×
 

Koppling till FNs globala mål

Två personer ger varandra en näve till varandra (en fistbump) och ler mot kameran

Så funkar det

Illustrerade personer som står på rad, äldre, barn, kvinna och man. Globalt mål: Ingen fattigdom

Ingen fattigdom

Utbildning är en av de viktigaste vägarna ur fattigdom, oavsett om fattigdomen är ekonomisk, eller om den handlar om brist på frihet, hälsa eller trygghet.

Pulsen av hjärtslag, globalt mål: God hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Psykisk ohälsa bland unga är ett växande samhällsproblem. Skolan är helt central i att vända den kurvan. Barn och unga rör sig också allt mindre, även där är skolan en viktig resurs.

Öppen bok och penna bredvid. Globalt mål: God utbildning

God utbildning för alla

Hela AcadeMedias kärnverksamhet handlar om just detta.

Symbol för de binära könen man och kvinna tillsammans med ett likatecken i mitten. Globalt mål: Jämställdhet

Jämställdhet

Samtliga länder där vi verkar har detta inskrivet i sina nationella regelsystem. Förskolan och skolan ska bidra till jämställdhet.

Tabell-statistik som växer uppåt. Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, med stort fokus på medarbetarnas välmående. Vi ska också bidra till den ekonomiska tillväxten i Sverige, både genom att vi utbildar människor, och genom att vi är ett framgångsrikt företag.

Globalt mål: Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Ingen ska lämnas utanför, ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. I Sverige kallar vi det ”likvärdig skola”.

Öga med jorden som pupill. Globalt mål: Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Som tjänsteföretag är AcadeMedias klimatavtryck förhållandevis litet. Samarbete med hyresvärdar om miljöanpassade hyreskontrakt, hög medvetenhet om klimatsmart resande och ett ständigt förbättringsarbete när det gäller bland annat matsvinn på våra enheter gör dock skillnad.

Vit duva som symboliserar fred. Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning handlar inte bara om att få kunskap i olika ämnen. Det handlar också om värderingar. Människors lika värde och allas rätt till frihet från våld är värderingar som genomsyrar både oss som företag, och den undervisning som bedrivs.