×
 

Elevhälsa i klassrummet

När man som elevhälsoteam planerar sitt arbete är det viktigt att ha med sig den centrala tanken att “elevhälsoarbete bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet, där läraren spelar en central roll” (Vägledning för elevhälsan). Ofta pratar man lite förenklat om elevhälsan eller elevhälsoteamet (EHT) på en skola utan att reflektera kring att alla som arbetar i skolan är en del av elevhälsans viktiga arbete.
Flera personer står vid ett bord, en av personerna fotograferar sin kamrat

Den samlade elevhälsans uppdrag blir svårt att genomföra utan kontakt med lärare och övriga medarbetare och på samma sätt behöver lärarna kontakten med elevhälsoteamet för att få eleverna i mål. Att sprida till lärarna att de har en central roll i elevhälsoarbetet är grundläggande om vi ska få med dem på att elevhälsa börjar i klassrummet.

Viktigt att vara på plats

Många av oss som arbetar med elevhälsa tänker nog tanken att “det är i klassrummet det händer” och att det är där skolans elevhälsoarbete måste ge effekt om vi ska lyckas med det som är vårt huvuduppdrag: att få eleverna att nå målen i utbildningen. Ändå är det så svårt för många att hinna med att ta sig ut i klassrummen. Varför är det så? Och hur kan man förändra detta?

Jag tror det är viktigt att göra klassrumsbesök till en viktig punkt högt upp på listan med allt vi har att göra, istället för att göra det i mellanrummen som vi vet sällan uppstår. Klassrumsnärvaron ska planeras in – vilken klass, vilken kurs, vilken lärare, vilken lektion – utifrån din skolas behov. Visst kan man välja att slumpmässigt hoppa in i närmaste klassrum när man får tid över, det kommer att uppskattas av både lärare och elever och du kommer att lära dig mer om verksamheten. Men om du vill tänka mer långsiktigt och strategiskt så diskuterar du ihop med elevhälsoteamet vilka svårigheter på grupp- och skolnivå ni står inför just nu. Om ni utgår från de fem punkterna som finns med i blogginlägget från 13 september så kommer ni tillsammans att se vilka lektioner det är ni behöver besöka, och vilken av elevhälsans kompetenser som är mest lämpad att göra det.

Lektionsbesöken följs sedan upp på elevhälsoteamets möte och skapar en större förståelse för skolans utmaningar. Och eftersom lärarna spelar en central roll i elevhälsoarbetet så kommunicerar vi med dem om varför vi är där och vad vi funderar på. Precis som att vi måste prata med eleven när vi gör kartläggning på individnivå måste vi prata med lärarna när vi gör en kartläggning på grupp- och skolnivå. Lektionsbesöket blir en del av kartläggningen av skolans utmaningar  och ger oss möjlighet att kunna se lösningar som vi inte kan tänka oss bakom en stängd dörr på ett EHT-möte.

Så tänk inte att du aldrig hinner in i klassrummet för att det är så mycket annat som ska prioriteras utan planera in det i kalendern så att det verkligen blir av.

Monika Mattsson, samordnare för specialpedagoger inom gymnasiesegmentet

#Elevhälsa Gymnasiet