×
 

AcadeMedia säljer sitt innehav i BTS Group AB (publ)

Efter försäljningen äger AcadeMedia inte längre några aktier i BTS Group AB (publ). Försäljningen har skett till en snittkurs av 68 kronor. I enlighet med övergången till att redovisa enligt IFRS har huvuddelen av reavinsten redovisats över ingående eget kapital per 2005-01-01. Stockholm den 22 juni 2005 AcadeMedia AB (publ) Roland Ljungberg