×
 

Stora värden förlorade i skolbrand - samverkan pågår om arbete

Gemensam pressinformation från Nyköpings kommun, Polisen och Vittraskolan/ Academedia

Släckningsarbetet har letts av Södertörns Brandtjänstförbund och styrkor har tillkallats från Södertälje, Järna, Oxelösund och Gnesta med flera utöver Nyköpings egna brandstyrkor. Släckningsarbetet beräknas pågå till kvällen. Skadorna är omfattande och räddningsarbetet inriktas nu på att rädda en del av byggnaden som innehåller en gymnastiksal. Cirka 35 personer har involverats i släckningsarbetet där stora värden gått förlorade.

Vattnet kommer att missfärgas

Rökutvecklingen över staden är omfattande men det bedöms i nuläget inte finnas någon risk för att boende ska behöva evakueras. Rådet är att hålla fönster, dörrar och ventilation stängda för att minimera rökpåverkan. Kommunens vattennät kommer att påverkas och missfärgas de närmaste dagarna. Det är fortfarande tjänligt att dricka.

Polisen har tillkallat extra resurser och spärrat av ett större område så att arbetet kan bedrivas ostört. Polisen efterlyser även tips från allmänheten för att få kännedom om aktiviteter som kan ha utlöst branden. Området behandlas som en brottsplats och teknisk utredning inleds så snart det är möjligt.

- Vi ser gärna att alla som har iakttagelser från natten och fram till 04.30 kontaktar vår tipstelefon på 114 14. Vår utredning får visa om vi kan klarlägga hur det startade och om det var fråga om ett brott men i det arbetet är det mycket värt om vi kan få in eventuella vittnesmål, säger Johan Levin, chef för lokalpolisområde Nyköping.

Arbetar redan för att lösa situationen

- Vi arbetar nu med två parallella spår där det mest akuta är att finnas till hands för medarbetare, elever, vårdnadshavare och grannar till skolan. Det är en omskakande och obehaglig händelse att se en skola brinna. Sedan tidigt i morse är vi i gång med att hitta nya lokaler och beställa allt från möbler till skolbibliotek. Vi ska ha bra lokaler för skolan att vara i medan vi bygger upp Vittra Kungshagen igen.Samarbetet mellan kommunens och vår egen krisledning, samt med polisen och räddningstjänsten, är ovärderligt, säger Paula Hammerskog, krisledare på AcadeMedia.

De närmaste dagarna bedriver Vittra Kungshagen ingen verksamhet. Under vecka 28-29 är skolan stängd enligt sin sommarplanering.

-Vi förstår verkligen att det här är en omskakande händelse som skapar oro hos elever och familjer, säger Inger Fransson, chef för Division Utbildning i Nyköpings kommun. Det ligger givetvis i kommunens intresse att det skapas bra lösningar för våra elever och vi kommer att erbjuda det stöd vi har förutsättningar att ge.

För mer information

Paula Hammerskog, krisledare på AcadeMedia, 073-334 87 50

Henrik Lundh, säkerhetschef Nyköpings kommun och tjänsteperson i Beredskap – TIB, 0155-24 75 06

Johan Levin, chef för lokalpolisområde Nyköping.
Telefon 010-566 91 53