×
 

Academedia får order från Hafslund Entreprenør i Norge

Academedia har tecknat avtal med Hafslund Entreprenør i Norge om att utveckla och genomföra en skräddarsydd verksamhetssimulering med Reagens som verktyg. Målet med avtalet om simulering är att förbättra de anställdas kunskaper, förståelse och tillämpning av principer för verksamhetsstyrning. Simuleringen omfattar 250 personer. Hafslund är en framgångsrik energikoncern med verksamhet inom ström, säkerhet, nät, installation och entreprenörsverksamhet. Hafslunds omsättningen för 2004 uppgick till 8,3 miljarder nok. Resultatet före skatt uppgick till cirka 693 mnok. Avtalet med Hafslund är det första av den ”kunddrivna efterfrågan” som föranledde etablering av dotterbolag i Norge. Academedia ser positivt på utvecklingen av den norska marknaden. Academedia Reagens har tidigare erfarenhet från energisidan genom arbete med Sydkraft, Fortum (tidigare Birka Energi), Borlänge Energi och Hedemora Energi. Affärssimulering Reagens har använts i Norge av bl.a. Finn.no, Bertel & Sten, Rignes, Lexmark och Stenqvist. I Sverige kan nämnas kompetensutvecklingsprogram för många av Sveriges storföretag som till exempel ABB, Ericsson, SAS, Tetra Pak och Volvo. Simuleringarna har även använts utanför Europa. Under den senaste tiden har den offentliga sektorn, statliga verk, kommuner och landsting visat ett allt större intresse för simuleringsmetodiken för att skapa en djupare förståelse för ekonomiska samband och för att skapa acceptans för en effektivisering. I de simuleringstjänster som Academedia erbjuder ingår även att kunna beräkna ROI av utbildningseffekterna som simuleringsträningen leder till. Stockholm den 23 februari 2005 Academedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information vänligen kontakta: För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0) 704 40 40 64