×
 

Medarbetare

En kvinna och en man sitter bredvid varandra och diskuterar vid ett möte.

Vi vill att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och stanna hos oss

AcadeMedia består av människor som drivs av att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund - change through education.

Inom AcadeMedia har vi en orubblig tilltro till utbildningens förmåga att förändra liv, skapa en ljus framtid och främja social integration. Våra medarbetare är den viktigaste resurs vi har för att lyckas med detta.

AcadeMedia präglas av ett hållbart sätt att se på våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska stanna hos oss och trivas med sitt arbete eftersom vi vet att det driver kvalitet och goda resultat i verksamheten. Det ska finnas en långsiktighet i hur vi förhåller oss till våra medarbetare, med anställningsförhållanden som bygger varaktighet utifrån verksamhetens förutsättningar.

Glad kvinnlig lärare står i ett klassrum och undervisar elever på vux

AcadeMedia Academy

AcadeMedia Academy är vår interna akademi för pedagog-, ledar- och medarbetarutveckling. Academy genomför utbildningar och underlättar för medarbetare att träffas för kollegialt lärande i olika nätverk. Här drivs också ledarskapsprogram och talangprogram.

Ett urval aktiviteter

Medarbetarundersökningen

Denna årliga undersökning ger oss en bild av hur våra medarbetare upplever sin arbetsplats, sin arbetsmiljö och ledarskapet. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare som våra medarbetare rekommenderar till andra, något som årets undersökning också bekräftade. Vi vill även ge våra ledare goda förutsättningar för att vidareutveckla sin arbetsplats utifrån sina resultat. 

Kompetenshöjande arbetsmiljöinsatser

För att höja chefernas kompetens inom arbetsmiljö både när det gäller praktik och teori erbjuds olika arbetsmiljöutbildningar. Insatserna har utifrån ett strukturerat upplägg även gett möjlighet att lyfta praktiska exempel från den egna verksamheten och samtala tillsammans om dessa. 

Talangprogrammet för blivande chefer

Talangprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram för medarbetare som anses ha potential för chefsuppdrag. Under läsåret har 26 personer examinerats från programmet. 

Se alla aktiviteter