×
 

AcadeMedia AB utser Remium AB till likviditetsgarant (market maker)

AcadeMedia har utsett Remium till likviditetsgarant för vår B-aktie som handlas på Stockholmsbörsen, Small Cap.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp-säljkurs och att öka aktiens likviditet. Åtagandet omfattar 4 börsposter på vardera köp- respektive säljsidan i orderboken, där skillnaden mellan köp- och säljkurs inte skall överstiga 4 procent. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.
Åtagandet påbörjas den 14 januari 2008.


Göteborg 2008-01-14


AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se