academy är vår interna akademi för pedagog-, ledar- och medarbetarutveckling. Academy genomför utbildningar och underlättar för medarbetare att träffas för kollegialt lärande i olika nätverk. Här drivs också ledarskapsprogram och talangprogram.

Ett urval aktiviteter

Medarbetarundersökningen

AcadeMedias samtliga medarbetare svarar en gång om året på en medarbetarundersökning. Undersökningen görs på olika sätt i de länder där vi är verksamma. Vi vill använda jämförelsetal bakåt, vilket kräver att vi fortsätter enligt varje lands tradition. Undersökningarnas syfte är att ta reda på hur våra medarbetare trivs och om de upplever att de har förutsättningar att genomföra sitt arbete.

Pulsmätningar

Som komplement till den årliga medarbetarundersökningen har HR i den svenska verksamheten erbjudit ett verktyg för löpande pulsmätningar, med forskningsbaserade frågor med stark koppling till engagemang och välmående på arbetsplatsen. Förutom att ge chefer en löpande och aktuell överblick över gruppens fokusområden, utvecklas medarbetares självledarskap genom att varje individ kan följa sin utveckling och ta ansvar för sin arbetssituation.

Talangprogrammet för blivande chefer

Talangprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram som riktar sig till medarbetare med potential att bli ledare. Genom en strukturerad urvalsprocess med tester och intervjuer säkerställer vi att programmets innehåll och design blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Se alla aktiviteter