×
 

Utredningen av Hermods sfi-verksamhet i Malmö är klar

Experter från revisionsbyrån PwC anlitades efter att en intern granskning visat att Hermods sfi-verksamhet i Malmö lämnat in felaktig information till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna.

PwC fick i uppdrag att noggrant och skyndsamt utreda vad som skett, hur det kunnat ske och ge förslag på åtgärder. Tre chefer arbetsbefriades med omedelbar verkan från sina uppdrag eftersom den första interna granskningen visade att de känt till den felaktiga rapporteringen. AcadeMedia tog emot rapporten från PwC i onsdags kväll (25 april), det datum som tidigare kommunicerats, och har nu gjort en första analys av den.

– Den externa utredningen bekräftar att vår första bedömning var korrekt. Hermods i Malmö har skickat in felaktiga uppgifter om vilka lärare som undervisat deltagarna och de tre chefer som arbetsbefriades den 18 mars har enligt utredningen haft kännedom om att felaktiga uppgifter har lämnats. Det är naturligtvis mycket allvarligt och vi gör därför nu permanenta förändringar inom Hermods ledning, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

– Att det varit svårt att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare till verksamheten i Malmö är sannolikt den utlösande faktorn här. Det skulle naturligtvis hanterats genom att man kontaktade kunden, alltså Malmö stad, för att diskutera hur vi kunde ha löst den uppkomna situationen med lärarbristen. Vi vidtar nu ett antal åtgärder, baserade på PwCs rekommendationer, för att säkerställa att detta inte kan hända igen, säger Paula Hammerskog.

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxensegment där Hermods ingår.

– Det är tydligt att processen när det gäller avtalsefterlevnad inte fungerat i Malmö. Vi behöver förbättra de processer vi har kring detta och även förstärka anbudsprocessen. Vi har en omfattande åtgärdsplan, flera punkter av den har redan satts i verket. Bland annat har vi anställt en person vars huvuduppgift ska vara att kontrollera just avtalsefterlevnad, säger han.

– Det som hänt är oerhört tråkigt. Vårt viktigaste uppdrag nu är att säkerställa att vi ger bästa möjliga undervisning till våra elever, och att när utbildningen går över till Malmö stads regi arbeta för att övergången för eleverna blir så bra som möjligt. Vi samarbetar också fullt ut med Malmö stad i den utredning de gör. De har också fått rapporten, säger Christer Hammar.

Här finns rapporten i sin helhet.

För mer information, kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia, 0733 – 34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se
Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxensegment, 0703 77 45 00, christer.hammar@academedia.se

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. 

Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.