×
 

En långsiktig huvudägare

Det är nu fyra år sedan familjeägda Mellby Gård blev huvudägare i AcadeMedia. Johan Andersson är VD för Mellby Gård, och sitter i styrelsen för AcadeMedia.

– För oss är ägandet i AcadeMedia en möjlighet att engagera oss ännu mer i företag och organisationer som är en fundamental del av samhällsutvecklingen.

Porträttbild av Johan Andersson

– Vi är en aktiv och långsiktig ägare, som sådan är det viktigt att vi tar vårt ansvar för att utveckla utbildningssystemet. I det arbetet ser vi gärna att samarbetet med övriga aktörer förbättras och fördjupas, jag tänker på allt från kommunala verksamheter, myndigheter, politiker och andra fristående verksamheter, säger Johan Andersson.

Mellby Gård gick in som huvudägare i AcadeMedia 2016. Ägarna är inte involverade i det dagliga arbetet på företaget, utan styr dess riktning genom styrelsearbete. Ägandet skapar ändå möjligheter att genomföra saker i praktiken, dessutom i en sektor som engagerar väldigt många människor.

– Vi fokuserar dock inte enbart på AcadeMedia, säger Johan Andersson.

– Det är också viktigt att vara med i andra initiativ för att göra svensk skola bättre. Vi har en filantropisk verksamhet där vi bland annat arbetar med att höja läraryrkets status genom att stötta Lärargalan. Ett annat projekt som ligger mig varmt om hjärtat är Ung Företagsamhet, och organisationen Teach for Sweden.

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap, Teach for Sweden driver ett ledarskapsprogram som utbildar medarbetare till skolor där behovet av ledarskap är som störst.

Hjärna och hjärta

Mellby Gårds ledord är ”att göra saker och ting med både hjärna och hjärta”. Alla satsningar som görs ska innehålla både en rationell del, och en känslomässig del. Både Ung Företagsamhet, och Teach for Sweden, uppfyller de kraven.

– Jag tycker också att investeringen i AcadeMedia är en perfekt kombination av dessa ledord. Dels brinner vi för utbildning och vill på allvar medverka till att Sverige utvecklar sin ställning som kunskapsnation, dels ser vi en stor potential i att fortsatt expandera och utveckla AcadeMedia, både i Sverige och utomlands.

AcadeMedia har i dag verksamhet i Sverige, där företaget har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. 2014 etablerade sig AcadeMedia i Norge genom att förvärva förskoleföretaget Espira med ett 100-tal förskolor, några år senare köptes Stepke, en tysk förskoleverksamhet i München. Idag har man drygt 50 förskolor i fem tyska delstater.

Möjligheter i andra länder

– Jag är övertygad om att det finns mer potential i både Norge och Tyskland, liksom i flera andra länder. Det gäller i första hand förskolor, men vi ska heller inte glömma bort våra vuxenutbildningar som idag är bara finns i Sverige. De borde absolut ha möjligheter även utanför våra gränser.

Som huvudägare i Sveriges största utbildningskoncern har man en stor del av ansvaret för företagets tillväxtstrategi. En strategi som sedan länge innebär att AcadeMediakoncernen ständigt utvecklas och växer.

– AcadeMedia är moderbolaget i koncernen, och driver många självständiga utbildningsverksamheter som tillsammans bildar en stor helhet.

– Att dessa utbildningsverksamheter, som exempelvis NTI Gymnasiet i Sverige och vår tyska förskoleverksamhet växer beror på att de håller hög kvalitet och är attraktiva, många barn och elever vill gå där och då startar vi fler skolor. AcadeMedias uppgift är se till så att dessa utbildningsverksamheter får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.

Ett viktigt skäl att centralisera så mycket administration som möjligt till AcadeMedia är att alla skolor och verksamheter då har tillgång till hög expertis inom områden som kvalitetsutveckling, digitalisering, juridik, ekonomi och kommunikation. Det betyder också att vi kan minska kostnaderna, vi kan samordna inköp, fastighetsfrågor och mycket annat.

En evig horisont

Johan Andersson beskriver Mellby Gårds tidsperspektiv när det gäller ägande som ”evig horisont”. Det betyder också att han och Mellby Gård blir en del av den svenska skoldebatten där friskolornas ersättningar, företagsvinster, aktieutdelningar och segregation är frågor som ofta kommer upp. Att det skulle bli så var han beredd på, att det skulle bli så mycket var kanske inte lika väntat.

– Jag håller med om att det är viktiga frågor samtidigt som jag tycker det är synd att diskussionen om skolutveckling och hur elevernas resultat ska förbättras inte får mer plats. Det pågår så många bra saker, och det finns så många både organisationer och individer som vill bidra, det måste tillvaratas och utvecklas.

AcadeMedia är ett aktiebolag, det går med vinst. Hur ser du på debatten om det?

– En verksamhet måste gå med överskott, oavsett vem huvudmannen är. Det är på så sätt långsiktighet säkerställs. Vinsten skapar nödvändiga resurser för framtida investeringar och kvalitetsförbättringar, och skapar en trygghet för våra medarbetare, elever och deras föräldrar. Förluster är ett mycket värre alternativ. Det är dyrt för samhället och vi har tyvärr fått se flera exempel på dess konsekvenser.

Hur ser ni på aktieutdelning, förstår du att många reagerar över att delar av företagets vinst går till aktieägarna?

– Ja, det kan jag absolut förstå, även om jag har en annan uppfattning.

– Det överskott AcadeMedia gör används på flera olika sätt. Det viktigaste är att ha en buffert som beredskap om det händer saker som påverkar oss negativt. En del kan också användas till utdelning, förutsatt att AcadeMedia har uppnått sina kvalitetsmål. Alla som köper aktier, oavsett vilket företag de köper aktier i, tar ju en viss risk och jag tycker det är rimligt att de får en viss ersättning för det i form av utdelning.

– Samtidigt måste utdelningen i företag inom välfärden hanteras med stor varsamhet, frågan är både känslig och viktig. Själva principen att kunna dela ut är dock även den viktig. Det är ju också så att ägarna i AcadeMedia också skjuter till pengar till bolaget, 2017 tillförde ägarna 400 miljoner, utdelningen totalt har hittills varit strax under 280 miljoner.

Hur svarar du på påståendet ?all vinst ska gå tillbaka till verksamheten??

– Det är helt sant att vinsten ska användas för att återinvestera i verksamheten för att på så sätt stärka kvaliteten, köpa mer och bättre läromedel, underhålla och förbättra lokaler, eller vad det nu må vara. Det ena utesluter inte det andra, vinsten ska också användas för att skapa sig en buffert, den del av vinsten som därefter blir över kan användas som utdelning till aktieägarna, säger Johan Andersson.

En mycket konkret fråga som Johan Andersson ser har stor betydelse för skolans utveckling är digitaliseringen. Under coronapandemin har digital undervisning använts i hög utsträckning. Det har fungerat, en viktig lärdom har dock varit att det sociala mötet mellan elever och lärare, och mellan elever, har stor betydelse både för inlärningen, och för hur alla mår.

– För mig handlar detta inte bara om själva inlärningsprocessen, det handlar minst lika mycket om digitala verktyg som minskar administration och manuellt arbete. Målet är att frigöra tid för lärare så att de ska kunna agera som lärare fullt ut.

Du kanske också är intresserad av