×
 

Rättelse av kallelse till extra årsstämma

Kallelse till extra årsstämma är ofullständig och innehåller felaktigheter.
Ny kallelse kommer att distribueras fredagen 24 augusti 2007.