×
 

“Ta rygg på duktiga chefer”

AcadeMedia har under flera år anordnat utvecklingsprogram för både blivande och seniora ledare. Det här läsåret startade en ny satsning på nya chefer. På avslutningen av mentorprogrammet för nya ledare stod lärdomar om och genom ledarskap på agendan, och gäst var Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare för Moderaterna.

Under läsåret har sju ledare från olika verksamheter inom AcadeMedia fått möjlighet att delta som adepter i ett mentorsprogram för nya ledare. Varje adept har matchats med en erfaren mentor som bedömts som högpresterande i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg.

Charlotte Friberg är barnsjuksköterska och har nyligen klivit in i rollen som operativ elevhälsochef för AcadeMedias grundskolor. Under läsåret har hon kontinuerligt träffat sin mentor Malin Hussmo, som har lång erfarenhet av att vara skolledare, idag i en roll som rektor på Rytmus Stockholm. 

- Malin har hjälpt mig att se att jag varit ledare i många år, även om jag tidigare mest sett mig som en specialist som förmedlar kunskap inom mitt område. Jag har insett att jag har verktyg och att min styrka är systematiken, säger Charlotte Friberg. 

Ledare behöver stå stadigt när det blåser

Mentorprogrammet syftar till att stödja och stimulera nya ledare att utvecklas i sin roll och samtidigt möjliggöra för seniora ledare att bidra med sin kompetens.

- När vi träffas och samtalar om ledarskap, vrider och vänder på begrepp och delar erfarenheter med varandra, då sker ett ömsesidigt lärande. Jag tar med mig en påminnelse om hur viktigt det är att stanna upp och reflektera kring sitt ledarskap och sin egen verksamhet. Att få göra det tillsammans med någon annan berikar! Jag har dessutom fått lära mig mycket om den centrala elevhälsan på grundskolan och hur de arbetar för elevernas bästa, säger Malin Hussmo.

Vid avslutningen delade adepterna med sig av erfarenheter från sin ledarskapsresa och mentorerna berättade om vad de har lärt sig av och med sin adept. Anna Kinberg Batra var inbjuden för att berätta om viktiga lärdomar från sin karriär. 

- Att få lyssna till Anna Kinberg Batra gav mig otroligt mycket. Att få höra om hennes mod och förmågan att stå stadigt när det stormat runt omkring, det gick rakt in. Vi lever i en föränderlig värld där tempot är otroligt högt. Det kräver mycket av våra ledare, det är ledare för det uppdraget som vi är med och utbildar, säger Malin Hussmo. 

Charlotte Friberg är glad för att hon fått tid och möjlighet att stanna upp och reflektera kring sitt ledarskap tillsammans med Malin Hussmo.

- Jag skulle rekommendera programmet till andra nya chefer, alla dagar i veckan, det har gett otroligt mycket. Mentorprogrammet har lärt mig mycket om mig själv, på ett helt nytt sätt, det är jag tacksam för, säger Charlotte Friberg. 

Malin Hussmos tips till nya chefer

  • Ta rygg på duktiga chefer, ”steel with pride” - att härma är ett bra lärande. Gör det sedan till ditt sätt att leda med dina starka sidor och förmågor. Ett autentiskt ledarskap skapar tillit.
  • Reflektera över ditt eget ledarskap och förfina och förbättra ständigt. Något som har hjälpt mig att få syn på mitt eget ledarskap är att skriva ner i en reflektionsbok. Dessutom är det väldigt roligt och lärorikt att gå tillbaka och titta på min egen resa, min ledarskapsberättelse.

Denna artikel tillhörde de mest lästa förra läsåret. Den publicerades första gången 22 mars 2022.