×
 

Ny VD för dotterbolaget AcadeMedia Eductus.

Jonas Johansson har god erfarenhet av utbildningsbranschen. Jonas arbetade tidigare som regionchef i AcadeMedia Eductus region Väst. Innan dess kom han närmast från jobbet som regionchef Väst för Lernia Kompetensutveckling. Sin nya tjänst som vd för AcadeMedia Eductus tillträdde han den 1 mars 2007.

– AcadeMedia Eductus har utvecklats på ett mycket bra sätt under 2006 och jag ser goda förutsättningar för dotterbolaget att utvecklas framåt. Jag har engagerat mig mycket i ledningen och arbetet i AcadeMedia Eductus och det känns nu bra att lämna över detta till Jonas Johansson. Detta gör att jag får mer tid att utveckla hela den nya bolagsstrukturen, säger Marcus Strömberg, AcadeMedias koncernchef.

– Min utgångspunkt är att AcadeMedia är organiserat i ett antal dotterbolag. Varje dotterbolag leds av en vd som har ett totalansvar för försäljning, genomförande och resultat. Detta tror jag skapar en bra kultur och goda förutsättningar för utveckling, fortsätter Marcus Strömberg.

Följande bolag finns idag inom AcadeMedia-koncernen:
• NTI-skolan – leds av Josef Elias, Stockholm
• AcadeMedia Eductus – leds av Jonas Johansson, Göteborg
• AcadeMedia Learning Consulting – leds av Pia Sander, Malmö

Bolaget NTI är uppdelat i områdena Friskola, Vux, Distans. Varje skola leds av en ansvarig rektor.
Bolaget AcadeMedia Eductus är uppdelat i fyra regioner som leds av en regionchef. Varje etablering
leds av en ansvarig projektledare med resultatansvar.

– Jag ser verkligen fram emot att gå in i den här uppgiften. Vi har under förra året stärkt vår marknadsposition och vi ser goda möjligheter att fortsätta med detta under året, säger Jonas Johansson.