×
 

Granskningen av oss är inte seriös

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 2014-03-04

Under de senaste dagarna har Aftonbladet i en rad artiklar skildrat AcadeMedias ekonomi och kvalitet. Uppgifterna som Aftonbladet har publicerat innehåller en rad uppenbara felaktigheter.
Porträttbild av Marcus Strömberg

Aftonbladets artiklar är ett exempel på det som kallas för ”agendajournalistik”. Redaktionen bestämmer sig för ett ämne som därefter lanseras stort och brett i tidningens olika avdelningar. Aftonbladets ämne var ”vinster i välfärden”. Med hjälp av krigsliknande rubriker, maffig grafik, återanvändning av gammalt material, ”analyser” av framträdande journalister och attacker på ledarsidan hoppas tidningen få ”spinn” på sina avslöjanden och på så sätt sätta agendan för hur vi diskuterar vinster i välfärden.

Det gick dock helt snett direkt för Aftonbladet. ”Så mörkar friskolejätten miljonvinsterna”, ropade tidningen ut på förstasidan den 3 april. Vi mörkar ingenting. Alla uppgifter som Aftonbladet ”avslöjar” redovisade vi på vår hemsida i augusti förra året.

Aftonbladet påstår även att AcadeMedia skickar vinstpengar utomlands för att undkomma beskattning. Det är inte sant. Academedia har inga lån i banker utanför Norden och har inte lämnat några utdelningar eller gjort andra överföringar till bolag utanför Sverige. Aftonbladet har nu erkänt att man byggt sin story på oriktiga uppgifter och gått ut med en rättelse.

Aftonbladets artiklar är i övrigt fulla med antydningar om oegentligheter och misstänkliggöranden av förhållanden som har med vår driftsform att göra. AcadeMedia är en stor koncern med många företag. Att det blir stora siffror i en koncern som omsätter drygt 5 miljarder kronor är naturligt. Och jag har full förståelse för att det kan vara svårt för andra än ekonomer att förstå sig på alla uppgifter i vår koncernredovisning.

Att använda vår storlek och vår omsättning för påståenden och rykten om skumraskaffärer är emellertid inte seriöst. Vi följer god redovisningssed i vår bokföring av räntekostnader, skatter och koncernbidrag.

AcadeMedia är ett av Sveriges större företag med över 9 800 anställda inom utbildningssektorn. Våra medarbetare möter varje dag 80 000 elever och deltagare i allt från förskolor till arbetsmarknadsutbildningar. Vi samverkar med tiotusentals föräldrar, med ett stort antal kommuner och med statliga myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Arbetsförmedlingen.

Alla anställda har meddelarfrihet. AcadeMedias styrelse har därutöver antagit en öppenhetspolicy som bland annat innebär att vi öppet redovisar vår ekonomi. För oss är det självklart med öppenhet. Dels därför att vi arbetar med människors utbildningar och livschanser. Dels därför att skattebetalarna finansierar våra skolor.

Vi har också en mycket öppen attityd till granskningar av våra skolor och utbildningar. Även om det självklart är tufft när granskningar ibland påvisar fel och brister i någon del av vår verksamhet, så ger det oss chansen att rätta till fel och att förbättra vår kvalitet.

Vi tål att granskas. Vi ska – likt alla skatteförsörjda verksamheter – granskas extra noga. Men granskningarna måste vara sakliga och baserade på fakta. Vi skulle också önska att våra politiker baserade sina uttalanden på saklighet och fakta.

AcadeMedia är ett företag. Vi använder företagets fördelar för att bedriva effektiva och samhällsnyttiga skolor och utbildningar. För en ersättning som ofta är lägre än de kommunala skolorna åstadkommer vi kvalitet som inte sällan är högre än rikssnittet, samtidigt som vi över tid lyckas gå med vinst.

Nöjdheten ökar bland våra barn, elever, deltagare och medarbetare. Vi investerar i och utvecklar svensk utbildning. Vi vill bidra till samhällsnyttan i Sverige.

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia