×
 

Vinnare av AcadeMedias ledarutmärkelser 2020

Varje år uppmärksammar AcadeMedia ledare som utmärkt sig i sitt ledarskap under året. Nu är pristagarna i årets fem kategorier utsedda – ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet, innovativ utveckling och team.

– 2020 är ett år som etsar sig fast i vårt kollektiva minne och som ställt enorma krav på våra ledare. Vi har många, många skickliga ledare inom AcadeMedia och vi vill med de här utmärkelserna lyfta fram och belöna några av dem som under detta svåra år utmärkt sig lite extra mycket, säger Marcus Strömberg VD, AcadeMedia.

– Ledarskapet är oerhört viktigt, särskilt i skolan. Det är viktigt för varje verksamhets kvalitet och utveckling, och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen. På AcadeMedia är vi väldigt angelägna om att ge våra ledare möjligheter att utvecklas och ge dem det stöd de kan tänkas behöva i sitt arbete.

Vinnare i kategorin Lärande

Ann-Sofi Forsberg, rektor, Framtidsgymnasiet, Nyköping

Motivering:

Med eleverna i ständig fokus har Ann-Sofi metodiskt och med ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete utvecklat verksamheten på Framtidsgymnasiet i Nyköping. Det inkluderande arbetsklimat som råder på skolan ger hög måluppfyllelse år efter år. Under Ann-Sofis ledarskap får eleverna stöd att nå sina mål. Ingen ska lämnas utanför och under de fem senaste åren har skolan haft 100 procent i examensgrad. Ann-Sofi har med ett professionellt ledarskap lyckats att ge de elever som har störst behov förutsättningar för att ta sig ut i arbetslivet på ett sådant sätt att skolans goda rykte idag spridit sig även utanför kommunen. Något som möjliggjort att skolan idag deltar i ”IMProve”, ett projekt som syftar till att stärka studier för unga som anlänt till Sverige under senare år och som finansieras av Europeiska Socialfonden. Samtidigt som Ann-Sofi utvecklat en positiv lärmiljö som inkluderar alla elever, har även skolans elevtal stadigt ökat.

I din roll som ledare, på vilket sätt är lärande viktigt?

– Gymnasieskolan handlar om att utbilda ungdomar för att de ska få en så bra start som möjligt på resten av sina liv. Lärandet är det viktigaste uppdraget för att eleverna ska få den starten oavsett om det handlar om värdegrundsfrågor eller annan kunskap, därför är det också det som är det viktigaste att fokusera på för all personal.

Vinnare i kategorin Attraktivitet

Henrik Lövstedt, rektor Noblaskolan Hagaberg

Motivering:

Henrik har under många år bidragit till att utveckla sina visioner för ett lärande i världsklass. Med sin professionella skärpa och varma hjärta för alla elevers och medarbetares framgång leder han och får alla att känna sig viktiga. Han går till arbetet varje dag med en drivkraft som få besitter, med målet att göra skillnad tillsammans med sina medarbetare. Henrik är orädd och gillar utmaningar, han leder medvetet, både rakryggat och med en stor portion av humor. Noblaskolan Hagaberg har vunnit Västerås stads pedagogiska pris tre gånger under de senaste fem åren. Det är en attraktiv skola att arbeta på och en attraktiv skola för eleverna att gå på. Henrik håller jämn och hög kvalitet både som arbetsgivare och pedagogisk ledare och fattar alltid sina beslut i verksamheten utifrån elevernas bästa. Han är också oöverträffad vad gäller att effektivt organisera verksamheten så att den har en långsiktig hållbarhet, hög attraktivitet och med goda resultat.

Vad innebär attraktivitet för dig som ledare?

– För mig har attraktivitet inget egenvärde. Det som driver mig är att skapa en skola och arbetsplats där folk känner lust, glädje, trygghet och samhörighet och där lärandet har optimala förutsättningar att skjuta iväg som raketer. Varje dag, varje lektion. Vilket lätt kan låta klyschigt, men det är något som starkt driver mig. Personligen skulle jag aldrig nöja med ett jobb där jag bara trivs. Jag måste ÄLSKA det för att kunna göra det!

Vinnare i kategorin Effektivitet

Jeanette Lundström, chef Studerandeservice KSS Hermods

Motivering:

Studerandeservice är hjärtat i Hermods distansundervisning. Härifrån får 3700 elever hjälp varje vecka, så att de på ett tryggt sätt ska kunna börja studera på Hermods Distans. Jeanette har under några års tid arbetat fokuserat med att säkra kvalitet, öka svarsfrekvenser, snabbhet i ärendefrågor, likväl som att säkra processer internt. Med ett säkert, engagerat och tydligt ledarskap har Jeanette skapat en organisation som idag ligger i framkant vad gäller service och trygghet till Hermods elever och kunder. Jeanette har genom att effektivisera processer och fånga upp gruppens och individens potential, lyckats hantera en enorm volymökning med samma personalstyrka. Jeanette har ett högt ledarindex och är en oerhört omtyckt kollega hos Hermods.

Kan du ge exempel på hur effektivitet kommer till uttryck i ditt ledarskap?

– För mig handlar effektivitet om att skapa goda relationer, en trygg bas för att sedan kunna bygga ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar effektivitet. Jag fångar in det som passerar mig oavsett om det kommer från min avdelning, en annan del av Hermods eller från AcadeMedia och funderar på hur man kan systematisera och utveckla tillsammans för att göra skillnad så att fler elever når sina mål. Det är tillsammans som vi gör skillnad.

Vinnare i kategorin Team

Sara Lindberg, kvalitetschef, Pysslingen Förskolor

Motivering:

Pysslingen Förskolors kvalitetsteam stöttar alla verksamheter inom hela organisationen på ett föredömligt sätt. Var och en besitter de unika faktakunskaper och förmågor som bidrar till ett framgångsrikt kvalitetsarbete och ett starkt samarbete. Medlemmarna ser till att med mod, lyhördhet, nyfikenhet och passion ta kvalitetsarbetet till nya nivåer. Genom teamet har förskolan fått verktyg och kompetensutveckling för en likvärdig undervisning, trygga och stimulerande lärmiljöer och en utbildning där alla barn är lika mycket värda. Verktyg som Trygghetsvandring och Grundstrukturer skapar gemensam plattform för alla. Under en turné för att implementera det nya uppföljningsverktyget Funktionell kvalitet har de mött samtliga 2000 medarbetare i Pysslingen Förskolor. Med en fin balans av kravställan och stöttning, i en kombination av kunskap och fantasifull idérikedom ser de till att ledare och pedagoger möts i sina behov så att varje barn ges möjlighet att få det de har rätt till.

Du och din arbetsgrupp är årets team. Vad utmärker er och ert sätt att arbeta?

– Pysslingen Förskolors kvalitetsteam har lång och bred erfarenhet av förskola där vi verkat på olika platser inom verksamheten. Var och en av oss har unika kompetenser och förmågor som i kombination och samspel med varandra blir väldigt starka. Tilliten är hög. Vi arbetar nära medarbetarna i organisationen och använder uppsökande verksamhet för att stödja men också för att det finns ett genuint intresse hos oss för vad som pågår ute på förskolorna och för hur saker också ting landar. Ledarskapet är avgörande för teamets framgång och kännetecknas av visioner, målmedvetenhet och grit. Men också ett ledarskap som plockar fram självledarskapet hos medlemmarna. Det finns en hög förväntanskultur hos alla i teamet vilket gör att ständig utveckling är något som tillhör vår vardag. Både den personliga, teamets och förskolornas utveckling. Intresset för att utveckla inte bara Pysslingen Förskolor utan också svensk förskola är gemensamt för oss. Vår återkommande fråga i allt vi gör är också, på vilket sätt kommer barnen att gynnas av det här?

Fakta: AcadeMedias ledarforum live 2021

På ledarforum deltar över 500 chefer i hela AcadeMedia, från Sverige och Norge. I år är mötet digitalt. Syftet är att bygga värde, samhörighet, stolthet och skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att bidra till att utveckla undervisning och utbildning. Målet är att deltagarna ska få konkreta verktyg för ledarskapsutveckling och också ha en god förståelse för AcadeMedias riktning och ambitioner framåt.

Läs mer om AcadeMedias ledarforum