×
 

Första handelsdagen för AcadeMedias aktie

– Det är naturligtvis väldigt roligt att se det intresse och engagemang som möter oss. Vi är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör, vilket gör oss till ett företag som berör många människor, säger Marcus Strömberg, VD och koncernchef för AcadeMedia.

– Få samhällsfrågor är så centrala som utbildning vilket jag ser som ett av skälen till det stora intresset. Vi välkomnar nu cirka 35 000 nya aktieägare i AcadeMedia. Av dessa är runt 700 medarbetare på AcadeMedia, något som glädjer mig särskilt.

– Dessutom har den stora merparten av den institutionella tilldelningen gått till aktiefonder i Sverige. Noteringen gör att vi kan fortsätta vara en viktig del av utvecklingen av utbildningsväsendet, inte minst ger det oss möjlighet att erbjuda utbildning till fler.

Priset per aktie i detta erbjudande var 40 kronor. Det motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i bolaget efter genomförande av erbjudandet på 3 764 MSEK (3,764 miljarder). Erbjudandet omfattade 23 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Cirka 35 000 personer har anmält intresse för att teckna sig för aktier inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier. Handel i AcadeMedia-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 15 juni 2016.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia Telefon: 073 334 87 50 
E-post:paula.hammerskog@academedia.se
Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia Telefon: 076 311 12 42 E-post: christian.hall@academedia.se
Kerstin Danasten, presschef på EQT Telefon: 08 506 55 334 E-post: kerstin.danasten@eqt.se

Här presenteras de större ägarna i AcadeMedia efter noteringen. Huvudägaren, EQT, förvärvade majoriteten av aktierna 2010.

EQT är ett ledande globalt riskkapitalbolag med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT:s fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga. För mer information, se www.eqt.se

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare med en entreprenörssjäl. Företaget investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential, i Sverige och internationellt, och i ett spann av branscher: från tillverkningsindustrin och detaljhandeln till numera utbildningssektorn. Mellby Gård vill aktivt bidra till att AcadeMedias uppfyller sin ambition om att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. För mer information, sewww.mellby-gaard.se

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 300 miljarder SEK inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med låg risk. För mer information, se www.ap2.se

Lannebo Fonder är en oberoende och aktiv svensk fondförvaltare som förvaltar 14 olika investeringsfonder, huvudsakligen fokuserad på svenska och nordiska aktier. För mer information, se www.lannebofonder.se

ODIN Fonder grundades 1990 och är en av Norges ledande fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS i Norge. ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare. ODIN Fonder investerar i företag med kompetent företagsledning, god drift och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. För mer information, se www.odinfonder.comSwedbank Robur
Swedbank Robur är en av Skandinaviens största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank Robur erbjuder sparandealternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning. För mer information, se www.swedbankrobur.se