×
 

Vårt kvalitetsarbete

Elev räcker upp handen i en klassrumsmiljö
Att garantera utbildningar av hög kvalitet är vår viktigaste strategi. Det är bara genom att erbjuda bra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar som människor kommer att välja våra verksamheter. Därför jobbar vi kontinuerligt med att följa upp och utveckla kvaliteten, med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsledningsmodell som vi kallar AcadeMediamodellen.

AcadeMediamodellen

Utifrån vår gemensamma syn på kvalitet har vi skapat AcadeMediamodellen som hjälper oss att inrikta vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på det allra viktigaste för att vi ska kunna nå våra målsättningar.

Har du frågor?