×
 

Det fria skolvalet behöver utvecklas

Vi tycker att den svenska modellen med fritt skolval är bra. Det är ett system där varken bostadsadress eller plånbok begränsar föräldrars möjligheter att välja vilken skola deras barn ska gå på.

Sedan friskolereformen infördes för drygt 30 år sedan har mångfalden av skolor ökat, vilket inneburit att fler familjer än tidigare kan göra ett aktivt val. Rätten att välja skola, som tidigare var väldigt begränsad, har ett stort stöd bland landets familjer och ses idag som självklar. 

Precis som de flesta system har även det fria skolvalet sina brister. En utmaning är att få fler att känna till att de inte behöver foga sig till den närhetsprincip som råder i många kommuner, utan att de själva kan välja en annan skola som de bedömer passar dem bättre. Den möjligheten är det många som nyttjar och i Sveriges friskolor går idag nästan 400 000 barn och elever.  

Vi tror dock att ett mer utvecklat skolval skulle kunna vara ett bra verktyg för att mildra effekterna av den kraftiga boendesegregation vi har i Sverige. Om bara vissa familjer väljer skola går vi miste om de positiva effekter som kan skapas om det fria skolvalet används fullt ut. 

Vi tror därför att ett allmänt skolval, där alla faktiskt gör ett aktivt val, vore bra. Detta är något som flera kommuner redan infört. 

För att utveckla det fria skolvalet föreslår vi att:


  • det införs ett centralt antagningssystem och att de separata köerna till friskolor tas bort. Det finns inget egenvärde i att friskolor ska ha egna köer utanför det kommunala kösystemet. Ett gemensamt antagningssystem, som administreras centralt, hade både stärkt tilliten till systemet och fått fler att få upp ögonen för hela kommunens utbud av skolor.

  • åldersgränsen för när man kan ställa barn i kö höjs till det året barnet fyller 4 eller kanske till och med 5 år. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva tänka på barnets skolgång innan det ens tagit sina första stapplande steg. Detta skulle minska stressen för många föräldrar samtidigt som skolor fortsatt får en rimligt lång planeringshorisont.

  • skolvalet görs obligatoriskt för alla. Att bara vissa föräldrar aktivt väljer skola för sina barn bidrar sannolikt till att spä på den kraftiga boendesegregationen. Med ett allmänt skolval där alla deltar kan fler familjer fatta mer övervägda beslut istället för att automatiskt bli tilldelad en skolplats utifrån närhetsprincipen.

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

Du kanske också är intresserad av