×
 

Fördomar och ideologiska dogmer lyfter inte skolan

Debattinlägg (slutreplik) publicerat på GP Debatt 2015-11-11. 

I pekade vi på att företags- och valfrihetsmotståndarna ägnar sig åt att misstänkliggöra privata företag medan intresset för kvalitet, pedagogik och utveckling är närmast obefintligt.
Två elever i klassrum

De två repliker som publicerats på GP Debatt framstår som övertydliga bekräftelser på just detta. Inlägget från ”Välfärdskampanjen” (8/11) är helt befriat från debatt i sak. Ideologisk renlärighet är allt. Fakta från Skolverket och Skolinspektionen är intet och viftas bort.

Bortförklaringar

Repliken från ”Nätverket för likvärdig skola” (6/11) berör heller inte med ett ord Sveriges stora och grundläggande problem med undermåliga skolresultat. Kraften ägnas i stället åt ännu ett försök att bortförklara den offentliga statistik som var utgångspunkten för vår artikel.

I sin iver att misskreditera fristående skolor går de så långt att de vägrar erkänna att det kan finnas saker att lära från några av Sveriges mest framgångsrika skolor, som är friskolor. De vill av ideologisk nit inte se att friskolor har lika hög andel elever med utländsk bakgrund som kommunala skolor. De blottlägger en fördomsfull syn på framtidschanserna för alla de barn som inte har högutbildade föräldrar. Skolpengen ger alla familjer, oavsett social bakgrund, lika möjlighet att utan kostnad välja skola.

Debatten behöver höjas

Debatten behöver höjas från den här nivån, helt präglad av ideologisk dogmatism. Många av våra skolor visar betydligt bättre kunskapsresultat än genomsnittet. Problemet är inte att många aktivt väljer skola, utan att inte alla gör det.

För att lyfta skolan i Sverige är det bakvänt att söka förbjuda några av de bästa skolorna, när uppgiften tvärtom är att förbättra skolor som presterar dåligt. Den massiva ökningen av asylsökande ställer Sverige inför en enorm ny uppgift, inte minst i skolan. Våra kvalitetsdrivna utbildningsföretag är beredda att hjälpa till, och göra än mer samhällsnytta.

Sverige står inför väldiga utmaningar. Då behövs alla kompetenta krafter, inte minst de som dokumenterat har lyckats.

Ralph Riber, VD Internationella Engelska Skolan
Marcus Strömberg, VD Academedia