×
 

SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i informationssäkerhet

- AcadeMedia valdes som leverantör tack vare tidigare erfarenheter av informationssäkerhetsutbildningar för andra internationella företag. Vi har god kännedom om SKF från tidigare projekt. Att vi dessutom med goda resultat levererat utbildningar på kort tid, var kritiskt för SKF i detta fall, säger Sophie Danell på AcadeMedias dotterbolag Learning Consulting. Sarbanes Oxley-lagen, som tillkom i kölvattnet efter redovisningsskandaler i USA, kräver att finansiella informationsprocesser och beslut dokumenteras i detalj, vilket ställer krav på organisation, medarbetare och resurser. Genom SKF-ordern etableras AcadeMedia som leverantör av IT/Informationssäkerhetsutbildningar. - Flera företag står inför samma utmaning som SKF till följd av ökat säkerhetstänkande och Sarbanes Oxley-lagen, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter, säger Sophie Danell. I uppdraget för Academedia ingår utveckling av koncept, interaktivt innehåll samt teknisk funktionalitet för global distribution. Den moduluppbyggda utbildningen anpassas till den individuella arbetssituationen. SKF:s policies förklaras och medarbetarna tränas i praktiskt säkerhetstänkande. Utbildningen distribueras på sex språk och kopplas till SKF:s interna system för mätning och uppföljning. Målgruppen är cirka 20 000 personer inom utvalda enheter. Lösningen lanseras sommaren 2005. AcadeMedia har tidigare framgångsrikt arbetat tillsammans med SKF för att ta fram koncerngemensamma utbildningar inom bland annat processförbättringsmetodiken Six Sigma.