×
 

The group and I

Denna utbildningsinsats syftar till att bidra med perspektiv till individers och gruppers utveckling samt fördjupad förståelse för hur vi människor fungerar tillsammans.

Gruppen och jag består av fem filmer och tillhörande samtalsunderlag. I filmerna delar AcadeMedia Academys utvecklingsstrateg Maria Bivesjö med sig av input kring områden som har betydelse för individers psykologiska trygghet och gruppers framgång. Maria varvar teori och praktik, och hämtar inspiration bland annat från boken Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer av Philip Runsten och Andreas Werr.

Innehållet i utbildningen vänder sig till arbetsgrupper som vill utvecklas tillsammans. Filmerna kan ses individuellt eller tillsammans i arbetsgruppen. Vi rekommenderar att varje films innehåll bearbetas tillsammans kollegor emellan. Hela spellistan till utbildningens filmer finner du här.