×
 

More than 700 schools and adult educations in Sweden and Northern Europe.

More than 18,500 employees

Sustainability permeates all aspects of our work.

Events

  • No categories
  • AcadeMedia observes a silent period starting at least 30 days prior to publication of the year-end or interim report. During this period, AcadeMedia representatives refrain from answering questions or commenting on financial development.

    AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen