×

 

Allmänt skolval

Vi tycker att den svenska modellen med fritt skolval är bra. Det är ett system där varken bostadsadress eller plånbok begränsar föräldrars möjligheter att välja vilken skola deras barn ska gå på.

Möjligheten att få välja skola är viktig för många men vi ser också att skolvalet behöver utvecklas så att fler gör ett aktivt val. Ett allmänt skolval där alla, inte bara vissa, elever gör ett val tror vi skulle bidra till minskad segregation i svensk skola.

Det svenska systemet med friskolor har utvecklats under 30 års tid och idag går nästan 400 000 elever på fristående skolor. Detta ska vi värna, och vi tror att vi kan reformera skolvalet genom att:

  • Införa ett gemensamt och allmänt skolval för alla, med tydlig information om vilka utbildningsalternativ som finns
  • Underlätta nyetableringen av fristående skolor genom att förenkla och effektivisera tillståndsprocessen
  • Göra det lättare för befintliga friskolor att få utöka sin verksamhet till att omfatta fler årskurser och elever. Detta skulle ge fler elever möjlighet att gå på de skolor som idag kan vara svåra att komma in på
  • Samordna skolvalet i kommuner eller regioner med tydliga principer, på samma sätt som inom förskolan och gymnasiet
  • Ge föräldrar möjlighet att ställa sina barn i kö och göra ett skolval vid en viss tidpunkt, vårt förslag från det att barnet är fyra år. När man ställt sig i kö är det en urvalsgrund men inte det enda kriterier för att antas till en skola. Det ska alltså vara viktigt att man använder sin rätt att välja skola
  • Kompletterande urvalsgrunder behöver utformas för att garantera likvärdigheten

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

Du kanske också är intresserad av