×
 

Hon vill skapa en skola som barnen längtar till

Malin Frykman har tillträtt en ny roll som innovationsledare för 31 grundskolor inom Innovitaskolan och Pops Academy. Här berättar hon om sitt spännande uppdrag och varför det är viktigt med ett innovativt förhållningssätt i skolan.

Malin Frykman antar den nya rollen som innovationsledare för grundskolorna inom Innovitaskolan och Pops Academy.

Hej Malin Frykman, vad innebär det att vara innovationsledare i skolan?

– Det innebär att jag tillför spetskompetens inom innovation och lärande i en digitaliserad värld. Vi ska få samspelande team hela vägen, från huvudman ner till pedagoger. Målsättningen är att skapa framtidskompetenser bland våra barn och elever och förbereda dem inför den framtid de kommer att möta. 

Malin är utbildad SO-lärare för årskurs 4-9 och har tidigare arbetat som både lärare och rektor på kommunala skolor i Kungälv och Stenungsund, samt som konsult och utvecklingsledare. Sin rektorsexamen tog hon vid Karlstads Universitet. 

– Jag vill att skolan ska rusta eleverna för deras framtid och jag vill bidra till att skapa en skola som barnen kan längta till och som kan stimulera dem. Det känns fantastiskt roligt att få möjligheten att göra detta inom ramen för Innovitaskolan och Pops Academy.  

Malin Frykman är också författare till böckerna “Skolledare i en digitaliserad värld”, “Formativt ledarskap i en digitaliserad värld” och honvar också med och skrev stödmaterialet “Vägledning för huvudmän inom tekniskt och pedagogisk support” för SKR (Sveriges kommuner och regioner). 2021 fick Malin Frykman Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för arbetet med att få med hela styrkedjan i skolans digitaliseringsarbete.

– Vårt mål är att skapa en skola som förbereder eleverna på bästa sätt inför framtiden. Med Malin Frykmans långa erfarenhet av innovation och digitalisering i skolans värld är vi redo att fortsätta detta viktiga arbete på våra skolor. Därför är vi oerhört glada att Malin nu har blivit en del av skolledningen inom Innovitaskolan och Pops Academy, säger Jessica Mozakka som är skolornas utbildningsdirektör. 

Innovitaskolorna samarbetar med RISE

Innovitaskolorna startade sitt gemensamma arbete tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE 2021. Malin Frykman anser att skolorna redan har hunnit väldigt långt. 

– Vi behöver hitta balansen mellan det vi gör gemensamt och det friutrymme som varje skola också har. Alla skolor har olika förutsättningar, därför är resan också olika lång. 

– Innovation är något som sker tillsammans med andra människor. Nu tittar vi på hur vi skapar förutsättningar för en lärande organisation. Vilka kompetenser behöver vi själva för att arbeta med innovation och vilka möjligheter ger digitaliseringen? 

Mycket sker enligt Malin Frykman i undervisningen. 

– Man ska komma ihåg att det bara är pedagogerna som har direkt påverkan på eleverna. De ska lära eleverna metoder för att kunna lösa problem. Därför kommer jag i mitt uppdrag fokusera på hela styrkedjan, från huvudman ner till lärare. 

Varför är det viktigt att satsa på just innovation?

– Vi behöver innovation i skolan för att rusta eleverna för den framtid de står inför. Det är viktigt att skapa nyfikna och kreativa barn och elever som har strategier för att utforska i sin vardag och som blir rustade i framtidskompetens, som exempelvis entreprenörskap och digital kompetens.

Utforska och innovera  

De 28 Innovitaskolorna utgår från EU:s åtta nyckelkompetenser. I praktiken innebär det bland annat att eleverna tillsammans får möjlighet att utforska och innovera, något som skolorna kallar “Explore” och “Innovate”. Varje år har skolorna ett gemensamt tema som sätter ramarna för elevernas arbete. Temat ska väcka elevernas lust att tänka kreativt genom att de får skapa nya lösningar på kända samhällsutmaningar. Detta läsår är temat “Framtidens hjälparbetare”. 

Även i vardagen bör eleverna utmanas att utforska, testa och stimulera sin nyfikenhet, enligt Malin Frykman. 

– Vi vill ge eleverna möjlighet att gå från ord och nyfikenhet till handling. Ett sätt att göra detta kan vara att ge eleverna ett dilemma. De kan till exempel få utforska hur de undviker att bli distraherad av sin mobil, eller vilken gröda de väljer att plantera för att klara sig på en öde ö. 

Kan man som skolledare och pedagog någonsin luta sig tillbaka när man har ett innovativt förhållningssätt? 

– Nej, lärande är en ständig process. Om man jobbar med lärande måste man vara nyfiken och leva ett liv i lärande. Våra skolor ska hela tiden skapa förutsättningar för våra elever och vi vet inte hur framtiden ser ut. Därför är uttrycket “change through education” så bra. 

Fakta: Om Innovitaskolan

Innovitaskolan består av 28 grundskolor varav 14 med integrerade förskolor. Skolorna utgår från EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder. Läs mer om Innovitaskolans pedagogiska koncept här

Fakta: Om Pops Academy

Pops Academy finns i Stockholm, Umeå och Örebro. Skolorna som har årskurs 4 - 9 och riktar sig till barn som vill utveckla sina kreativa och musikaliska förmågor samtidigt som de får en utbildning med akademisk kvalitet. Läs mer om Pops Academys pedagogiska koncept här.

Du kanske också är intresserad av