×
 

Kvalitetsrapporter

AcadeMedia publicerar varje år en omfattande kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet inom AcadeMedia och dessutom ger den en god bild av vilka områden vi som helhet är starka på och vilka som behöver utvecklas.

Utgångspunkten är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och målsättningen är att vara öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan de olika verksamheterna. Öppenhet ger också elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande möjlighet att se vad de får om de väljer någon av AcadeMedias utbildningar.

Om du vill titta på Youtube-filmen som ligger länkad i kvalitetsrapporten på sida 21 – klicka här eller ladda ner kvalitetsrapporten som PDF längre ner på sidan.

Läs kvalitetsrapporten för 2022/23

Har du frågor?

Du kanske också är intresserad av