×
 

AcadeMedia fortsätter växa i Tyskland

 AcadeMedias förskoleverksamhet i Tyskland växer snabbt och behovet av fler förskolor i landet är stort. AcadeMedia tar nu nästa steg att vara den ledande aktören inom internationell förskola. Sammanlagt planeras 30–40 nystarter i landet under verksamhetsåren 2020/2021 och 2021/2022. Utöver detta pågår förhandlingar om ytterligare nystarter. För att möjliggöra den framtida expansionen förstärker vi även den centrala organisationen.

– Den skandinaviska förskolemodellen är stark i Tyskland och våra förskolor är populära. Vårt erbjudande som innebär kvalitet och pedagogik, anpassad till såväl de små som till de lite större barnen är starkt efterfrågad på den tyska marknaden. Det är spännande att vara med och bidra till landets samhällsbyggnad på det här sättet, säger Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia.  

En nationell lagstiftning infördes 2013 som fastställer att alla barn över ett år ska ha en garanterad förskoleplats. Att erbjuda förskola från tidig ålder gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor. Idag saknas det cirka 350 000 förskoleplatser i landet. Den skandinaviska förskolemodellen bygger på en tydlig pedagogisk grund med en särskild läroplan och pedagogiska processer som är utformade specifikt för små barn.

Förskolor som öppnar i Tyskland våren 2020

 • Januari 2020: Espira München
 • Februari 2020: Kita Luna München och Espira München
 • April 2020: StepKe Essen
 • Maj 2020: Espira München

Fakta: AcadeMedias förskolor

 • AcadeMedia har 46 förskolor och cirka 3300 förskolebarn i Tyskland under varumärkena Joki, StepKe, Espira Kinderbetreuung och Kita Luna. Varje varumärke har ett eget pedagogiskt koncept.
 • Under verksamhetsåret 2019/2020 planeras ytterligare fem nystarter med cirka 350 platser.
 • Under verksamhetsåren 2020/2021 och 2021/2022 planeras 30–40 nystarter med 2 400–2 800 platser.
 • Förskolorna finns i Tyskland i Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin/Brandenburg samt Baden-Württemberg.
 • I Norge har AcadeMedia 104 förskolor och cirka 9 400 förskolebarn under varumärket Espira.
 • I Sverige har AcadeMedia 109 förskolor och cirka 8 000 förskolebarn under varumärket Pysslingen.
 • Den skandinaviska förskolemodellen bygger på en tydlig pedagogisk grund med en särskild läroplan och pedagogiska processer som är utformade specifikt för små barn.