×
 

Friskolor - en naturlig och viktig del av utbildningssystemetI en debattartikel skriver Rebecca Roth att skolmisslyckandet i Sverige beror på friskolesystemet. Hennes lösning är att lägga ner friskolor, som ägs av aktiebolag. Visst finns det utmaningar inom svensk skola, men att dra hela utbildningssektorn över en kam och kalla det ett skolmisslyckande är negativt i överkant. Särskilt eftersom vi haft en uppåtgående trend i de senaste två PISA-undersökningarna. Visst finns det många utmaningar, men att svartmåla som Roth gör är knappast konstruktivt, särskilt inte med tanke på det fina arbete som exempelvis många av LR:s egna medlemmar gör varje dag ute i klassrummen.

När det gäller kritiken mot friskolor vill vi uppmärksamma Roth på att om man skulle lägga ner landets fristående skolor som drivs av aktiebolag skulle väldigt många elever bli utan skola och lärare bli utan jobb. Många av LR:s medlemmar arbetar i friskolor, så Roth vill alltså lägga ner skolor där förbundets egna medlemmar arbetar.

Just nu behöver inte Sverige färre skolor. Tvärt om, det kommer att behövas många fler utbildningsplatser de närmaste åren, bland annat på grund av ökande elevkullar. Det blir svårt för kommunerna att starta skolor som kan ta emot alla nya elever. Här kan friskolor bidra med fler utbildningsplatser.

Vi har stor respekt för Roths engagemang, men hennes resonemang i artikeln saknar tyvärr verklighetsförankring och hon blandar faktafel med tyckande. Aktiebolag är en verksamhetsform som många fristående skolor valt eftersom det ger både bättre kvalitet och aktsamhet om ekonomiska resurser. Fakta från bland annat Svenskt Kvalitetsindex, visar också att fristående skolor har nöjdare medarbetare och föräldrar, levererar bättre kvalitet samt ger god utbildning för varje skattekrona.

De problem kring likvärdighet som Rebecca lyfter, har sin bakgrund i ett politiskt misslyckande kring integration i utanförskapsområdena. Segregation är ett allvarligt samhällsproblem som har många orsaker. Här finns exempelvis stora utmaningar i många kommunala grundskolor i storstäderna. Tvärt om vad många tror har fristående skolor en högre andel elever med utländsk bakgrund, som dessutom lyckas bättre.

Men vad är det som egentligen är viktigt? Jo, att elever ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Då måste vi samarbeta oavsett vilken huvudman vi representerar, så vi kan ägna oss åt att leverera utbildning av högsta kvalitet.

Veronica Rörsgård, chef för AcadeMedias förskolor

Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grundskolor och gymnasieskolor