×
 

Jämlikhet på schemat för vuxenstuderande på KYH

Till höstterminen får alla studerande på yrkeshögskolan KYH möjlighet lära sig mer om jämställdhet och jämlikhet på arbetet. De studerande ges kunskap och verktyg för att arbeta med allas lika värde och de utmaningar som finns kopplat till jämlikhetsarbete.
Manlig och kvinnlig industriingenjör arbetar på en tillverkningsanläggning, de diskuterar projekt, använder bärbar dator.

Kursen ”Jämlikhet i arbetet” är en nyhet på schemat för studerande på yrkeshögskolan KYH, med start till höstterminen 2022. Ett aktivt jämställdhetsarbete ger goda förutsättningar för få fler sökande till utbildningsplatserna, det visar erfarenheter både från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och KYH som sedan 2021 satsat på jämställda ledningsgrupper och att bredda bilden av traditionellt manliga yrken inom samhällsbyggnad.

Kursen kommer ge den studerande verktyg och kunskap som hjälper dem att förbättra sina framtida arbetsplatser ur en jämlikhetssynpunkt. De kommer att få kunskap om lagar och regler som exempelvis diskrimineringslagen, och lära sig se problematiska beteenden och härskartekniker som kan finnas på en arbetsplats. Därmed ges de studerande möjligheten att förbättra sin framtida arbetsmiljö.

Skapad ökad förståelse för jämlikhet

Lärare för kursen är journalisten Emy Serander, som bevakar jämlikhetsfrågor och mänskliga rättigheter i sin yrkesroll och föreläser och utbildar i dessa frågor. Hon väljer aktivt att arbeta med företag som är intresserade av jämlikhetsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet.

– Min förhoppning är att kursen ska leda till en ökad förståelse för vilka normer och beteenden som fortfarande är vanliga på våra arbetsplatser i Sverige, vad de bidrar till för arbetsklimat och hur man kan hitta verktygen för att bearbeta dem, säger Emy Serander.

Emy Serander, lärare på kursen Jämlikhet i yrkesrollen på yrkeshögskolan KYH.

Emy Serander är lärare i kursen Jämlikhet i yrkesrollen på KYH.

Utmaningar när det kommer till jämlikhet på arbetsplatsen

– De omedvetna beteenden och värderingar som vi kvinnor och män har blivit fostrade i sedan vi var mycket små är en av de största utmaningarna. Bristande kunskap om mänskligt beteende i utmanande situationer, och den ibland omedvetna synen på hur vi behandlar kvinnor och män också. Hur vi själva agerar i olika situationer utifrån vilket kön, eller vilken härkomst vi har bidrar, säger Emy Serander.

Jämställdhetsarbetet ger bevisad effekt

– Vår utökade satsning på jämställdhet inom främst samhällsbyggnadsutbildningarna har verkligen givit resultat. KYH vill ha blandade klassrum med en jämn fördelning av kvinnor och män och vi vill vara steget före regeringens och byggbranschens mål. Vi ser resultat av vårt arbete i fler kvinnliga sökanden till våra utbildningar. Att erbjuda våra deltagare att lära sig mer om de här viktiga frågorna är en självklarhet för oss och ett steg i vårt fortsatta arbete för jämlikhet, säger Christina Frisk, verksamhetschef på KYH.  

Om kursen ”Jämlikhet i yrkesrollen”

Att arbeta för jämlikhet är ett krav som finns med i lagen om yrkeshögskolan. Här ingår även att främja jämställdhet mellan könen och bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

För samtliga av de 11 helt nya kurserna som startar till höstterminen 2022 ingår ”Jämlikhet i yrkesrollen” i utbildningspaketet. Övriga 20 utbildningar får samma innehåll som gästföreläsning. Från 2023 kommer kursen att ingå i samtliga utbildningsplaner.

Läs mer: