×
 

VD Marcus Strömberg om det politiska läget 

Tempen inför riksdagsvalet i september 2022 stiger och enligt färska undersökningar blir skolan precis som vanligt en av de hetaste frågorna. I dagarna beslutade Socialdemokraternas kongress i flera frågor som rör skolan, bland annat att partiet ska verka för ett förbud mot vinstuttag.
Porträttbild Marcus Strömberg

I en intervju i Svenska Dagbladet (9 nov) kommenterar AcadeMedias VD Marcus Strömberg S-kongressens beslut. 

“Jag har varit med om fyra valrörelser så jag känner igen tongångarna. Jag tror inte att det blir något vinstförbud". 

Han utvecklar: 

-Friskolorna i Sverige har utvecklats under 30 års tid och är idag en stor och viktig sektor. Men alla system behöver utvecklas och förbättras, och vi tror att friskolor och kommunala skolor kan göra detta tillsammans. Alla vill ju samma sak, att Sverige ska ha fler bra skolor och färre dåliga skolor, säger han. 

Saknas lösningar på flera utmaningar 

Marcus Strömberg har i många år, både i media och i andra sammanhang, varit kritisk till att debatten om skolan ofta kör fast i diskussioner om organisationsform och kortsiktiga politiska utspel. 

-Det är självklart viktigt att diskutera hur skolsektorn ska organiseras och hur resurserna ska användas. Men allt för ofta skymmer de här diskussionerna sikten för många av de problem som finns i skolan. 

-När debatten främst handlar om helt andra saker leder det till att vi står och stampar i frågor där vi istället borde arbeta för att hitta lösningar som på allvar skulle göra skillnad för kvaliteten i skolan, säger han. 

Vinstfrågan är laddad 

Samtidigt har Marcus Strömberg respekt för att frågan om vinst ofta blir laddad.  

-Jag tycker att vi behöver prata mer om, och få en större samsyn kring, att företag i välfärden kan vara samhällsnyttiga organisationer. Vårt mål är att använda de fördelar som vår företagsform ger till att skapa bra skolor och fler utbildningsplatser, säger han. 

-Att friskolor är så uppskattade tror jag delvis beror på att det är professionella utbildningsorganisationer som bara fokuserar på skola. Ibland kan de kommunala skolorna ha svårt att få de rätta förutsättningarna, säger Marcus Strömberg. 

Men varför behöver en utbildningskoncern som AcadeMedia dela ut pengar? 

-Det enkla svaret är att om vill ha ägare som vill satsa och vara med och driva utvecklingen inom utbildningssektorn så måste de få ränta på sina investeringar. Så här långt har AcadeMedia haft ägare som satt in långt mycket mer pengar än vad som delats ut, säger Marcus Strömberg.

-Nästa höst ska vi starta de två största gymnasiecampus som Stockholm haft, det är ett hyresåtagande på nästan en miljard kronor. Detta gör vi för att det saknas gymnasieplatser i Stockholm. Hade vi varit en ideell förening eller stiftelse utan pengar hade fastighetsägarna inte trott på oss på samma sätt som de gör nu.

AcadeMedia har de senaste två åren delat ut 343 miljoner, vilket är cirka 1,3 procent av företagets totala omsättning för de två åren. Beslut om utdelning fattas vid den årliga stämman. Sedan 2016 har AcadeMedias ägare gått in med 740 miljoner kronor. 

Allt fler väljer fristående alternativ 

Idag går 400 000 barn och elever i fristående förskolor och skolor, majoriteten av dessa verksamheter drivs i aktiebolagsform. Att så många valt fristående verksamheter är svårt för politiker att blunda för, tror Marcus Strömberg. 

-Om det fanns ett utbrett missnöje eller motstånd skulle vi inte ha en situation där allt fler väljer fristående verksamheter. Väldigt många familjer uppskattar de här verksamheterna och den valfrihet som vi har i idag, ändå handlar debatten mest om frågor som i praktiken skulle begränsa istället för att utveckla. Det tycker jag är väldigt synd, säger han. 

Efterlyser en långsiktighet i systemet 

Marcus Strömberg hoppas att vi får se en mer konstruktiv debatt framöver, med fokus på de många problem som skolan behöver lösa.  

-Politiska utspel får man räkna med i en valrörelse men frågor som rör utbildning är alldeles för viktiga för att låta sig avgränsas till det, säger han. 

- Det finns mycket vi behöver ta itu med och svensk skola behöver en bred politisk överenskommelse, även om en sådan skulle innebära något sämre villkor för oss. Det viktiga är att det finns en långsiktighet i systemet.  

Han pekar bland annat på att politiken inte kunnat enas i frågor som nationella oberoende kunskapsmätningar, kvalitetsgranskningar, regelverk kring öppenhet, gemensam köhantering till grundskolan och Skolinspektionens krav på ägare. 

-Det är allvarligt att man istället använder skolan som en arena för kortsiktiga politiska utspel. Vi har en modell i Sverige som bygger på kompromisser, även för skolan borde vi kunna hitta sådana, för att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt, säger Marcus Strömberg. 

Du kanske också är intresserad av