×
 

8 av 10 friskoleelever går i en skola med aktiebolag som drifts