×
 

Nominering av styrelse i AcadeMedia AB

På ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2005 kommer att föreslås nyval av Rolf Nord till ny ledamot. Vidare kommer att föreslås omval av befintliga styrelseledamöter Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg (ordförande), Helena Anderberg, Pernille Rehnström. Klas Gustafsson har avböjt omval. Den föreslagna styrelsen har stöd hos en majoritet av röstetalet i bolaget. Rolf Nord är född 1938. Han anställdes i Arbetsmarknadsverket 1969 och har sedan 1970 haft arbetsledande arbetsuppgifter på olika nivåer i verket. Efter att under ett par ha haft chefsuppgifter på AMS huvudkontor blev Rolf 1977 utsedd till chef för länsarbetsnämnden i Skövde och dåvarande Skaraborgs län. 1983 blev han chef för länsarbetsnämnden i Göteborg. Sedan 1999 har han arbetat som seniorkonsult på uppdrag av AMS´s ledning. Han har haft uppdrag som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet. Han lämnade sin anställning i Arbetsmarknadsverket under våren 2005. Under senare delen av 1980-talet och större delen av 90-talet har han haft en aktiv del i uppbyggnaden av ett kompetens- och utbildningscentrum på Norra Älvstranden i Göteborg. Sedan 2002 har han haft ansvaret som projektledare för att bygga upp ett Valideringscentrum i Göteborgsregionen där intressenterna består av berörda myndigheter och företrädare för arbetslivets olika organisationer. Rolf har under åren haft ett antal styrelseuppdrag som framför allt rör utbildningsområdet. Fram till AcadeMedias förvärv av Eductus var Rolf styrelseledamot i styrelsen. Han är också styrelseledamot i Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Göteborg och arbetande styrelseordförande i tillhörande nfc-service AB. Rolf kommer att tillföra strategisk kompetens i styrelsearbetet med inriktning både mot offentlig och privat verksamhet. För ytterligare information vänligen kontakta: Roland Ljungberg ordförande Academedia AB (publ), tel +46 8 5368 4269 eller Petter Stillström, VD AB Traction tel +46 8 506 289 00)