×
 

AcadeMedias matsvinn väger som 430 Volvo v70

Varje dag slänger en elev inom AcadeMedia i genomsnitt cirka 50 gram mat. Det motsvarar ungefär en halv potatis. Det låter väl inte så mycket? Utslaget på ett år innebär det dock att 800 ton mat kastas på våra förskolor och skolor, vilket motsvarar vikten av drygt 400 stora bilar. I Sveriges alla skolkök kastas sammanlagt 60 ton mat – varje dag.
Matsalsbuffé

-Vi kan bättre än så! Genom att jobba för att minska vårt matsvinn gör vi en insats för miljön samtidigt som vi ökar medvetenheten kring hållbarhetsfrågor, både hos medarbetare, barn och elever, säger Anna Blomqvist, måltidsutvecklare på AcadeMedia.

Nytt projekt startar i höst

Den 1 augusti startar ett nytt matsvinnsprojekt där tio förskolor och skolor ska mäta hur mycket mat som slängs hos dem varje dag.

-Jag hoppas att mer statistik även kan bidra till ett större intresse för vad matsvinnet faktiskt kostar och vad vi skulle kunna använda pengarna till istället, säger Torgny Stake som är kökschef på Vittra Södermalm.

– Jag hoppas också att det här kan leda till ett ökat fokus på att koppla måltiderna till fler skolämnen och därigenom skapa en större förståelse och respekt för maten, säger han.

Matsvinnet delas upp

Pilotprojektet, som drivs i samarbete med Generation Waste, går ut på att varje skola som deltar dokumenterar all mat som kastas. Detta görs i en app där matsvinnet delas upp i fyra kategorier: matavfall, tallriksvinn, kökssvinn och buffésvinn.

I appen får sedan varje kökschef detaljerad återkoppling kring var förbättringspotentialen är störst.

-Genom att bli mer medvetna om hur matsvinnet ser ut hos oss kan vi bidra till att jobba smartare. Det vore fantastiskt om vi också kan göra barnen mer uppmärksamma på hur deras tallrikar ser ut när de har ätit färdigt, säger Stefan Kvarnback, kökschef på Noblaskolan i Solna.

”Flytta fram positionerna”

Anna Blomqvist tror att projektet kan ge nya insikter och förutsättningar för AcadeMedia att ta stora kliv framåt i arbetet för minskat matsvinn.

-Att bli medveten om hur ens matsvinn ser ut är det första steget för att kunna minska det. Många förskolor och skolor gör väldigt bra saker redan idag, med det här projektet vill vi flytta fram våra positioner som koncern och hitta fler metoder som alla förskolor och skolor kan använda sig av, säger hon.

-De förskolor och skolor som deltar är sannolikt ganska representativa för våra övriga enheter, så den data vi får fram i projektet kan vi använda när vi tittar på nya innovativa lösningar för att minska matsvinnet inom hela AcadeMedia, säger Anna Blomqvist.