×
 

Seminarium: Digitalisering inom skolan – efter kris kommer utveckling

På mindre än en vecka i mars gick nästan en miljon elever och deltagare i landets gymnasieskolor, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och högskolor över till fjärr- och distansundervisning på grund av coronapandemin. Enorma insatser gjordes av elever, lärare och rektorer för att hantera en helt ny vardag där digitala verktyg blev avgörande för att klara undervisningen. De flesta är överens om att övergången gick över förväntan, men självklart har det funnits utmaningar.

Vilka lärdomar tar vi med oss från vårterminen, vilka kan vi lämna bakom oss? Har de digitala verktygen gett oss möjligheter att lösa en del av utmaningarna i skolan? Vilka i så fall? Kan vi använda våra nya erfarenheter för att utveckla en skola i världsklass?

Det är några av frågorna som diskuteras på det här seminariet där företrädare från huvudmän, fackförbund, elevorganisationer och näringsliv medverkar.

Medverkande är:

– Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
– Per-Arne Andersson, Direktör och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR
– Fredrik Christensson, ledamot utbildningsutskottet i riksdagen Centerpartiet
– Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor
– Rosa Güclü Hedin, riksdagsledamot Socialdemokraterna
– Jennie Gustafsson, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
– Edward Jensinger, rektor NTI Gymnasiet i Lund
– Karolina Ollinen, sång/ensemblelärare/IKT-pedagog Rytmus Stockholm
– Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig skola och högre utbildning Microsoft
– Anna-Karin Steinholtz, sfi-lärare och ansvarig för studieväg 1, Hermods Kista
– Marcus Strömberg, VD AcadeMedia
– Maria Rönn, vice ordförande Lärarförbundet

Moderator: Willy Silberstein

Tid: Onsdagen den 2 september, kl. 8.30-9.30

Kontakt: Kajsa Tirén, kommunikationschef kajsa.tiren@academedia.se, 076-101 58 02 eller Lisa Moll Börjesson, kommunikationsansvarig lisa.moll@academedia.se, 070-341 17 16