×
 

AcadeMedias seminarier i Almedalen

Idag arrangerade AcadeMedia två välbesökta seminarier i Almedalen - ett om hur Sverige ska hantera yrkeslärarbristen och ett om skolans demokratiska uppdrag. Båda sändes live och går att se i efterhand.
Bild yrkesseminarium

Almedalsveckan är igång och AcadeMedia har ett 40-tal medarbetare på plats för att diskutera utbildningsfrågor. Under måndagseftermiddagen arrangerade vi två egna seminarier i Visby, som du kan se i efterhand på länkarna nedan.

Seminarium 1: Vem ska utbilda framtidens elektriker, svetsare och florister? Så råder vi bot på yrkeslärarbristen 

Det råder stor brist på yrkesutbildade i Sverige redan idag. År 2035 kan det saknas 300 000 yrkesutbildade enligt prognoserna. Detta riskerar att påverka Sveriges konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Idag handlar debatten till stor del om hur vi ska få fler sökanden till våra yrkesutbildningar. Men vem ska undervisa dem?  

Deltagare:

  • Pär Lundström, senior rådgivare kompetens och näringspolitik, Installatörsföretagen
  • Elsa Alm, ungsekreterare, LO
  • Susanne Christenson, utbildningsdirektör praktiska gymnasieområdet, AcadeMedia
  • Maria Wetterstrand, Public Affairs- och hållbarhetskonsult

Seminarium 2: Skolans demokratiuppdrag i en odemokratisk värld – hur rustar vi eleverna på bästa sätt?  

När vi i Sverige går till val i september gör vi det i en tid där demokratin i ett internationellt perspektiv är på tillbakagång. Enligt flera studier har demokratin i världen försvagats under flera år. Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna några av de få länder som fortfarande uppfyller kraven som fullvärdiga demokratier. Samtidigt varnar myndigheter för ökad risk för olika typer av påverkansoperationer mot medborgarna. Hur rustad är svensk skola idag för att klara av sitt viktiga demokratiuppdrag? 

Deltagare:

  • John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef, Civil Rights Defenders
  • Lilian Helgason, ordförande, Sveriges elevråd
  • Jessica Mozakka, utbildningsdirektör inom grundskolan, Innovitaskolan
  • Rebecka Hinn, Uppdragsledare för Skolval 2022 till riksdagsvalet, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor