×
 

Närvarolyftet

Närvarolyftet är en utbildningssatsning som vägleder ledningsgrupper, EHT och pedagoger att skapa förutsättningar för ett närvarofrämjande arbete.

Maria Bivesjö, verksamhetsutveckare i AcadeMedia Academy, inspirerar i webbutbildningen Närvarolyftet till en både teoretisk och praktisk grund för det närvarofrämjande arbetet på skolan.

Webbutbildningen består av 7 moduler med filmer och tillhörande arbetsmaterial, du hittar samtliga moduler i listan nedan.